We zijn ontzettend dankbaar voor wat bijna 100 vrijwilligers, jong en oud, het afgelopen seizoen voor ons en HEM hebben mogen betekenen. Dit was de reden om als bestuur en medewerkers een vrijwilligersdag te organiseren. Bijna de helft van de genodigden gaf gehoor aan de oproep en hier zijn we ontzettend blij mee en dankbaar voor!

Centraal stond de ontmoeting en het 'in de watten' leggen van de vrijwilligers. Daarnaast  werd er kort teruggekeken op het afgelopen seizoen en kort vooruitgekeken naar het nieuwe seizoen. Verder was er een spreker en mochten we samen de tijd nemen om God te loven en prijzen, in muziek en gebed. Ook werd er afscheid genomen van Stephen Haverkamp (7 jaar bestuurslid) en Miriam Zwiggelaar (2 jaar medewerker).

We kijken terug op een prachtige en gezegende activiteit en willen een ieder nogmaals danken voor zijn aanwezigheid! Volgend jaar 'vrijwilligersdag 2.0'.   

Klik hier voor een aantal foto's.