Aanstaande zondag, 19 apri, is er weer een opbouwdag. Een ieder die betrokken is of betrokken wil raken bij het werk van Geloofshelden is welkom. Voor de noorderlingen is het dit keer dus wat dichterbij: Zwolle.

De dag is zoals gebruikelijk van 10 uur t/m 16.00 uur. We beginnen de dag met aanbidding en vervolgens zal een gastspreker ons aanmoedigen vanuit Gods Woord. Na de lunch hopen we samen te gaan sporten of is er tijd voor ontspanning. Als laatste is er tijd om in kleine groepjes elkaar te bemoedigen en voor elkaar te danken en bidden.

Al met al een dag vol ontmoeting, toerusting, tot opbouw van het geloof en elkaar met Jezus als middelpunt.

Opgeven kan al via l.fieten@geloofshelden of 06-83525638