Privacybeleid

1. Privacybeleid van Stichting Geloofshelden

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We gaan daarom zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Stichting Geloofshelden verwerkt jouw persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons verwerkt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting Geloofshelden kan persoonsgegevens van je verwerken, doordat je gebruik maakt van de producten of diensten van Stichting Geloofshelden, en/of omdat je deze zelf afgeeft via de één van onze communicatiekanalen (websites, e-mail of telefoon). Stichting Geloofshelden kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw e-mailadres
  • Jouw IBAN nummer
  • Jouw geboortedatum

In sommige situaties (bijvoorbeeld aanmelden voor activiteiten) is het noodzakelijk om aanvullende persoonsgegevens te registreren om de desbetreffende dienst te verlenen. Deelnemers en vrijwilligers worden hier van te voren over op de hoogte gesteld.

3. Waarom Stichting Geloofshelden gegevens nodig heeft

Stichting Geloofshelden houdt een relatieadministratie bij. Onder relaties verstaan we: donateurs, (rechts-) personen die nieuwsbrieven ontvangen, (rechts-)personen die producten of diensten afnemen of van wie Stichting Geloofshelden producten of diensten afneemt en personen die deelnemen aan activiteiten.

Stichting Geloofshelden verzameld uitsluitend persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar processen ten behoeve van de hierboven genoemde relaties. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

4. Hoe Stichting Geloofshelden persoonsgegevens verzameld

Stichting Geloofshelden heeft diverse websites die gerelateerd zijn aan de organisatie. Wanneer je op één van deze websites diensten afneemt dan worden de noodzakelijk persoonsgegevens via formulieren verzameld.

Persoonsgegevens worden ook verzameld wanneer je je aanmeld als financiële partner of wanneer je je aanmeld voor een (digitale) nieuwsbrief. Jouw persoonsgegevens worden ook vastgelegd wanneer je een gift overmaakt naar Stichting Geloofshelden via jouw eigen bankrekening.

5. Wettelijke basis voor het verzamelen van persoonsgegevens

Stichting Geloofshelden vraagt waar nodig om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. De toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens kan ten alle tijden ingetrokken worden. Je kunt gebruik maken van jouw recht tot inzage, aanpassen of verwijderen (Zie ook: 6. Jouw rechten).

Voor het afnemen/leveren van sommige producten en/of diensten is Stichting Geloofshelden genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken. Hiervoor geldt de “uitvoering overeenkomst” als wettelijke grondslag. Stichting Geloofshelden houdt het recht om een overeenkomst te ontbinden indien een leverancier of klant zich verzet tegen het verstrekken van persoonsgegevens.

Stichting Geloofshelden zal jouw gegevens alleen gebruiken voor de doelstelling waarvoor je het gegeven heeft. Stichting Geloofshelden kan je informeren over andere ontwikkelingen wanneer er gerechtvaardigde aannamen zijn dat je daar interesse in hebt.

6. Jouw rechten

Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Daarnaast heb je ook te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen aan jouzelf of een andere organisatie en heb je het recht om bezwaar te maken op de verwerking van jouw gegevens. Om gebruik te maken van één van deze rechten kunt je schriftelijk een verzoek indienen via info@geloofshelden.nl. Stichting Geloofshelden zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 1 maand, op jouw verzoek reageren.

7. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Betrokkenen die langer dan 7 jaar geen materiële of immateriële betrokkenheid bij Geloofshelden hebben gehad worden in het volgende kalenderjaar verwijderd. Het ontvangen van (digitale) nieuwsbrieven via een Geloofshelden-account wordt ook gezien als betrokkenheid.

8. Automatische besluitvorming

Binnen Stichting Geloofshelden wordt er geen gebruik gemaakt van profiling: Dat wil zeggen op basis van analyse van in de organisatie aanwezige kennis nieuwe potentiële relaties benaderen.

9. Delen met anderen

Stichting Geloofshelden verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar eigen (uitbestede) processen, of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

10. Doorgifte buiten de EU

Alle software voldoet aan de Europese regelgeving en ook de dataprocessing zal te allen tijde plaatsvinden onder een beschermingsniveau dat passend is conform de Europese wetgeving.

11. Regels voor kinderen

Wanneer kinderen jonger dan 16 jaar gebruik willen maken van diensten en/of producten van Stichting Geloofshelden dan moeten de ouders of degene met ouderlijke verantwoordelijkheden toestemming geven. We verzamelen alleen de persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 16 jaar die nodig is om te registreren voor een activiteit of het leveren van een product.

12. Vragen over het privacybeleid

Stichting Geloofshelden houdt het recht om het privacybeleid te wijzigen. Je kunt te allen tijde het actuele privacybeleid van Geloofshelden inzien via de website. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via p.tulp@geloofshelden.nl

13. Beveiligen

Stichting Geloofshelden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Geloofshelden maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Daarnaast slaan we gegevens op in een beveiligde omgeving.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Geloofshelden verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Geloofshelden op via info@geloofshelden.nl.

Bezoekadres
Stichting Geloofshelden
Landlaan 311
3833 VK Leusden

Postadres
Stichting Geloofshelden
Boslaan 36
9591 BK Onstwedde 

Telefoon: +31(0)6 51 81 69 73
E-mail: info@geloofshelden.nl

KvK-nummer: 41129648