'Walk the Talk' is het thema in het nieuwe seizoen 2015/2016. Onze missie is het maken van discipelen van Jezus. Hij is immers ons levende voorbeeld. Jezus was en is door en door betrouwbaar en gehoorzaamde Zijn Vader in alles. Hij doet wat Hij zegt. Jezus vertrouwde niet op eigen inzicht, maar volgde de wijsheid van de geschriften en in het bijzonder de Thora, de eerste vijf Bijbelboeken. Deze boeken van Mozes zijn het fundament van de Bijbel en zijn zeer actueel.

Theorie vs. praktijk
Daarom willen we dit jaar extra de nadruk leggen op het lezen van het Nieuwe Testament vanuit het Oude Testament. En Gods leefregels doen. Zijn leefregels heeft Hij niet zozeer gegeven om over te praten, maar vooral om te doen. Om een vergelijking te maken: stel, iemand wil leren zwemmen. Je kan zo iemand een schriftelijke cursus geven over hoe je in het water ligt, hoe je adem haalt en hoe je je armen en benen dient te bewegen om te zwemmen. Je kan dat perfect uit je hoofd leren en een tien halen voor je theorie-examen. Als je vervolgens dezelfde persoon in het water gooit, dan zal blijken dat hij met al zijn kennis nog steeds niet kan zwemmen. Zwemmen leer je namelijk niet in de theorie, maar in de praktijk. Zo werkt het ook in het geloof. We kunnen heel veel theorie in ons hoofd hebben, maar wat Jezus van ons vraagt, is te doen wat er staat. Lees Deuteronomium 6:4-9 maar eens en ook Mattheus 21:28-32. Ik kijk er naar uit deze geloofsreis met jullie te maken!

Nieuwe opzet toerusting
Dit seizoen zijn er geen ontmoetingsavonden in Ottoland, toerustingsavonden voor topsporters en ook minder opbouwdagen. We gaan het ontmoetings- en toerustingsweekend, samen met een toerustingsdag gebruiken om jullie (sprekers, kampleiders, standbemanners) specifieker toe te rusten middels thema’s die aansluiten bij jullie taak/taken.

Veel succes, plezier, passie en zegen voor dit seizoen!

Namens bestuur en medewerkers,
Bert Flier (directeur)

 

Hieronder belangrijke data voor in de agenda van 2016:

  • 8-10 januari: Ontmoetingsweekend (Putten)
  • 13 maart: Toerustingsdag (Zwolle)
  • 3-5 juni: Toerustingsweekend (Amerongen)
  • Opbouwdagen: 29 november 2015 (Nunspeet) en 13 februari en 17 april.
  • 18 juni: 2e Benefietvoetbaltoernooi (Amersfoort) voor een nader te bepalen goed doel.

Opgave voor deze activiteiten kan via info@geloofshelden.nl.