Organisatie

Missie

Het opleiden tot discipelen van Jezus in de (sport)wereld door getuigen, sportactiviteiten, onderwijs en training. Relatie is hierin de sleutel, sport het speelveld.

Naam

Geloofshelden: een hoogmoedige naam? Eén van de teksten die centraal staat binnen de organisatie (ook in de medaille van het logo) is Johannes 12 vers 24: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Vanuit jezelf ben je geen geloofsheld, maar wanneer je leert dat het om God draait en oprecht gelooft, mag je jezelf een geloofsheld noemen (Hebreeën 11). Het gaat om Hem en niet om jou, maar In Hem ben je meer dan overwinnaar (Rom 8.37)!

Waarden

 • God is de Schepper van alles.
 • De Bijbel, Gods Woord, is van kaft tot kaft de waarheid.
 • God sloot een eeuwig verbond met Israel. Wij zijn ge-ent op de Jood Yeshua (Jezus) en in Hem ingelijfd bij Ísraël.
 • Jezus is gekruisigd, begraven en opgestaan, waardoor hij onze persoonlijke redder en verlosser is.
 • Jezus ging voor ons terug naar de hemel, zodat Hij door middel van de Heilige Geest in het hart van iedere gelovige kan wonen
 • De Heilige Geest helpt ons te (groeien in het) getuigen in woord en daad van de liefde van Jezus.
 • De Heilige Geest helpt ons een ieder te respecteren, ongeacht zijn achtergrond, afkomst en/of overtuiging.
 • God heeft talenten gegeven, waaronder het talent om te sporten. Talenten zijn bedoeld om tot eer van Hem, en niet tot eer van onszelf, te gebruiken.
 • Door af te sterven aan onszelf, leren we dat God in alles, dus ook op sportgebied, op de 1e plaats hoort te staan.
 • De naam Geloofshelden of de naam en/of prestaties van de sporter zijn voor ons en God niet belangrijk. 
 • Totdat Jezus terugkomt zullen we strijden en volharden voor Zijn Koninkrijk

ANBI

Geloofshelden is een ANBI organisatie. Een ANBI organisatie is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Vanuit de ANBI regelgeving zijn we verplicht om diverse gegevens openbaar te maken. Via onderstaande kopjes vind je desbetreffende informatie