Iedereen heeft ze wel eens, van die ‘roze wolk’ dagen. Een ‘roze wolk weekend’ is weer eens wat anders. Wat was het genieten om met allemaal Geloofshelden te vertoeven op de Herikon (waarvoor nogmaals dank).

Na het inchecken, de koffie/thee en de eerste ontmoetingen, begonnen we met onze vaste aanbiddingsleider (Jeff) God de eer te geven: voor alles wat Hij heeft gedaan, doet en gaat doen. In onze persoonlijke levens, maar ook voor, tijdens en na dit 1e ontmoetingsweekend.

Aansluitend stond de eerste spreker op het programma. Rene Ruitenberg bracht een pittige boodschap. De belangrijkste vragen: in welke wereld en welke tijd leef jij? Is jouw focus op Jezus of… ? Hoe is het met jouw verlangen om Jezus te ontmoeten, zie je er naar uit? We werden meegenomen langs vele Bijbelteksten waarin staat hoe waakzaam we moeten zijn. Ook de paralellen tussen de Bijbelse feesten en Jezus kwamen aan bod. Duidelijk werd dat de Bijbel zoveel meer zegt en zoveel duidelijker is dan wij ons beseffen. De opdracht van levensheiliging en een toegewijd leven, die God ons geeft, mocht ons allemaal (opnieuw) aan het denken zetten.  

De rest van de avond was er tijd om door te praten of bij te praten, ook werden de 1e spellen van stal gehaald. Rond de klok van 12 was het bedtijd, want om 8 uur stond alweer de persoonlijke stille tijd op het programma. Een aantal wist hiervoor de centrale ruimte te vinden en het was indrukwekkend om iedereen in stilte, met Gods Woord, al nadenkend of  en gebed, bezig te zien.

Het ontbijt was uitstekend verzorgd door de familie Bolhuis. Annelien en de 5 zonen hebben ons het hele weekend geweldig verzorgd en grotendeels ontlast: ook daarvoor nogmaals onze dank! Erik - de nog niet genoemde - Bolhuis nam ons, na de aanbidding, mee in zijn laatste boodschap als medewerker van Geloofshelden. Het thema: ik verlang om te lijken op Jezus! Hoe? Onder andere door zitten (rust), wandelen en standhouden (volharden). Drie andere punten kwamen uit Ezra 7 vers 10: zelf met Gods Woord bezig zijn, het toepassen en dan pas anderen onderwijzen. De aanmoediging bestond uit belangrijke ‘blijvertjes’, blijf getuigen en blijf vurig van Geest,  en ‘sleutels’: ongeveinsde liefde (wees echt), onderzoek het Woord en wees gericht op relaties, met daarin Jezus centraal).

Vervolgens werden we individueel aan het werk gezet met een J-POP: het Jezus Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Na het ontbijt zou er geklommen gaan worden in Garderen, maar helaas liet de wind dit niet toe. De middag werd dus ingevuld met vrije tijd, waarbij ieder zijn eigen gang kon gaan. Een grote groep koos voor een lange en sportieve partij voetbal (ondanks de aanwezigheid van de topsporters en kersverse bestuursleden Ardon de Waard en Henri Ruitenberg moest team ‘oranje’ het afleggen tegen team ‘zonder hesje’). Anderen kozen voor een wandeling bij het Veluwemeer, een bezoekje aan het centrum van Putten inclusief ongeplande evangelisatieactie of gewoon even ontspanning op de locatie.

Lars, Janet en Monique hadden eind middag de weg naar de keuken gevonden en om 18 uur konden we heerlijk aanschuiven. Met een goedgevulde maag kon er vervolgens geluisterd worden naar de stand van zaken rondom Geloofshelden. Na de aftrap van Erik nam Tijmen ons mee langs alle ontwikkelingen die er de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden en die in 2015 verder vorm zullen gaan krijgen. Vervolgens was het de beurt aan Jeff en aansluitend konden we in kleine groepjes onze J-POP delen en voor elkaar bidden. Geweldig om te zien hoe God de regie heeft gehad deze avond. Stuk voor stuk waren er bijzondere ontmoetingen en werd er gebouwd aan relaties, wat weer een vervolg tijdens de rest van de avond (vrije tijd).

Op de zondag, na de persoonlijke stille tijd, het wederom goedverzorgde ontbijt en de aanbidding, kwam Bert Reinds langs voor de laatste geestelijke toerusting van het weekend: ‘Jezus maakt het verschil, maar wat ziet men dan’? Echt christen zijn blijft over in je eigen omgeving, tussen niet christenen: waar sta jij voor / wat laat jij zien of horen? Ook Bert riep ons op tot een geheiligd leven: afgezonderd (je positie in Hem) en toegewijd (je weg met Hem). Vervolgens nam hij ons mee met het leven van Koning Josia, 8 jaar (2 Kron. 33:21 – 34:10). Hij deelde 5 aspecten: kneedbaar maakt bruikbaar, groeien door afleggen en aandoen, binnenkant wordt buitenkant, er ontstaat inzet in de Gemeente en Hij wil zich alleen nog maar laten leiden door het Woord. Dit circulaire proces heeft 1 doel: jij wordt minder, Hij wordt meer! Ons leven hier is een voorbereid op dat wat nog komen gaat…

Voordat Bert Reinds het woord nam werd er nog officieel afscheid genomen van Henk. Erik sprak Henk toe en na een cadeau in ontvangst genomen te hebben, werd er voor Henk gebeden en sloot Henk zelf af met (dank)gebed. Aan het eind van de lunch was er opnieuw tijd voor ‘afscheid’. Na 31 januari zit het werk van Erik Bolhuis voor Geloofshelden er op. In het midden van vele Geloofshelden werd ook Erik in het zonnetje gezet. Na meerdere cadeaus en dankwoorden mochten we voor Erik en zijn gezin danken, bidden om vervolgens af te sluiten met ‘U maakt ons één’. Ook langs deze weg: Henk en Erik, nogmaals dank voor alles wat jullie gedaan hebben, doen en zullen blijven doen voor Geloofshelden.

Inmiddels waren de stofzuigers, bezems, etc. van stal gehaald en konden we gezamenlijk aan de schoonmaak: vele handen maken licht werk bleek ook vanmiddag weer. Tijdens de afsluiting mochten we stil staan bij het leed in de wereld (Vrienden voor Sijmen), zongen we nog een lied en was er tijd voor iedereen om een dankwoord naar onze grote en trouwe God uit te spreken. Net als bij andere activiteiten volgende aansluitend, nogmaals, het ‘clublied’ (U maakt ons één).  Voor de liefhebbers was er nog koffie/thee en kon er nog even doorgepraat worden. Afscheid nemen blijft moeilijk, was ook weer vandaag te zien.

We zijn ontzettend dankbaar voor een ieder die aanwezig was en voor zijn of haar rol en hulp in dit 1e ontmoetingsweekend! Het was genieten om samen Koning Jezus centraal te zetten, om te ervaren dat Hij in ons midden was en is. Een memorabel weekend, hopelijk voor velen. We zullen elkaar nog genoeg zien dit jaar, maar in ieder geval ook: op naar het 2e ontmoetingsweekend in 2016.