Nieuws(archief)

Reunieweekend kampdeelnemers

03-10-2019

Een weekend om kampvrienden, - vriendinnen en –leiding te ontmoeten van afgelopen zomer.
Het programma zit vol met sport & spel, geloof en gezelligheid!

We hebben meerdere gebouwen op dezelfde locatie gehuurd die zoveel mogelijk worden ingedeeld op leeftijd en ‘eigen kamp’.
De zaterdagmiddag staat weer in het teken van de sporten: turnen, voetbal of een ‘sportmix-sport’.

Datum: 20 - 22 december 2019
Tijdstip: vrijdagavond 20 uur t/m zondag 14.30 uur
Locatie: de Aalbertshoeve, Ermelo
Kosten: € 75
Aanmelden: klik hier.

Lees verder

13 oktober: GH & AiA-dag (opgave verplicht)

26-09-2019

Zondagmiddag 13 oktober 2019, van 13 t/m 18 uur, is de GH & AiA-dag. Iedereen die betrokken is of  het werk van deze organisaties een warm hart toedraagt is welkom in Harderwijk. Het is een dag van ontspanning en ontmoeting, waarbij we in het bijzonder ook hopen dat veel kampdeelnemers komen, zodat zij hun kampvrienden- en vriendinnen weer kunnen ontmoeten. 

Opgave via deze link is verplicht vanwege organisatorische zaken. Opgeven kan t/m 6 oktober. 

Voor alle info: zie de flyer.
Vragen: mail ons. 

Aan de dag zijn geen kosten verbonden, wel is er een collecte voor ons werk.

Lees verder

De gave van bewogenheid (zie ook de foto's hieronder)

23-09-2019

Interview met Bastiaan Manschot (Sportpastor en begeleider van sporters).

Afgelopen tijd spraken we met Bastiaan Manschot over zijn Liefde voor Jezus en zijn passie voor Sport en in het bijzonder voor voetbal. Hij brengt dit praktisch tot uitdrukking door het inzamelen en distribueren van sportkleding die hij veelal inzamelt bij sportverenigingen. Hierbij maakt hij gebruik van mensen in zijn netwerk.

Door Piet den Ouden

Zijn activiteiten in de sportkleding gaan terug naar 1997 wanneer zijn jongste broer namens World Servants naar India gaat voor een diaconale vakantie voor werk aan Schoolgebouwen. Deze vroeg of voetbalshirts iets zouden kunnen zijn om mee te nemen naar deze mensen. Hier wordt positief op gereageerd en bij SV Geinoord (waar Bastiaan thans beheerder schoonmaak is) lagen een 40-tal shirts die niet meer gebruikt werden. Tevens gold dat ook voor het Prins Hendrik Internaat voor Schippersjeugd, waar Bastiaan 16 jaar werkte als pedagogisch begeleider. Deze 80 shirts gingen mee naar India. Dit was een schot in de roos en door middel van een prachtige foto collage was de interesse geboren om meer te gaan doen met sportkleding. Tevens werd er in die periode een kerstactie op het Prins Hendrik Internaat gehouden die liefst NLG 1.800 opbracht en voor een toilettenblok in het desbetreffende jeugdcentrum in India was bestemd. Mooier nog dan de opbrengst was het feit dat zoveel mensen geraakt waren door het initiatief en waartoe een aantal sportshirts al kunnen leiden.

De daaropvolgende jaren zocht Bastiaan via zijn kerkelijk netwerk naar mensen en projecten om deze te steunen zo is er de afgelopen jaren, wereldwijd, in meer dan 30 landen sportkleding verspreid. Zo ging er kleding naar vele delen van de wereld zoals bv Mongolië en Argentinië. Maar een klein aantal landen heeft hij ook zelf bezocht. Daar hij vooral de spin in het web is.

De grootste uitdaging in deze projecten is veelal om de spullen op de plaats van bestemming te krijgen. Het transport ervan is vaak niet eenvoudig. Veelal probeert hij de overcapaciteit van bagageruimte bij reizigers te benutten en de spullen op deze manier mee te geven. Een enkele keer kan het mee in een container van een bedrijf wat materialen of onderdelen naar het land van bestemming stuurt. Maar dit blijft wel steeds een uitdaging.

In 2003 is Bastiaan in contact gekomen met Sports Witnesses, de voorloper van de huidige stichting Geloofshelden. Hij ziet het zeker niet als een hobby maar meer als de zegenbede van Franciscus van Assisi die onder meer bid voor liefde, vergeving, verzoening en het brengen van de waarheid of als moeder Theresa die zich inzette onder de armsten der armen in India. Alles wat hij doet is uit compassie voor Jezus, de Trainer van zijn leven. Hij zegt dan ook “ik kan niet anders ik ben geraakt hierdoor en zie het als de gave van bewogenheid”.

Verder is hij gek op sportkleding en vindt het zonde om shirts, ballen, doelnetten en dergelijke, die nog goed zijn, weg te gooien. Daarnaast zijn de verenigingen blij dat het materiaal wordt opgehaald en op deze manier een tweede leven krijgt. In de loop der jaren is hij al bij tientallen verenigingen geweest. Een enkele keer gebeurt het dat hij bij clubs komt die zelf al een goed doel hebben voor hun overtollige kleding wat uiteraard ten volle wordt gerespecteerd of soms wordt het gedeeld.

Een mooi voorbeeld van het bestemmen van kleding gebeurd in 2010 als Bastiaan met een aantal mensen van Sport Witnesses naar het WK in Zuid-Afrika gaat. Hierbij wordt ook weer kleding meegenomen om uit te delen aan de lokale bevolking zodat ze ook zelf kunnen zien en ervaren wat het doet als je diaconaal bezig kunt zijn en van je Liefde voor God mag getuigen.

We spraken over zijn mooiste ervaring waarvoor we teruggaan naar 1998/1999 ten tijde van de Kosovo oorlog als er een konvooi met hulpmaterialen wordt gestuurd. Hierbij zijn ook shirts die door hem zijn ingezameld. Het levert een aantal prachtige tekeningen op en een artikel in de Visie waarin de euforie van de bevolking tot uitdrukking komt. En wordt zelfs een radio opname gemaakt die wordt uitgezonden op radio 3. De spullen werden door onder andere de toenmalige EO DJ Floor Koomen in samenwerking met een Duitse hulporganisatie afgeleverd en aan het einde wordt er een voetbalwedstrijd gespeeld tussen Nederland en Duitsland in de shirtjes die Bastiaan heeft meegegeven.

Een ander bijzonder verhaal heeft betrekking op Oeganda. In zijn kerk vertelde een vrouw dat ze daar 30 sporttenues naartoe wil krijgen die kinderen nodig hebben om examen te kunnen doen op school. Geen levering betekende simpelweg geen examen. Maar ja hoe krijg je die daar op korte termijn. Bastiaan heeft ze gekocht via een lokale winkel ter plaatse en deze af laten geven op school. Op de foto’s die hij kreeg toegestuurd was, als dank, zijn eigen naam (Bastiaan FC) te zien die op de shirts was gedrukt.

Inmiddels is de activiteit behoorlijk uitgebreid en ook geprofessionaliseerd en beschikt hij over een eigen website genaamd www.sportswearfortheworld.nl om het onder een nog breder publiek te brengen. Op het komende benefiettoernooi, in 2020, van stichting Geloofshelden bij voetbalvereniging VVIJ te IJsselstein) zal een deel van de opbrengst bestemd worden om een dichte aanhanger te kunnen kopen voor het vervoer van de Sportkleding en de materialen.

Naast het gebruik van eigen opslag ruimte maakt Bastiaan ook gebruik van lokale opslag bij mensen door het hele land heen. Zelf gaat hij eind van dit jaar verhuizen naar een huis met een grotere opslagruimte. Daarnaast is hij altijd op zoek naar nog meer opslagruimte.

Een andere mogelijkheid die wordt benut is dat kleding die wordt gebracht, voor een deel, wordt doorverkocht waarvan de opbrengst ten goede komt van sportswearfortheworld waarvan weer andere materialen worden gekocht. Het verhaal van Oeganda is daar een voorbeeld van.

Stichting Geloofshelden vindt deze Sportkleding activiteit dermate interessant dat het deze ook steunt.  Giften voor Sportswear for the World kunnen dan ook worden gedaan aan Geloofshelden waarmee ze aftrekbaar zijn bij de belasting aangezien de stichting over een ANBI status beschikt.

Sportverengingen kunnen ook een deel van de entree gelden bestemmen voor het goede doel (SV Geinoord heeft dit bijvoorbeeld ook jaren gedaan).

Tevens heeft hij veel support van Ralph Sport in Nieuwegein die hem steunt door middel van gratis materialen of met fikse korting. Naast de steun voor Sportwear for the World steunt deze middenstander ook AIA en stichting Geloofshelden. Zo heeft Geloofshelden met Bastiaan een grote aankoop van 80 paar spiksplinternieuwe voetbalschoenen gedaan tegen een zeer voordelige prijs om deze doelgericht te kunnen schenken. 40 paar hiervan is al zeer dankbaar in gebruik gemaakt bij het voetbalproject van George en Jemima van Youthrenewedministries in Rwanda https://youthrenewedministries.org/. Geld hiervoor doneren kan onder vermelding van “donatie sportswearfortheworld”.

Deze warme ontmoeting sluiten we af met gebed en we danken God voor zijn Liefde en zijn bewogenheid voor ons mensen. We bidden dat Bastiaan dit werk mag blijven doen om zijn Liefde voor God en Sport te kunnen blijven combineren tot eer van Hem die zegt “Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven”.

Lees verder

Benefiet Voetbaltoernooi afgelast

28-06-2019

Voor morgen staat ons jaarlijks Geloofshelden benefiettoernooi gepland. Echter de weersvoorspellingen voor morgen geven aan dat we op extreme hitte moeten rekenen. Daarom hebben we ons afgevraagd, in overleg met o.a. de KNVB en het bestuur van Geloofshelden, of het verantwoord is het door laten gaan.
 
Gelet op het feit dat meerdere (grotere) sportevenementen zijn afgelast en onze verantwoordelijkheid voor het welzijn en de gezondheid van alle deelnemers, in combinatie met het spelen op kunstgras, hebben ons doen besluiten om het toernooi niet door te laten gaan.
 
Uiteraard vinden we het, in het bijzonder ook voor de goede doelen waar we voor spelen en jullie als deelnemers, bijzonder spijtig dat we dit besluit moeten nemen maar dit was niet te voorzien.
Wij zullen het gehele toernooi verplaatsen naar juni 2020.
Zodra er meer bekend is over een nieuwe datum komen we terug bij jullie.
 
We rekenen op jullie begrip.

Lees verder

Geloofshelden en Athletes in Action slaan handen ineen

04-06-2019

Samenwerken aan gedeelde passie voor sport en evangelisatie

Driebergen - 4 juni 2019
 
Stichting Geloofshelden en Athletes in Action gaan samen verder. Al tientallen jaren hebben beide partijen de gedeelde missie om het evangelie te delen op het sportveld. Vanaf 2020 zal de organisatie onder de naam Athletes in Action blijven investeren in jongeren en sporters om hen toe te rusten tot enthousiaste volgelingen van Jezus Christus.

Gedeelde passie
Jarenlang kwamen medewerkers van Geloofshelden en Athletes in Action elkaar tegen bij evenementen, conferenties en op het sportveld. Er ontstond verbondenheid voor de gedeelde missie en er groeide een verlangen naar samenwerking. Een nadere kennismaking en zoektocht wees uit dat Athletes in Action en Geloofshelden uitstekend bij elkaar passen; één missie, eenzelfde werkwijze, cultuur en hartsgesteldheid. Daarom gaat Geloofshelden op in Athletes in Action.

Onderdeel van Agapè
Athletes in Action is onderdeel van Stichting Agapè, een organisatie met als missie dat ieder mens in Nederland de kans krijgt om Jezus te leren kennen. Agapè werkt doelgroepgericht en bereikt daardoor iedere doelgroep op zijn eigen manier. Athletes in Action is de sportieve beweging van Agapè. Geloofshelden gaat met behoud van alle producten, diensten, medewerkers en vrijwilligers op in Athletes in Action en wordt daarmee onderdeel van Stichting Agapè.

Activiteiten in 2019
Elk jaar komen honderden enthousiaste tieners naar Sportkampen van Athletes in Action en Geloofshelden. Dit jaar worden deze kampen al gezamenlijk georganiseerd. Daarnaast worden ook de overige activiteiten en producten samengevoegd. Het gaat om onder andere de outreaches in binnen- en buitenland en de communities van Athletes in Action en de verspreiding van de sportbijbel en coaching van sporters van Geloofshelden.

Dankbaar
De verantwoordelijke besturen en het leiderschap van Agapè, Athletes in Action en Geloofshelden zijn God dankbaar dat Hij deze samenvoeging zo duidelijk heeft bevestigd. We hebben het volste geloof en vertrouwen dat in deze nieuwe samenstelling het werk niet alleen zal worden voortgezet, maar vanuit deze stevige basis zal kunnen uitgroeien en een grotere impact zal hebben in binnen- en buitenland.

 

Lees verder

Opnieuw voetballen voor het goede doel

05-04-2019

Op zaterdag 29 juni is alweer de 5e editie van het Geloofshelden Benefiet Voetbaltoernooi. We zijn dit jaar opnieuw te gast bij VVIJ in IJsselstein.

We gaan spelen voor 2 goede doelen: Finnspiration en Sportswear for the World.

Ga naar onze Benefiet Voetbaltoernooi pagina voor meer info, aanmelden, poster, promofilmpje en check natuurlijk de websites van onze goede doelen.

Lees verder

Sportkampen 2019: nieuwe kampen en leiding gezocht

21-02-2019

De komende zomer zit weer vol met allerlei sportkampen. Ook dit jaar zijn er nieuwe kampen: zeilen, volleybal en fietsen.
Dansen, turnen, sportmix (allerlei soorten sporten), voetbal en G-voetbal staan ook weer op het programma. Oftewel: de keuze is reuze. 

We hebben onze krachten gebundeld met Athletes in Action en gaan er een geweldige zomer van maken! 

Klik hier voor een sfeerimpressie.
Klik hier voor het kampoverzicht, meer info en aanmelden.

Kampleiding
Uiteraard hebben we voor al deze kampen leiding nodig. Iets voor jou? Of ken je anderen? Zie deze link met alles wat je moet weten.  

Lees verder

Kom naar het voorjaarsevent van AiA

14-02-2019

Op 7 april 2019 organiseert Athletes in Action hun jaarlijkse Voorjaarsevent voor iedereen (vanaf 12 jaar) die van sport & Jezus houdt! Als Geloofshelden zijn we op meerdere manieren aanwezig, betrokken en actief. Zien we jou daar?

Klik hier voor meer info.
Klik hier om je aan te melden.

Outreaches
Athletes in Action organiseert meerdere outreaches: projecten in het buitenland.
Wil jij dienen met geloof & sport over de landgrenzen? Via deze link vind je meer informatie.

Lees verder

Geslaagd 1e lustrum G-voetbaltoernooi

17-01-2019

Zaterdag 12 januari 2019 werd het 1e lustrum G-voetbaltoernooi gehouden in Zwolle. Binnen de G-voetbalwereld inmiddels een zeer gewaardeerd toernooi georganiseerd door Geloofshelden.

Liefst 14 teams hadden zich aangemeld, wat een nieuw record was. 5 jaar geleden werd het initiatief genomen om het toernooi te organiseren om zo ook binnen het G-voetbal meer naamsbekendheid te krijgen voor Geloofshelden. Een prima gelegenheid om het geloof uit te dragen en de naam van God groot te maken. Immers wie we ook zijn, hoe we ook zijn en wat we ook zijn, we zijn allemaal geliefde kinderen van onze Hemelse vader.

Jaarlijks wordt het toernooi gehouden op Sportcampus De Pelikaan te Zwolle waar ook het jaarlijkse G-voetbalkamp, wat in de zomer plaatsvindt, al eens is gehouden. De campus beschikt over een fraaie indoor soccer hal met 2 FIFA kunstgras velden van 15x30meter.

Nadat de laatste voorbereidingen zijn gedaan draagt de organisatie de dag op aan God waarna vanaf 09.00uur zich de eerste teams melden bij het wedstrijdsecretariaat. Het lijkt wel op een reünie want er is veel onderlinge herkenning onder de spelers. Enerzijds door toernooien uit eerdere jaren en anderzijds doordat men elkaar heeft ontmoet tijdens de zomerkampen. Alle teams zijn mooi op tijd zodat we ook volgens het tijdschema kunnen starten.

Om 10.00uur gaan we aan het toernooi beginnen. Voorafgaand hieraan worden er teamfoto’s gemaakt en wordt er door Ailina een gebed uitgesproken.

Er wordt in 2-poules van 7 teams gespeeld ieder op hun eigen niveau. De wedstrijdduur is 8 minuten en de teams bestaan uit 3-spelers en een keeper. Loopt het verschil in score op dan mag het team wat achterstaat een extra veldspeler inbrengen. Helaas kan de winnaar van vorig jaar, dit jaar niet aanwezig zijn zodat we zeker een nieuwe winnaar gaan krijgen. Voor alle teams in beide poules is er na afloop een beker.

Vanaf het begin wordt er met veel inzet en passie gestreden op beide velden. Gescoord wordt er ook volop in de openingsronde. Zo verslaat URK 1 -
Het Harde 1 met 6 – 4 en walst Het Harde 2 over Geloofshelden 2 heen met 7 – 0. Het is hartverwarmend om het enthousiasme te zien bij de teams en de begeleiding. De wedstrijden staan onder leiding van een 3-tal scheidsrechters die geen al te moeilijke ochtend hebben om de wedstrijden in goede banen te leiden.

Tussen de wedstrijden door zoeken de teams en spelers elkaar om bij te praten en ervaringen uit te wisselen. Er wordt ook met veel waardering over het toernooi en de organisatie gesproken. We kunnen dan ook vaststellen dat het toernooi inmiddels een begrip is geworden zeker in de omgeving van Zwolle waar de meeste teams vandaan komen.

Door de sportcampus is een koffiehoek ingericht waar aan de inwendige mens wordt gedacht en men naast koffie/thee ook een broodje kan kopen. Verder is alles door hen ook prima geregeld. De tafel van het wedstrijdsecretariaat is ruim voorzien van sportbijbels (een unieke uitgave van Geloofshelden met naast het Nieuwe Testament ook getuigenissen van sporters). Deze kunnen door de deelnemers worden meegenomen.

Ondertussen gaan de wedstrijden verder en er begint zich al een stand af te tekenen nadat 3 van de 6 wedstrijden zijn gespeeld. In poule A zijn Urk 1 en Vitree 1 de ploegen die aan de leiding gaan en in poule B zijn Het Harde 2 en Meekelenkamp de koplopers. Laatst genoemde team heeft een goede relatie met eredivisie club PEC Zwolle en speelt in tenues van het 1e elftal van deze club. Ook bezoekt men regelmatig het stadion om een wedstrijd van PEC bij te wonen. Elk doelpunt wordt ook met veel enthousiasme gevierd waaruit blijkt dat de spelers het ook goed naar hun zin hebben.

Het voetbal zelf is het aankijken meer dan waard. Er wordt van tijd tot tijd goed gecombineerd en er worden prachtige doelpunten gescoord. Naarmate we richting het einde van het toernooi gaan, en de spanning toeneemt, melden zich meer en meer spelers bij de tafel van het wedstrijdsecretariaat om hun kansen op de eindzege in te schatten. En spannend blijft het tot de laatste ronde in beide poules. Wat dat betreft heeft de toernooi organisatie een perfecte wedstrijd indeling weggezet.

In poule A gaat de laatste speelronde tussen Urk 1 en Vitree 1. Vitree begint met 3 punten voorsprong aan de wedstrijd. Urk moet dus winnen om de eindzege op te eisen. Bij een gelijk aantal punten telt het onderlinge resultaat. Urk 1 laat er geen twijfel over bestaan wie de beste is in Poule A, want met uitstekend voetbal wordt Vitree met 4 – 1 aan de kant gezet en is men winnaar van het toernooi.

In poule B vechten Het Harde 2 en VRC 3 om de eindzege. In een bloedstollende wedstrijd trekt Het Harde 2 met 4 – 3 aan het langste eind en wordt VRC 3 uiteindelijk 3e op doelsaldo achter Meekelenkamp.

Rond 13.00 uur worden de laatste wedstrijden gespeeld en kan de eindstand worden opgemaakt en worden alle spelers en de begeleiding naar de tafel van het wedstrijdsecretariaat gevraagd voor de prijsuitreiking. Tijmen roept in volgorde van de eindstand de teams in beide poules naar voren voor de prijsuitreiking. Nadat dit heeft plaatsgevonden spreekt hij een dankgebed uit om God te danken voor deze geweldige dag.

Het is een zeer geslaagde dag geworden waarvoor we God mogen danken dat Hij zelf in ons midden was. Er is geen wanklank gehoord op dit sportieve toernooi. En gelet op de reacties na afloop van de deelnemende teams mag de organisatie ook volgend jaar weer rekenen op een hoge opkomst. Een mooier compliment is niet denkbaar en heeft het toernooi zich definitief gevestigd binnen het G-voetbal.

Verslag: Piet den Ouden

 

Lees verder

Sportkampen 2019: samenwerking

21-12-2018

Athletes in Action en Geloofshelden gaan de komende zomer, 2019 dus, samen sportkampen organiseren.  

In 2018 hebben we veel overleg gehad en we zijn er van overtuigd dat we samen sterker staan. Daarom delen we onze kennis, kunde en ervaring om jongeren onvergetelijke kampen te bieden.

Er zullen nieuwe sporten en nieuwe programma onderdelen zijn, maar ieder kamp staat nog steeds in het teken van ‘sport, fun en geloof’.

Klik hier voor een overzicht van alle zomerkampen 2019.
VOL = VOL.

We wensen jullie allemaal goede feestdagen, een gezegend 2019 en hopen jullie te zien op één van onze kampen!

Lees verder

Benefiet wederom succes (incl. foto's)

27-06-2018

Op zaterdag 23 juni werd de 4e editie van het Geloofshelden Benefiet Voetbaltoernooi afgewerkt. Opnieuw was de plaats van handeling IJsselstein. Waren we vorig jaar te gast bij voetbalclub IJFC. Dit jaar waren we bij de “buren” van VVIJ welkom. 

Door: Piet den Ouden
Voor een fotoverslag: klik hier

Voor dit jaar waren er 2 doelen geselecteerd te weten Buurtgezinnen.nl – IJsselstein en Cross Culture – Nieuwegein. De eerste organisatie zet zich in voor gezinnen die onder druk staan in de meest ruime zin van het woord. Soms zit het tegen en stapelen problemen zich op binnen een gezin. Ouders kunnen dan moeite hebben om alle ballen in de lucht te houden. Ze kunnen dan een beroep doen op zogenaamde steungezinnen. Deze gezinnen worden dan gekoppeld aan een vraaggezin in de buurt. Deze steunouders hebben een groot hart en helpen graag anderen. Het betreft vooral preventieve hulp die eventueel gecombineerd kan worden met andere vormen van hulpverlening. 

Buurtgezinnen bestaat in Nederland nu circa 4 jaar en is op dit moment actief in ruim 30 gemeenten. In IJsselstein zijn circa 15 van deze gezinnen aangesloten die dit alles op vrijwillige basis doen. Vanuit de gemeente is er nauwelijks tot geen financiële bijdrage. Door de benefietbijdrage kunnen er verschillen activiteiten worden georganiseerd waar een financiële bijdrage voor nodig is. Zo staat er onder meer een ontmoetingsdag op het programma. 70% van de opbrengst vandaag is bestemd voor deze ontmoetingsdag en voor gezinnen die niet op vakantie kunnen gaan.

Het tweede doel voor vandaag betreft Cross Culture Nieuwegein. Het betreft een warme en kleurrijke kerk in Nieuwegein die mensen met allerlei culturen samenbrengt en verbindt. Zowel christenen als niet christenen. Zij willen een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dit werd mooi gesymboliseerd door de vlaggen van Amerika en Iran te laten zien. Landen die politiek en cultureel totaal verschillend zijn. Maar voor Christen geldt dat het kruis van Jezus universeel is. We hebben allemaal hetzelfde beeld van het verzoende offer wat Hij voor ons gebracht heeft. Wie we ook zijn en welke achtergrond we ook mogen hebben. Er worden door hen tal van verschillende activiteiten georganiseerd zoals samenkomsten voor tieners, groepsvakanties en praktische hulp. 30% van de opbrengst is bestemd voor de jaarlijkse groepsvakantie. Voor aanvang van het toernooi presenteren beide organisaties zichzelf aan alle deelnemers. 

De organisatie van het toernooi en de mensen van VVIJ zijn vanaf 7.30 uur in de weer om alles op tijd klaar te hebben voordat de teams zich melden. De ervaringen van de eerdere toernooien heeft er voor gezorgd dat er een draaiboek is waar alles in is vastgelegd zodat dit allemaal goed, en volgens schema, verloopt. Na ieder toernooi wordt er ook geëvalueerd en eventuele verbeterpunten worden doorgevoerd.  

Opnieuw hebben zich een groot aantal teams voor deze dag aangemeld zodat er opnieuw sprake is van een goed bezet toernooi. Vanaf 9.15uur beginnen de teams binnen te druppelen en lijkt het hier een daar op een (jaarlijkse) reünie gezien de vele bekende gezichten. Dit jaar hebben zich 7 teams ingeschreven voor de recreatieve competitie en 10 teams voor de competitieve competitie. In totaal dus 17 teams, één meer dan vorig jaar, in een 7 tegen 7 competitie waarbij de competitieve teams in 2 poules zijn ingedeeld.

Het toernooi wordt door Lourens Fieten met gebed geopend en aan God opgedragen en verder spreekt hij de wens uit dat het een sportief toernooi mag worden. om exact 10.30 uur wordt er afgetrapt door de teams waarbij het geheel van deze dag door Bastiaan Manschot aan elkaar wordt gepraat. Tevens bewaakt hij de aanvangstijden en de eindtijden van de wedstrijden. Daarnaast is er assistentie in het bijhouden van het scorebord en de poulestanden. Vanaf de aftrap wordt er op alle velden fanatiek gestreden voor de winst. 

Direct is er al een familie onderonsje in de openingswedstrijd tussen De Snickers en Gideon. Hier staan vader en zoon de Waard tegenover elkaar. De winst gaat met 2 – 0 naar De Snickers maar het lukt Ardon niet om zijn zoon Aaron te passeren. Hier zal vast nog over zijn nagepraat in huize de Waard.  

Gelukkig gaat het er allemaal zeer sportief aan toe vandaag zodat de scheidsrechters een rustige dag hebben en de fluit niet al teveel in actie hoeft te komen. De EHBO support kan ook beperkt blijven tot wat pleisters en hier en daar een ijszak.  

Het is mooi om te zien en te ervaren dat er een ontspannen sfeer heerst op het sportpark waar naast de wedstrijden ook gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en om bij te praten. Tevens is er de gelegenheid om met de medewerkers van de goede doelen in contact te komen. Mooi ook at er mensen van beide goede doelen aanwezig zijn!

Inmiddels beginnen de eerste uitslagen binnen te druppelen. In de recreatieve competitie wordt direct al volop gescoord in het duel tussen WZAWZDB (Wij Zijn Ajax Wij Zijn De Beste) en Gospel for Europe. De eindstand daar wordt 4 – 6. Team Bappie doet het ook goed in openingswedstrijden deze competitie.

In de competitieve competitie poule A is Christelijke Jongelieden het team wat van zich doet spreken. Zij winnen de eerste wedstrijden zonder tegen doelpunt. In poule B maken FC Berbatov en De Bovenkamer de dienst uit voor de pauze.

In tegenstelling tot de eerdere edities van het benefiettoernooi is er nu gekozen om tussen de middag een pauze te plannen waarin de teams kunnen eten en tevens wordt dan de veiling gehouden en niet aan het einde van het toernooi zoals te doen gebruikelijk was. In totaal zijn er dit jaar 16 veilingstukken met een aantal echte collectors items zoals keepers handschoenen van Marc Andre ter Stegen (keeper van FC Barcelona en het Duitse nationale elftal) en een gesigneerd Nederlands elftal shirt van Ruud van Nistelrooij. Daarnaast zijn er wedstrijdkaarten voor PEC Zwolle met wedstrijden naar keuze en verschillende amateurarrangementen bij Quick Boys en GVVV. Nieuw dit jaar zijn een weekend weg in een verbouwde schaapskooi en een standplaats voor week op camping Buitengewoon in Schoonloo. De veiling in deze nieuwe opzet wordt een groot succes met een totale opbrengst van liefst € 3.450, wederom een record. Het hoogste item is het shirt van Ruud van Nistelrooij wat voor € 420 van eigenaar verwisseld. 

Vanaf 13.30 uur gaat het toernooi weer verder en zullen de beslissingen gaan vallen welke teams er door zullen gaan naar de kruisfinales. En we zijn natuurlijk ook benieuwd of hier en daar de vermoeidheid al toeslaat of dat er sprake zal zijn van een after lunch dip. Van dan laatste is nog niets te merken in de eerste wedstrijden na de pauze want de teams vliegen er direct weer vol in. De zon is inmiddels volop gaan schijnen en met een graad of 20 op de thermometers is bijzonder aangenaam voetbalweer. 

Tussen alle wedstrijden door wordt er van alle teams een teamfoto gemaakt die gedeeld kan worden met de achterban. Wat ook opvalt, zijn de familierelaties in de verschillende teams waardoor het toernooi ook een beetje het karakter heeft van een familie toernooi. Zo zijn er teams met ouders en kinderen en zelfs de derde generatie komt voor met ouder, kind en kleinkind. Prachtig om dit allemaal mee te maken. De wedstrijden zelf blijven het aankijken meer dan waard. Er zijn mooie acties en technische hoogstandjes te zien maar ook onwaarschijnlijke missers. Het aanstekelijke enthousiasme in de recreatieve is mooi om te zien en ook een voorbeeld hoe dat sport verbroederd.  

In de recreatieve poule blijken vooral De Zwevende Vogels en Gospel for Europe het spelbeeld te bepalen terwijl in poule A, van de competitieve competitie, het spannend blijft tot de laatste wedstrijd wie er 2e wordt achter de Christelijke Jongelieden. De laatste poule wedstrijd tussen Baltena en De Snickers moet de beslissing brengen. Baltena heeft aan een gelijkspel voldoende om door te gaan. De ploeg komt zelfs nog met 1 – 0 voor maar moet in de slotfase toch met 1 - 2 buigen voor De Snickers die hierdoor ook naar de kruisfinale gaan.

In poule B zijn de verschillen iets kleiner en zijn uiteindelijk FC Berbatov en De Bovenkamer de ploegen die doorgaan naar de kruisfinales. Tussen de wedstrijden door blijft het geheel een gezellige aanblik bieden met overal pratende mensen of lekker op het fraaie club terras iets drinken en/of eten met elkaar. Daarnaast is er, voor de echte voetballiefhebbers, ook nog de mogelijkheid om in het clubhuis van VVIJ de WK wedstrijd België – Tunesië te volgen. Geheel in lijn met de scores op het toernooi wordt er ook in deze wedstrijd volop gescoord. 

De finale in de recreatieve poule gaat tussen De Zwevende Vogels en Gospel for Europe. Laatstgenoemde ploeg, die dit jaar voor het eerst deelneemt aan het toernooi kaapt direct de winst weg. Na een spannende wedstrijd winnen ze met 1 – 0.  

De kruisfinale wedstrijd tussen FC Berbatov en De Snickers gaat gelijk op. Beide ploegen geven weinig kansen weg en zo blijft het spannend wie het potje uit gaat halen. In vrijwel de laatste minuut scoren De Snickers de winnende treffer zodat zij naar de finale gaan. In de andere wedstrijd tussen Christelijke Jongelieden en De Bovenkamer zijn het de Christelijke Jongelieden die in de beginfase de wedstrijd dicteren maar moeilijk een gaatje kunnen vinden in de hechte defensie van De Bovenkamer. Naar mate de wedstrijd vordert komt De Bovenkamer er ook regelmatig uit zonder tot echte kansen te komen. Ook hier komt de winnaar in de slotfase naar voren want 3 minuten voor tijd scoort Christelijke Jongelieden de winnende treffer zodat de finale gaat tussen Christelijke Jongelieden en De Snickers. In de poule wedstrijd werd het 1 – 0 voor de Christelijke Jongelieden. 

In de finale laten De Snickers het initiatief aan Christelijke Jongelieden. Die laten de bal rondgaan en loeren op een foutje achterin bij De Snickers. Maar doordat De Snickers met veel mensen achter de bal spelen blijven de ruimtes klein en lukt het Christelijke Jongelieden niet om een bres te slaan in de hechte defensie van De Snickers zodat de wedstrijd in 0 – 0 eindigt en strafschoppen het verschil moeten maken. Het betreft in principe een serie van 3 strafschoppen per team. Beide teams schieten de eerste vijf strafschoppen binnen. De laatste strafschop van De Snickers wordt echter jammerlijk gemist door Ardon de Waard waardoor Christelijke Jongelieden de winnaar zijn in de competitieve competitie. Speaker Bastiaan heeft er wel een verklaring voor waarom de strafschop werd gemist “je moet nooit een verdediger een strafschop laten nemen”. Dat is in ieder geval duidelijk en een les voor volgend jaar zullen we dan maar zeggen. 

Zo komt er rond 17.00uur een einde aan dit prachtige toernooi waarvan gedurende de dag filmbeelden (voor een promofilmpje voor de 5e editie) en foto’s  zijn gemaakt. Het is zeker de moeite waard dit nog eens te belijken. Deze zullen worden toegevoegd aan het verslag. Ook was er deze dag weer volop gelegenheid om een sportbijbel mee te nemen en deze in je familie en/of vriendenkring uit te delen om zo het goede nieuws van het Evangelie te delen en ook de ervaringen van de verschillende sporters van wie het verhaal ook in deze bijbel is opgenomen.

De prijzen worden uitgereikt en er is ook een speciale aanmoedigingsprijs die naar de familie Fieten gaat (team Buitengewoon) omdat hier 3 generaties vertegenwoordigd waren. De dag wordt afgesloten met een dankgebed.

Het toernooi is inmiddels een blijvertje binnen de activiteiten van Geloofshelden en staat inmiddels ook bij veel teams op de kaart. Wellicht kunnen ze volgend jaar nog meer mensen enthousiast maken in hun omgeving zodat we nog enkele teams meer kunnen verwelkomen. Verder bedanken we natuurlijk voetbalvereniging VVIJ voor het kosteloos beschikbaar stellen van hun fraaie accommodatie en de prachtige korting op consumpties voor eigen gebruik. Alles was perfect voor elkaar en geregeld en ook de onderlinge samenwerking was voortreffelijk, waarvoor dank! Verder bedanken we onze sponsoren van deze dag te weten Ralph Sports, Plezier en Spel en Dekker Creatieve Media en Druk. Daarnaast de mensen en organisaties die één of meerder veilingstukken ter beschikking hebben gesteld. Ook een woord van dank aan de scheidsrechters van deze dag mag niet ontbreken. 

Maar de echte winnaars van vandaag zijn de goede doelen want de opbrengst van dit benefiettoernooi is maar liefst € 5.805,70 waarvan dus 70% naar Buurtgezinnen.nl - IJsselstein gaat en 30% naar Cross Culture - Nieuwegein. Het betreft de volledige opbrengst want de kosten van deze dag neemt de stichting Geloofshelden voor zijn rekening.

De 5e editie hopen we te houden op zaterdag 29 juni. Zodra de datum definitief is zullen we dit communiceren.

Als laatste willen we alle deelnemers bedanken voor jullie aanwezigheid want zonder jullie zou er geen toernooi en ook geen opbrengst zijn. Onze dank is heel groot!

Financieel overzicht
- Inschrijfgeld: € 1700
-Giften/collectebussen: 224,55
- 30% bovenop de kantineomzet: 431,15
- Veiling: € 3450
Totaal: € 5805,70

Veilingstukken
-
Nederlands 11-tal shirt Ruud van Nistelrooy: € 420
- Willem II shirt Edwin Linssen: € 150
- 2 kaarten PEC Zwolle (wedstrijd naar keuze): € 310
- 2 kaarten PEC Zwolle (wedstrijd naar keuze): € 300
- 2 VIP kaarten GVVV (wedstrijd naar keuze): € 140
- 2 kaarten Quick Boys (wedstrijd naar keuze): € 210
- 2 kaarten Quick Boys (wedstrijd naar keuze): € 140
- Officiële senioren wedstrijdbal: € 135
- Nieuwe voetbalschoenen New Balance (t.w.v. 190): € 215
- Keeperhandschoenen Marc Andre Ter Stegen: € 375
- Weekend Schaapskooi Doorn (6 personen): € 400
- B&B Vorden (1 nacht, 2 personen): € 200
- Weekje kamperen Schoonloo (gezin): € 110
- Aanwezig bij Live uitzending ‘Dag van morgen’ (Groot Nieuws Radio): € 165
- 3 uur kanoen op de Eem (2 personen): € 90
- 3 uur kanoen op de Eem (2 personen): € 90
Totaal: € 3450

Lees verder

Verslag presentatie nieuwe Sportbijbel

05-04-2018

Op vrijdagvond 23 maart  werd de nieuwe Sportbijbel gepresenteerd in de Kleine Melm te Soest. Alweer de 5e druk (1e druk was in 1998). De Sportbijbel heeft de afgelopen jaren zijn weg gevonden naar vele sporters en bevat naast het Nieuwe Testament, in de Herziene Statenvertaling, onder meer een 7-tal getuigenissen van (ex-)(top)sporters. Daarnaast is er een register opgenomen van sport gerelateerde onderwerpen met verwijzingen naar Bijbelteksten.

Door Piet den Ouden 
Voor een fotoverslag: klik hier. Voor het nieuwe Promofilmpje: klik hier (zie ook homepage website).

Vele levens zijn door de jaren heen veranderd door het lezen in de Sportbijbel. Zo ook het leven van Celine Bron Nederlands kampioen BMX rijden toen zij de sportbijbel van Elize kreeg op de Youth Alpha en sindsdien weet dat geloof en sport en de Bijbel wel degelijk samen kunnen gaan. Ook het leven van Jeanne Korevaar (wielrenster in de ploeg van onder andere Marianne Vos en Anna van der Breggen) staat in het teken van Sport. Maar door het geloof en het lezen in de sportbijbel weet ze dat er meer in het leven is dan winst en verlies.

Midden 2017 was de vorige editie (uit 2014) goeddeels op zodat het tijd werd om over een nieuwe Sportbijbel na te gaan denken. Een heel project gezien alles wat erbij komt kijken. Gelukkig zijn er ook nu weer sponsors bereid gevonden die de uitgave van deze versie hebben gefinancierd. Het project werd vanuit het bestuur door Paul Tulp getrokken met ondersteuning van Bastiaan Manschot. Marjan van Houwelingen en Annechien Willingen werden verantwoordelijk voor de interviews van de getuigenissen, foto’s en de lay-out.

Maar ja, wat zou een Sportbijbel zijn zonder getuigenissen van sporters. Aan deze 5e editie werkten mee Olivier Pilon (voetballer), Merijn Korevaar (wielrenner), Carlos Anker (rolstoeltenisser), Erik Spil (sport evenementen als marathonlopen, bergbeklimmen), Erna Last (schaatsen), Henri Ruitenberg Sr, (schaatsen, Elfstedentocht) en Ardon de Waard (ex-prof voetballer en directeur stichting Geloofshelden).

Vanavond was het dan zover dat de Sportbijbel werd gepresenteerd en het eerste exemplaar kon worden uitgereikt. Eerder deze dag was hierover al een interview (vanaf 34.57) te horen geweest met Tijmen Stuut op Groot Nieuws Radio. Vanaf 19.00 uur druppelen de genodigden binnen in het gezellige onderkomen de Kleine Melm van Stan en Francisca Uyland. Onder het genot van thee en koffie is er tijd om nader kennis te maken en elkaar te spreken.

Zo spraken we met Olivier Pilon die in zijn kinderjaren de sportkampen bezocht en hierdoor in aanraking kwam met de Sportbijbel. Vooral de verhalen van de sporters spraken hem erg aan verteld hij. Hij verzorgt voetbalclinics bij de zomerkampen en verteld daarbij ook over wat het geloof voor hem betekend en wat hem brengt.

Rond 20.00 uur opent voorzitter Paul Tulp de avond en geeft in zijn openingswoord aan dat het doel van de Sportbijbel is dat deze wordt weggegeven en dit het uitdelen is van Gods Woord. Daarna gaat hij voor in gebed en geeft het woord aan Ardon de Waard die toelichting geeft op de werkzaamheden van de stichting en hoe is het is om te leven en te geloven binnen de sportwereld. Tevens benadrukt hij hoe mooi het is dat veel jonge gelovigen deel uitmaken van het kernteam en hiermee tijd apart zetten voor God. Verder is er het idee om 365 dagen dagboek te maken voor jongeren.

Daarna is het woord weer aan Paul die een toelichting geeft op het ontstaan van deze editie van de Sportbijbel. Een aantal geïnterviewde sporters is ook aanwezig deze avond. Door middel van vragen aan Marjan, Annechien en enkele sporters horen we hoe de Sportbijbel tot stand is gekomen maar vooral ook welke kansen deze bied. Zo geeft Ardon aan dan van de ruim 7 miljard mensen op de wereld er meer dan 5 miljard zijn die iets met Sport doen. Sporters worden veelal vereerd maar wij, als Geloofshelden, vereren onze God. Verder zou hij graag een Sportbijbel aan Ruud van Nistelrooij willen geven. Marjan verteld dat niet direct Sport de doorslag gaf om mee te doen maar om in iemands leven door te dringen. Annechien gelooft in de kracht van ieder mens en het geloof dat mensen geraakt kunnen worden ook door de worsteling die ze kunnen hebben. Dit wilde ze terug laten komen in de interviews. Olivier tenslotte gebruikt de Sportbijbels om aan zijn vrienden en teamgenoten te geven.

Aansluitend dankt Paul de mensen die de Sportbijbel vorm en inhoud hebben gegeven. Zij ontvangen hiervoor een mooi bos bloemen uit zijn handen. Tevens dankt hij de sporters voor hun openheid en kwetsbaarheid om tenslotte een woord van dank uit te spreken aan de sponsors en voor alle giften om de productie van de sportbijbel te kunnen realiseren.

Hierna gaat Ardon over de tot de uitreiking van de 1e sportbijbel aan Bastiaan Manschot die van zijn liefde voor Jezus getuigt en oproept om Hem te volgen en die dit zelf al jaren in de praktijk brengt op de vele sportvelden die hij jaarlijks bezoekt.

Tot slot sluit Paul de avond af met een dankwoord waarna Ardon voorgaat in dankgebed en we onder het genot van een hapje en drankje nog wat na kunnen praten.

Ook bij deze 5e druk mogen we erop vertrouwen dat de 10.000 Sportbijbels hun weg weer zullen vinden naar vele sporters en andere geinteresseerden. En dat zij misschien voor het eerst, of opnieuw, door de liefde van de Here God en de Here Jezus voor deze wereld geraakt en aangesproken mogen worden. De getuigenissen van de sporters mogen hiervoor model staan.

Meer info over de Sportbijbel (met onderaan een 'bestel-link'): klik hier

Lees verder

Survivallen of een sportkamp?

28-02-2018

We gaan voor de 2e keer naar de Ardennen en jij kan mee! De minimale leeftijd is 16 jaar, maar vorig jaar hebben we gezien dat ook 40+ graag mee gaat. Ook meiden/vrouwen kunnen mee. Uiteraard houden we in het programma rekening met leeftijd en geslacht.

Veel sportieve uitdaging, een goed geestelijk programma, avontuur en ontmoeting zijn de speerpunten voor een gaaf survivalweekend.

Voor meer info: klik hier.
Foto's en filmpjes van de vorige editie: klik hier.

Te jong of liever op kamp (als deelnemer of leider)?

Klik hier voor een overzicht van alle kampen (klein stukje naar beneden scrollen).
Klik hier voor alle info voor een kampleider.

 

Lees verder

Concrete samenwerking

21-02-2018

Athletes in Action en Geloofshelden gaan vanaf nu concreet samenwerken. We hebben het afgelopen jaar meerdere keren samen rond de tafel gezeten en het is nu tijd om aan de slag te gaan. Voor alle duidelijkheid: we blijven gewoon 2 aparte stichtingen.

Ondanks dat er genoeg verschillen zijn binnen beide organisaties geloven wij dat we elkaar moeten gaan dienen en versterken, omdat we geen concurrenten zijn en omdat we zo meer jongeren/mensen (zowel deelnemers, medewerkers/vrijwilligers en achterban) tot zegen te kunnen zijn.

Waar begint het concrete samenwerken mee:
* af en toe elkaars activiteiten onder de aandacht brengen en onze achterban aanmoedigen om hier aan deel te nemen.
* uitwisseling van documentatie en kennis.

Daarnaast gaan we overleggen hoe we bij bepaalde taken of projecten elkaar kunnen helpen of zaken soms echt heel concreet samen kunnen doen. We gaan ontdekken, en zien daar naar uit, hoe de Here God dit zal gaan zegenen.

Voor nu brengen we graag 2 activiteiten onder jullie aandacht (meer info via de linkjes onder de tekst en de bijlage):
* een voetbaloutreach naar Barcelona (22 t/m 29 april, kosten € 625), waar nog 2 spelers voor gezocht worden. Denk jij dat je mee moet? Doen!
* het AiA voorjaarsevent (17 en 18 maart), waar een ieder welkom is! Wil jij hier naar toe? Doen!

Lees verder

Inschrijving sportkampen open

08-01-2018

Vanaf vandaag is het mogelijk om je aan te melden voor alle sportkampen!
Je vind het allemaal onder 'sportkampen'. Vragen of opmerkingen: laat het ons weten.

Uiteraard is ook de inschrijving voor het survivalweekend (16+) naar de Ardennen open.

Klik hier voor alle komende activiteiten (t/m komend zomer)

 

Lees verder

Jaaragenda 2017-2018 online

03-11-2017

De jaaragenda 2017-2018 van Geloofshelden staat online: allerlei 'sport en geloof' activiteiten om elkaar door het jaar heen te ontmoeten en tot zegen te zijn.

Toerustingsdagen en -weekenden, een G-voetbaltoernooi, het reünieweekend voor kampdeelnemers van afgelopen zomer, het (2e) survivaweekend, het (4e) Benefiet Voetbaltoernooi en natuurlijk weer de sportkampen. 

Via deze link vind je alle betreffende informatie over iedere activiteit. 

Mochten er vragen zijn: laat het ons horen via info@geloofshelden.nl of 06-51816973.

Lees verder

Geloofshelden in de media

22-09-2017

De afgelopen maanden mochten we getuigen op de Nederlandse televisie en radio: Ardon de Waard, samen met zoon Aron Levi, was te gast op 'de bank' bij Hour of Power en Tijmen Stuut werd geïnterviewd door Groot Nieuws Radio.

Klik hieronder om de fragementen terug te zien/luisteren:
- Ardon de Waard bij Hour of Power
- Tijmen Stuut op Groot Nieuws Radio (het geluidsfragment staat onderaan)

Lees verder

Geloofshelden-dag (opgave verplicht)

22-08-2017

Zondagmiddag 17 september is de eerste Geloofshelden activiteit van het nieuwe seizoen: de Geloofshelden-dag. Iedereen die betrokken is (ook indirect, door Geloofshelden een warm hart toe te dragen) is welkom bij het Brandpunt in Doorn.

Opgave is verplicht vanwege organisatorische zaken. Stuur een mail naar info@geloofshelden.nl en geef even aan met hoeveel mensen je komt (en de leeftijden van de kinderen) en of je aanschuift bij de maaltijd.

Voor alle info: zie onderstaande en de flyer

Het programma:

 • 14.00 uur: welkom en ontmoeting (voor de kinderen en jongeren ruimte voor sport & spel (allerlei onderdelen: niet georganiseerd, maar gewoon 'vrij' om te doen)
 • 14.45 uur: start (gezamenlijk)
 • 15.00 uur: iedereen zijn eigen programma
 • 16.00 uur: ontmoeting en sport & spel (wederom niet georganiseerd, maar 'vrij' om te doen
 • 17.15 uur: aanvang maaltijd
 • 18.00 uur: einde programma 

Wat betreft het sport & spel: naast de panna-kooi zullen er diverse attributen en onderdelen zijn.
Voor de kleinsten is er sowieso ook een luchtkussen.

Aan de dag zijn geen kosten verbonden, wel is er een collecte voor ons werk.

Lees verder

Verslag Benefiet (incl. foto's en radioverslag)

21-07-2017

BENEFIET TOERNOOI – Stichting “Keep on Fighting N.A.H.” - Joey Snijders 24 juni 2017 bij IJFC IJsseltein

Zaterdag 24 juni wordt alweer het 3e benefiettoernooi georganiseerd door de Geloofshelden. De afgelopen twee edities waren we te gast geweest bij voetbalclub CJVV te Amersfoort. Dit jaar zijn we te gast bij IJFC te IJsselstein.

Door onze gastcorrespondent: Piet den Ouden

Als doel voor dit jaar hebben de Geloofshelden gekozen voor Stichting “Keep on Fighting” N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel) gekozen. Deze stichting heeft bekendheid gekregen door Joey Snijders, die als voetballer van onder meer GVVV (uitkomend in de 2e divisie) uit Veenendaal, ruim 2 jaar geleden, een auto ongeluk kreeg als gevolg van een hersenbloeding. Dit was voor de familie van Joey de aanzet om de stichting op te richten. De stichting is er enerzijds voor een stabiele toekomst, met veel therapie, voor Joey en anderzijds behartigt de stichting ook de belangen van andere 25+ ‘ers met NAH. De volledige opbrengst gaat naar het goede doel. Het toernooi draait om ontmoeting, plezier en samen mensen steunen die het hard nodig hebben.

We spraken met de organisatie en vroegen hen: Hoe zijn jullie tot de keuze van dit doel gekomen. “de achterban van de Geloofshelden wordt om goede doelen gevraagd. We hebben 6 voordrachten gekregen. In gebed tot God vragen we of hij ons wil leiden in de keuze en we zijn bij Joey Snijders uitgekomen. Het is ook een aansprekend doel omdat hij een actief voetballer was wat ook aanspreekt bij de doelgroep waarvoor het we het toernooi organiseren:” Begin februari is er een ontmoeting geweest met de familie Snijders en hebben ze kennis gemaakt met Joey waarmee ook de bevestiging kwam dat ze de juiste keuze hebben gemaakt.

De voorbereiding is in november 2016 gestart. Zo moest de juiste locatie worden gevonden en men is uitgekomen bij voetbalclub IJFC in IJsselstein. Een club waarmee direct een klik was en die zijn volledige medewerking toezegde en het doel ook direct omarmde.

Waren er vorig jaar nog 7 deelnemende teams. Dit jaar zijn er liefst 20 teams die zich hebben ingeschreven!! Deze zijn ingedeeld in 3 categorieën te weten een recreatieve competitie met 5 teams, een competitieve categorie met 12 teams en voor het eerst dit jaar zijn er ook 3-G teams. Prachtig natuurlijk dat ook zijn van de partij zijn dit jaar. Voor de kleineren onder ons is er een springkussen waar ze zich op uit kunnen leven.

’s-Morgens vroeg worden we goed opgevangen bij IJFC en beginnen we de dag met gebed en dragen we dag op aan God en vragen of Hij ons deze dag wil leiden. Daarna worden de praktische taken uitgevoerd en wordt alles klaar gezet en de laatste puntjes op de welbekende “I” gezet. In het algemeen gezien ziet het programma er als volgt uit. Het toernooi is van 12.00 – 17.00uur waarna de prijsuitreiking plaats zal vinden en we afsluiten met de gebruikelijke veiling.

Vanaf 11.30uur worden de deelnemende teams verwacht, die allemaal € 100 inleggen als inschrijfgeld. Daarnaast is er de mogelijkheid om een bijdrage te doen in één van de collectebussen. Het toernooi wordt gespeeld met 7 tegen 7, G-teams spelen 5 tegen 5,. In totaal wordt er op 7 velden gespeeld en zijn er 8 scheidsrechters die de leiding hebben over de wedstrijden.

Vanaf 11.15uur druppelen de teams één voor één binnen en wordt het een drukke en vooral gezellige boel en worden er weer de nodige contacten gelegd en wordt er bijgepraat met elkaar. Na de miezer regen in de ochtend is het gelukkig droog als het toernooi wordt geopend door het tonen van een filmpje van Joey Snijders waarin hij bezig is met zijn revalidatie programma in Amerika. Jaap Overeem, namens de Stichting “Keep on Fighting” geeft hier verdere toelichting op. Lourens Fieten geeft de praktische zaken door aan de deelnemende teams en spreekt een gebed uit en draagt de middag op aan God.

Hierna gaat het toernooi los en beginnen de wedstrijden waarin het er direct al fel aan toegaat, zeker in de competitieve poules. Tussen en tijdens de wedstrijden spreken we met de verschillende teams over hun deelname. Zo spreken we met Michiel van de Zwevende Vogels. Zij nemen deel aan de recreatieve competitie. Michiel is al sinds 2009 bij de Geloofshelden betrokken. Voetballen voor een goed doel spreekt het team aan en ook de respectvolle omgang met elkaar. 

Team Gideon (van Gideon boeken) is via Tijmen Stuut op de hoogte gebracht van het toernooi en zij formeerden een team middels personeelsleden, schrijvers en familieleden.

Ondertussen zijn de 1e wedstrijden gespeeld en doet in de recreatieve competitie Bappie 1 van zich spreken want zij winnen hun 1e wedstrijden. In de A poule van de competitieve competitie is het reuze spannend en halverwege leidt Flowmotive de dans met FC Heidebeek en Jong Kawin op het vinkentouw. In de B poule doet Baltena goede zaken want zijn winnen al hun eerste 3 wedstrijden. FC Rembrandt blijft goed in het spoor van Baltena met 2 punten minder.

De G competitie kenmerkt zich vooral door de spelvreugde bij de teams. Maar vergis je niet ook hier wil men graag winnen. Nedereind 2 begint het beste en wint zowel zijn 1e wedstrijd als ook de penaltyserie.

Ondertussen verrast een afvaardiging van de voetbalverengingen VVIJ en IJFC de organisatie met een cheque. Op Hemelvaartsdag, tijdens de jaarlijkse benefietwedstrijd tussen oud VVIJ en oud IJFC, heeft men een verloting gehouden waarvan de opbrengst ten goede komt aan het goede doel van vandaag. Men kan een cheque van liefst € 450 overhandigen. Tevens heeft de organisatie de Edwin van der Sar foundation ook aangeschreven die met een bedrag van € 350 over de brug komt. Prachtige bedragen natuurlijk waarvoor dank.

De scheidsrechters zijn ook meer dan tevreden met de verloop van de wedstrijden en de wijze waarop er gespeeld wordt en hoe respectvol de spelers met elkaar omgaan. Er zijn wedstrijden bij waar men allen voor het begin en het eind hoeft te fluiten.

De spelers van Jong Kawin zijn op het toernooi terecht gekomen door een verbinding met Bastiaan Manschot. We volgen hun wedstrijd tegen FC Heidebeek waar het er fanatiek aan toegaat en FC Heidebeek uiteindelijk met 3 – 2 aan het langste eind trekt.

Natuurlijk mag op een dag als deze een gesprek met de afvaardiging van de Stichting en de familie van Joey niet ontbreken (heel fijn dat zij er ook bij waren). Ze vinden het mooi dat er nu een toernooi buiten hun eigen regio wordt gehouden zodat er ook breder meer bekendheid komt voor Joey en zijn lotgenoten. Ze vinden het ook geweldig hoeveel teams er meedoen en roemen de De Geloofshelden hoe ze de organisatie ter hand nemen. Iets wat natuurlijk alleen maar kan als je over de juiste vrijwilligers beschikt. We spreken ook met hen over Joey en hoe hij tegenover dit soort initiatieven staat. Joey vindt het geweldig wat er allemaal wordt georganiseerd en hoeveel mensen er zich inzetten voor het goede doel. Via facetime is er regelmatig contact met hem. Wat vooral aan Joey opvalt is hoe positief hij in het leven staat. Zijn levenslust en doorzettingsvermogen zijn een grote steun in het revalidatieproces en ook voor zijn vriendin en familie. Spijtig is dat er voor Joey geen geschikt revalidatieprogramma is in Nederland is omdat deze programma’s in ons land maar tot een leeftijd van 25 jaar lopen. In zijn revalidatie periode die hij nu in Amerika doormaakt, en die morgen afloopt, maakt hij goede stappen vooruit en dat geeft vertrouwen naar de toekomst toe. Gelukkig is zijn woning inmiddels zo aangepast dat ze er kunnen blijven wonen. Iets wat ook voor de broodnodige rust zorgt.

Tristan Dekker en Bastiaan Manschot hebben ook een drukke middag als wedstrijdsecretarissen met het zorgen dat de wedstrijden op tijd beginnen, de scores bijhouden worden, en zorgen dat de scheidsrechters met de juiste wedstrijdbriefjes op het veld staan. Ze krijgen dan ook geregeld hulp van Daphne Tulp hierbij. Bastiaan heeft als “speaker” nog de taak om het geheel aan elkaar te praten maar dat is iets wat hem op het lijf geschreven is.

Net na 15.00uur zijn in de competitieve poules alle wedstrijden gespeeld en kunnen we de balans opmaken. Was het in poule A halverwege al heel spannend op het einde zo mogelijk nog meer. Winnaar werd Flowmotive met 12 punten. FC Heidebeek en Jong Kawin eindigden ieder met 10 punten. Door het onderling resultaat eindigde FC Heidebeek op plaats 2 en Jong Kawin op 3. In de B poule verspeelde Baltena zijn koppositie en moest in de rangschikking winnaar FC Rembrandt en Young Brothers voor laten gaan.

De kruisfinales leveren ook de nodige spannende wedstrijden op vooral in de wedstrijden waar een finale plaats te verdienen is. In de wedstrijd FC Heidebeek – FC Rembrandt neemt FC Rembrandt de leiding en laat zich daarna inzakken. FC Heidebeek dringt aan om tot de gelijkmaker te komen. Aan de andere kant komen er in de counter ook mogelijkheden voor FC Rembrandt zodat het spannend blijft tot het einde maar gescoord wordt er niet meer zodat FC Rembrandt naar de finale gaat. In de andere halve finale tussen Flowmotive en Young Brothers neemt laatst genoemde ploeg de leiding maar krijgt ook Flowmotive de nodige kansen. De gelijkmaker hangt in de lucht maar het duurt tot de laatste minuut voordat die valt zodat strafschoppen de beslissing moeten brengen. De Young Brothers nemen deze iets beter dan Flowmotive zodat ook zij naar de finale gaan.

Doordat LifeWireZ niet aan de kruisfinale kan deelnemen wordt er vanuit de HGJV jongeren 2 teams gevormd die tegen elkaar uitkomen. In een wedstrijd waar het plezier er aan alle kante afspat wordt het een onderling feestje van begin tot het einde. De wedstrijd zelf eindigt in 4 – 4 en ook de penalty serie brengt pas laat een beslissing. Uiteindelijk wordt HGJV 1 de winnaar.

Ondertussen zijn de wedstrijden om de plaatsen 5 tm 12 gespeeld en gaan we op naar de slotwedstrijden om te zien wie de sportieve winnaar wordt van deze 3e editie van het benefiettoernooi. De wedstrijd om de 3e en 4e plaats gaat tussen FC Heidebeek en Flowmotive. In de openingsfase komt FC Heidebeek op een 1 – 0 voorsprong maar in de slotfase buigt Flowmotive in enkele minuten de achterstand om in een voorsprong van 2 – 1 en wint uiteindelijk met 3 – 1. De finale gaat dan tussen FC Rembrandt en de Young Brothers. In de poule wedstrijd won FC Rembandt nipt met 3 – 2 zodat het, op voorhand, spannend leek te worden. Maar niets was minder waar. Dit keer liet FC Rembrandt duidelijk zien wie de sterkste was want al in de openingsfase liep de ploeg binnen 5 minuten uit naar een 3 – 0 voorsprong om tenslotte met een 5 – 0 overwinning de winst te pakken. Vermeldingswaardig is nog het 5e doelpunt van Olivier Pilon die na een technisch jongleer hoogstandje op de achterlijn de bal op bijna onnavolgbare wijze binnenschiet en daarmee voor een waardige afsluiting zorgt.

Bij de G-teams is het de hele middag feest waar ze naast de onderlinge wedstrijden ook nog strijden om de penalty bokaal. Prachtig om te zien en te ervaren hoe intens soms ook deze mensen dit evenement ervaren. Bij deze teams is Nedereind 2 in beide categorieën de onbetwiste winnaar.

Tenslotte was er ook het toernooi van de recreatieve voetballers. En ook hier een prima entourage. Zeer sportieve wedstrijden met ook nog een mixteam. De onderlinge verschillen waren klein want liefst 5 van de 10 wedstrijden eindigden in 1 – 0. Een hele spannende competitie dus waarin uiteindelijk in de finale Zwevende Vogels met 3 – 2 winst te winnen van Die Mannschaft zodat zij de beker pakten.

Het toernooi kent een zeer sportief verloop en er wordt vrijwel geen wanklank gehoord. Enige smetje is een pittige blessure die één van de spelers oploopt: er zit een scheur in de overgang van de achillespees naar de kuitspier. Een voorzichtige schatting is dat hij over 4 a 6 weken pas weer iets kan (voor nu: gips en volledige rust).

Nadat alle teams omgekleed waren konden we overgaan tot de prijsuitreiking maar alvorens dat te doen luisteren we eerst naar een videoboodschap vanuit Amerika door Rob Snijders, de vader van Joey, waarin hij onder meer iedereen bedankt voor zijn en haar bijdrage aan dit toernooi. Zoals eerder aangegeven zitten zij nu in Amerika voor de revalidatie therapie. Aansluitend nemen we 1 minuut stilte in acht voor enerzijds het recentelijk, plotselinge, overlijden van één van de nog jonge bewoners van de woonvoorziening Nedereind en anderzijds voor het overlijden van Tonny van der Linden jarenlang spitsspeler van DOS (voorloper van FC Utrecht). Bij de prijsuitreiking krijgen alle spelers van de G-teams nog een tas met allerlei verschillende cadeautjes wat bijzonder in de smaak valt bij de deelnemers.

Ook is er een aparte aanmoedigingsprijs voor één van de deelnemende teams. Dit jaar gaat deze naar Bal op het dak 3. Een ploeg met zeer jonge voetballers die het toch aandurfden om in competitieve competitie uit te komen.

Lourens Fieten sluit af met ons door het uitspreken van een dankgebed waarin hij God dankt voor de fijne dag die we met elkaar mochten hebben en dat alles zo goed verlopen mocht.

Hierna volgt de veiling ook altijd een (financieel) hoogtepunt op deze dag. De leiding en uitvoering hiervan ligt in handen van Tijmen Stuut, Tristan Dekker en Dapne Tulp. Het aanbod was ongekend groot dit jaar met ook nu weer een aantal echte collectoritems ertussen. Naast de inmiddels gebruikelijke, gesigneerde, voetbalshirts en kaartjes voor verschillende wedstrijden zijn er nu ook boeken, cadeaupakketten van verschillende amateurploegen en ook een 2-tal arrangementen van de wedstrijden IJsselmeervogels – GVVV en GVVV – IJsselmeervogels teams waar Joey gevoetbald heeft. De verkoop wordt gedaan bij opbod en bij de verschillende items wordt er goed tegen elkaar opgeboden. Het hoogste bedrag wordt opgehaald voor 2-kaartjes voor de wedstrijd Nederland – Zweden. Deze gaan voor € 350 weg. Het door de internationals gesigneerde  shirt van de recent gespeelde wedstrijd tussen Marokko en Nederland brengt € 300 op. In totaal brengt de veiling net iets minder dan € 3.000 op wat ook een nieuw record is.

Zo komt er een einde aan prachtige dag die, ondanks het soms wat mindere weer, toch meer dan geslaagd genoemd kan worden. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de vele teams die er waren en de wijze waarop iedereen met elkaar omging. Niet te vergeten natuurlijk de vele, vele vrijwilligers die zich belangeloos hebben ingezet deze dag.

Een speciaal woord van dank aan onze gastheer van deze dag: voetbalclub IJFC want zonder van hun accommodatie gebruik te mogen maken was dit niet mogelijk geweest. Fantastisch hoe de club op het verzoek heeft gereageerd en er mee is omgegaan. Ook van hun kant is het goed bevallen want ook voor volgend jaar is de uitnodiging alweer op zak, al zal hier nog wel officieel over gesproken moeten worden. Afhankelijk van de KNVB kalender en, als we er uit komen, de eventuele activiteiten van IJVV en IJFC zal het toernooi dan op 23 of 30 juni worden gehouden.

De totale opbrengt van deze editie gaat sowieso richting de € 6.500 wat wederom een nieuw record is!! Fijn dat er zo’n mooi bedrag naar Stichting “Keep on Fighting” NAH kan worden overgemaakt. Want dat is waar we het allemaal voor deden vandaag en middels de videoboodschappen en beelden is wel duidelijk geworden dat er (veel) geld nodig blijft voor een betere toekomst voor Joey Snijders en zijn lotgenoten.

Klik hier voor een fotoverslag van het evenement.
Klik hier voor een radioverslag van RTV Utrecht (van 15.58 tot 20.03).

Lees verder

Nog op kamp? Het kan!

20-07-2017

Het jubileum kampseizoen is inmiddels in volle gang. Het goede nieuws is: op bijna ieder kamp is nog plek. Dus heb je nog een midweek over en ben je op zoek naar uitdaging, geef je op. Via deze link vind je het complete overzicht.

Klik op het desbetreffende kamp voor een sfeerimpressie:

 

Lees verder

Laatste leiding gezocht

26-06-2017

Over een paar weken barst het kampseizoen los! Voor een aantal kampen zoeken we nog de laatste leider of leidster. Hieronder een overzicht:

 • G-voetbal 12+, 24 t/m 28 juli: één leiding met ervaring met de doelgroep
 • Dans 13-17 jaar, 31 juli t/m 4 aug.: één leiding met danservaring
 • Voetbal 14-16 jaar, 14 t/m 18 aug.: één groepsleiding (trainer)

Interesse? Check deze link met alle info.

Lees verder

Voetballen voor het goede doel

22-06-2017

Komende zaterdag is het zover: het 3e Benefiet Voetbaltoernooi. Dit keer gaat de 100% opbrengst naar Keep on Fighting NAH: voor Joey Snijders en andere 25+'ers met Niet Aangeboren Hersenletsel. Voor meer info: zie deze poster.

Het toernooi zal zaterdag geopend worden om 12.00 uur. Om 12.30 uur gaat de bal rollen. Er zal gestreden worden in 3 categorieën: competitief (2 poules), recreatief (1 poule) en G-voetbal (1 poule). Beide voorgaande edities waren er 7 teams, dit keer zijn het er 19. Wederom vanuit het hele land.

Tussendoor is er 'latje trap' voor het goede doel. Eveneens is er een springkussen voor de kinderen. De entree is gratis, wel zijn er collectebussen.

Om 17.15 uur is de prijsuitreiking en aansluitend de veiling. Ook dit jaar zijn er weer prachtige kavels: o.a. een gesigneerd Nederlands Elftal shirt, 2 kaarten voor Nederland - Zweden, 4 kaarten voor PEC Zwolle - Feyenoord en nog vele andere shirts en artikelen. Iedereen kan meebieden (ook aan de 'kleinere portemonnee is gedacht).

We hopen je te zien 'bij IJFC, in IJsselstein.

 

 

Lees verder

Geloofshelden op EO Jongerendag

14-06-2017

Dit jaar waren we voor het eerst op de EO Jongerendag. Het was een geweldige dag! We hebben  (potentiele) deelnemers en (potentiele) leiders ontmoet, maar ook mensen die geinteresseerd zijn in 'sport en geloof'.

Ook hebben we een goede en gezegende tijd op Opwekking gehad, zowel bij de stand als op het tienerterrein. De samenwerking met Athletes in Action en Junior Adventure was top! 

We zijn dankbaar dat we er ook dit jaar weer bij mochten zijn en zien alweer uit naar 2018!

Lees verder

Foto's en filmpjes survivalweekend

10-05-2017

Het heeft even geduurd, maar daar zijn ze: de foto's en filmpjes van het survivalweekend in de Ardennen. Wat hebben we samen, met elkaar, met de organisatie (Oldskool Outdoor) en met de Here God, een gezegende en opbouwende tijd gehad. 

Het programma in een notendop: (vrijdag) klimmen - hiken - bivak opbouwen - (zaterdag) hiken - mountainbiken - bivak opbouwen - nachtelijke tokkel - stilte wandeling - (zondag) dienst - challenge parcours - afsluiting. Tussen en tijdens deze onderdelen was het geestelijke programma, aan de hand van het thema 'Jezus leven'. Via alle 4 de evangeliën werd stil gestaan bij Jezus lijden en sterven, Zijn dood en Zijn opstanding (en overwinning).

Vamwege deze succesvolle pilot gaan we ons volgend jaar april opmaken voor 'survivalweekend 2.0'.

Lees verder

Versterking

25-04-2017

Op dit moment zijn er 3 vacatures bij Geloofshelden.
Klik op de desbetreffende vacature voor meer informatie.

Indien je interesse hebt of vragen over één van de vacatures, kun je contact opnemen met de stichting via 06-51816973.

Sollicitaties, bij voorkeur aangevuld met een portfolio, kunnen naar a.de.waard@geloofshelden.nl, o.v.v. de desbetreffende vacature.

Momenteel zijn er ook nog 'vacatures'  als kampleiding. Klik hier voor meer info.

 

Lees verder

Spreekbeurt van jonge sporter

06-04-2017

Geweldig als jonge sporters een spreekbeurt willen geven: over Geloofshelden. Positieve reacties voor ons, maar zeker ook voor de scholieren zelf, van hun meester of juf en de klasgenootjes. En dan ook nog eens een geweldig cijfer, in dit geval een 9! voor Daphne.

Na de spreekbeurt werd er door 2 mensen een voetbal- en honkbalclinic gegeven op de basisschool (in dit geval de Wingerd in Amersfoort).

Meer foto's: zie onder het 2e nieuwtje op de homepage.

Ook een spreekbeurt geven over Geloofshelden: mail info@geloofshelden.nl

 

Lees verder

Update Geloofshelden auto

28-03-2017

Misschien heb je hem al eens zien rijden of staan: de 'Geloofshelden-auto'? Een eigen initiatief van onze medewerkers Tijmen & Monique Stuut. Zij leven grotendeels van giften en het bedrijfsleven uit hun netwerk draagt hier op deze manier zijn steentje aan bij. Om reclame te maken voor de stichting heeft Geloofshelden de grootste aandacht op de auto.

Axent Reclame (uit Veenendaal) heeft de auto weer up to date gemaakt met vele nieuwe logo's.

Lees verder

Interview op CIP.nl

03-03-2017

Ardon vond zijn doop belangrijker dan een voetbalwedstrijd

‘Ik kan niet mee met de wedstrijd, want ik laat mij zondag dopen,’ kreeg Foppe de Haan te horen. Ardon de Waard vond zijn geloof in Jezus belangrijker dan zijn voetbalcarrière. “Voor de club was dat aanleiding om mij na dat seizoen geen contract te geven. In die zin zou je kunnen stellen dat ik een prijs heb betaald,” vertelt de voormalig profvoetballer van onder andere AZ, Telstar, VVV en SC Heerenveen. Sinds kort is hij directeur van Stichting Geloofshelden. CIP.nl zocht hem op.

“Ik heb geen spectaculair bekeringsverhaal,” vertelt de docent lichamelijke opvoeding. “Mijn ouders hebben het geloof voorgeleefd en ik ben opgegroeid met alle Bijbelverhalen. Ik ging met ze mee naar de kerk en was erg in het geloof geïnteresseerd. Op een bepaald moment heb ik beleden dat Jezus ook voor mijn zonden is gestorven. Ik weet nog goed dat ik als 12-jarige op de knieën ging en een gebed uitsprak. Dat deed ik samen met mijn moeder. Dat was echt een markeerpunt.”

Was je toen ook al gek van voetbal?
“Zeker! Al vanaf het moment dat ik kon lopen was ik met een bal bezig. Het ging zelfs zover dat als mijn zussen mij achter de poppenwagen wilde laten lopen, ik de pop eruit haalde en een bal daarvoor in de plaats legde, ” zegt Ardon lachend. “Dat geeft wel aan hoe idolaat ik was van de bal. Toen ik lid werd van een plaatselijke voetbalvereniging in Amstelveen bleek al snel dat ik bovenmatig talent had. Ik ging mijn tegenstanders snel voorbij en scoorde gemakkelijk.”

AZ was zijn eerste profclub en verdiende ik als semi-prof zo’n 800 gulden per maand waarna ik de overstap maakte naar SC Heerenveen in Friesland. In Friesland heb ik mijn debuut gemaakt in de Eredivisie (de hoogste voetbalcompetitie in Nederland, red.). Vervolgens kwam ik een niveau lager uit voor Telstar en VVV-Venlo. Bij de amateurs heb ik mijn voetbalcarrière afgerond en vond ik het tijd voor iets anders.”

In hoeverre zag je je profloopbaan als een kans om het Evangelie door te geven aan anderen?
“Ik geloof dat God mij talenten heeft gegeven, ook op sportgebied. De vraag is of we Hem daar wel of niet bij willen betrekken. De harde wereld van het profvoetbal heeft mij geleerd wat echt belangrijk is in het leven hier op aarde. Ik moest zeker getraind worden om een volgeling van Hem te worden. Jezus volgen in elk aspect van je leven gaat namelijk een stapje verder dan jezelf christen noemen. Dat geldt ook voor de ‘geloofshelden’ in de Bijbel. Jozua werd gekozen als Mozes’ opvolger, omdat hij zich onderscheidde in geloof en moed. In de loop van mijn carrière heb ik geleerd om mijn identiteit niet te halen aan hoe goed mensen mij vinden, maar uit Jezus Christus.

Bij Heerenveen werd ik voor de keuze gesteld om mij wel of niet te laten lopen. Ik stond aan het begin van mijn carrière. Net na mijn debuut voor 15.000 toeschouwers stelde Hij mij voor de keuze: ‘kies je voor Mij of voor het voetbal, besef je wel of niet dat Ik je op dit niveau heb gebracht?’ Ik wilde een keuze maken voor God en uiteindelijk heb ik dat gedaan door mij te laten dopen. Tegen mijn trainer heb ik gezegd: ‘Ik kan niet mee met de wedstrijd, want ik laat mij zondag dopen.’ De trainer gaf aan respect te hebben voor die keuze. De keerzijde was dat ik sindsdien nooit meer in het eerste elftal van Heerenveen heb gespeeld. Ik heb aangegeven dat mijn geloof belangrijker is dan mijn voetbalcarrière. Voor de club was dat aanleiding om mij na dat seizoen geen nieuw contract te geven, omdat ze twijfelde of ik daadwerkelijk alles voor het voetbal over zou hebben. In die zin zou je kunnen stellen dat ik een prijs heb betaald.”

Klopt mijn indruk dat christenen een te negatief beeld hebben van wat zich in de voetbalwereld afspeelt?
“Vanaf de zijlijn is het makkelijk oordelen, maar als ik naar andere sporten kijk snap ik de kritiek. De schwalbes, niet altijd goed voorbeeldgedrag van spelers en supporters, werken niet mee aan een positief beeld. In die zin zou het voetbal van andere sporten kunnen leren. Als ik lees over de miljoenencontracten die voetballers krijgen in China denk ik: dit gaat nergens over. Het is natuurlijk zo dat voetballers een heleboel geld verdienen. Blijf maar eens normaal als je als 18-jarige jongen een paar ton per jaar verdiend. Sterke benen die alle weelde kunnen dragen of je nu christen bent of niet”.

Heeft een christen die deel uitmaakt van de voetbalwereld het moeilijker om dichtbij Jezus te blijven dan iemand met een kantoorbaan?
“Ik weet niet of deze stelling klopt. Er zijn voorbeelden waaruit blijkt dat hun carrière niet van invloed is op hun geloof. Anderzijds zal dit ook het geval zijn. Een vriend van mij verdiende een paar ton per jaar, maar kocht zijn schoenen nog bij de Bristol. Het voetbal heeft mij ook nooit belemmerd in mijn geloofsleven. Ik had voldoende momenten om de Bijbel te lezen en medechristenen op te zoeken.”

Wat wil je als directeur van Geloofshelden bereiken?
“Overigens noem ik mijzelf liever aanvoerder in plaats van directeur. Ik ben een echte teamspeler die anderen bemoedigt, motiveert en ondersteunt waar nodig. Dat vind ik geweldig, maar het liefst sta ik met mijn voeten in de klei om het Evangelie aan anderen door te geven. Mijn verlangen is om met Geloofshelden in de sportwereld en daaromheen de boodschap van het Evangelie te vertellen.”

Waarom word je zo blij van Jezus’ boodschap?
“Dankzij de komst van Jezus kunnen we toegang hebben tot God. Mijn bewondering voor het leven van Jezus kun je misschien wel vergelijken met die van een jonge voetballer die net zo goed wil worden als Messi of Ronaldo. Ik wil meer en meer op Hem lijken omdat Hij tot in perfectie mens was. Die Jezus was mens, zoals jij en ik. Toen Hij terugging naar de Vader kwam de Heilige Geest. Dat vind ik zo mooi!” Ardon wijst naar een wapperende vlag. “Je ziet de wind niet, maar ziet wel die vlag heen en weer gaan. De Heilige Geest brengt ons in beweging. Geloven is een werkwoord. In Zijn kracht mogen we erop uit gaan.”

Bron: cip.nl

 

Lees verder

Ga mee naar de Ardennen

15-02-2017

Iedere deelnemer dient ervoor te zorgen dat hij vrijdag 7 april om 12.00 uur op de plek van bestemming is. Vanuit Geloofshelden zullen we het vervoer aansturen, zodat er zoveel mogelijk samen gereden kan worden en de reiskosten voor een ieder laag blijven.

De prijs is inclusief kamperen (bivak), catering en professionele begeleiding & materialen.
De prijs is exclusief vervoer (heen en terug).

Wanneer:vrijdag 7 t/m zondag 9 april
Hoe laat:vrijdag 12.00 uur (daar aanwezig) t/m zondag 15.00 uur (daar vertrek)
Waar:Ardennen (België)
Kosten:€ 255 (incl. verzekering)
Aanmelden:kan niet meer

Lees verder

Sportief met inhoud

25-01-2017

Onlangs was Geloofshelden te gast in het mooie Groot-Ammers. Samen met jong en oud mochten we daar een prachtige activiteit beleven.

Eerst was er de tijd om sportief op de proef gesteld te worden. Aan de hand van een leuke pot ‘honk-voetbal inclusief allerlei hindernissen’ werd er gestreden en veel lol gemaakt. Aansluitend was er voor iedereen nog een stukje geestelijk voedsel: een getuigenis van Ardon, tot eer van de Here Jezus.

We kijken zeer dankbaar terug en willen nogmaals de organisatie ook bedanken.

Klik hier voor de foto’s.

Meer weten over een spreekbeurt en/of een clinic: klik dan hier.

Lees verder

Inschrijving kampen 2017 OPEN

13-01-2017

De inschrijving voor de sportkampen, zomer 2017, is OPEN!
Een danskamp, een turnkamp, twee sportmixkampen, zes voetbalkampen en wederom een G-voetbalkamp. 

Aanmelden gaat via deze pagina (achter ieder kamp kan er geklikt worden op 'aanmelden' voor het juiste aanmeldingsformulier).
 

Lees verder

3e G-voetbaltoernooi opnieuw een succes! (inclusief foto's en filmpjes)

04-01-2017

Na 2 sportieve toernooien was het op 17 december 2016 tijd voor het 3e G-voetbaltoernooi. Vanaf 9 uur druppelden de teams Sportcampus de Pelikaan binnen. Sommige spelers hadden er al een hele reis op zitten, zo kwamen er dit keer ook spelers uit het ‘hoge Noorden’. Friezen, Groningers, Hardenezen, mensen uit Ommen, Kampen, Wezep, Uddel en niet te vergeten de mensen vanaf (of was het nu vanop…;-)) Urk. In totaal 10 teams, bijna 60 voetbalsterren.

Klik hier voor de foto's en filmpjes van het toernooi (filmpjes onderaan)

Om 10 uur stond iedereen in voetbaltenue te popelen om af te trappen. Na gebed voor een zegen over het toernooi, was het de beurt aan het Geloofsheldenteam om een mooie pot tegen SV ’t Harde te spelen en stond Vitree 1 haar mannetje tegen het team uit Ommen. In beide poules werd leuk gevoetbald, na 10 speelrondes werd al duidelijk dat SV ’t Harde in ieder geval met 1 van de bekers naar huis zou gaan. Beide teams waren bij de 1e 2 teams in de poule geëindigd. Ondertussen allemaal rode gezichten en fanatieke spelers, speelsters en coaches. Menig speler bewonderde de verschillende bekers en de uitslagen werden goed in de gaten gehouden door de coaches. De keeper van Urk voorspelde dat zijn team kampioen zou gaan worden (zie een van de filmpjes).

Broekster Walden, met nog jonge spelers, was na SV ’t Harde als 2e geëindigd in de poule, zij hadden na de poulewedstrijdjes het best wel een beetje zwaar en kregen wat meer doelpunten om de oren. Geëindigd op een 4e plek hebben ze het ontzettend goed gedaan!

Uiteindelijk gingen 3 teams van Vitree naar huis met de 8e tot 10e plek, supersportief meegespeeld. Het team van Geloofshelden eindigde op een mooie 7e plek. Ommen eindigde 6e, net achter Vitree 1. Met mooie kerstmuziek op de achtergrond, werd er gespeeld om de 3e en 4e plek door Broekster Walden en SV ’t Harde 2. De finale werd gespeeld door SV ’t Harde en Urk, dit werd wel heel erg spannend nadat ze naar tien minuten met een gelijkstand eindigden. De keeper van Urk en Wilco, de keeper van SV ’t Harde, deden beiden hun uiterste best de ballen uit het net te houden. Urk miste een penalty en daarmee werd SV ’t Harde 1 kampioen van dit 3e Geloofshelden G-voetbaltoernooi.

Alle deelnemers kregen een medaille, sportbijbel en een flyer van het komende G-voetbalkamp uitgereikt.

Eindstand:
1.       SV ’t Harde 1
2.       Urk
3.       SV ’t Harde 2
4.       Broekster Walden
5.       Vitree 1
6.       Ommen
7.       Team Geloofshelden
8.       Vitree 4
9.       Vitree 3
10.      Vitree 2

Klik hier voor de foto's en filmpjes van het toernooi (filmpjes onderaan).

Alle coaches, leiders, ouders en voetbalsterren (spelers en speelsters!): hartelijk bedankt voor jullie deelname en sportiviteit!

Op naar de volgende editie... en: naar het G-voetbalkamp, 24 t/m 28 juli, in Ermelo!
Klik hier voor de flyer van het G-voetbalkamp.
Vragen: mail a.verhoek@geloofshelden.nl of bel 06-15561075.

 

Lees verder

Toerustingsweekend: 13 t/m 15 januari

03-01-2017

Toerusting (goede sprekers), aanbidding, ontspanning, elkaar opbouwen en ontmoeten en de aanwezigheid van God en Jezus: alle ingrediënten zijn aanwezig voor een gaaf weekend! Een deel of delen van het weekend komen kan ook.

Iedereen is welkom: onze vrijwilligers, maar ook mensen die betrokken willen raken bij ons werk.
Opgeven kan nog t/m woensdagavond 11 januari.

Alles op een rijtje:
Waar: Stationsstraat 2, Putten (De Herikon)
Wanneer: vrijdag 13 januari om 20 uur (t/m zondag 15 januari om 14.00 uur)
Kosten (heel weekend): € 50 (all-in).

Opgave en vragen: mail
m.stuut@geloofshelden.nl of bel/app 06-51816973.
 

Lees verder

Sportdagen: 3 en 5 januari

21-12-2016

Update: de voetbaldagen 3 en 5 januari gaan samen (maar deels gescheiden) op 5 januari. De dans en sportmix is gecanceld i.v.m. weinig animo. 

De inschrijving is nog geopend t/m 1 januari.

Een sportdag is een soort kampdag van 10.30 uur t/m 18.30 uur. Een dag om kennis te maken met Geloofshelden, of een weerzien met kampdeelnemers en leiding van de sportkampen. Neem ook je vriend(inn)en mee!

Klik hier (stukje naar beneden scrollen) voor alle info en aanmelden.

Lees verder

Chapecoense

29-11-2016

De sportwereld rouwt. Bij de vliegramp in Colombia is bijna een compleet voetbalteam, de staf en journalisten om het leven gekomen. Iedere ramp is één om bij stil te staan, maar we willen dit toch onder de aandacht brengen. Ook al leven wij duizenden kilometers verderop: bid mee voor deze situatie, de club Chapecoense en alle nabestaanden.

Lees hieronder meer:
- 75 doden bij vliegrampramp (bron nu.nl)
- Rouwende Chapecoense fans verzamelen zich samen om te bidden (bron: voetbalprimeur.nl) 
- het verhaal van Chapecoense (bron: voetbalprimeur.nl)
 

Lees verder

Toerustingsdag: geestelijke verleiding

08-11-2016

Op zondag 27 november vind de eerste toerustingsdag van het nieuwe seizoen plaats. In Nunspeet, van 10 uur tot 16 uur. Ben jij erbij?
Een dag van bemoediging, ontmoeting, onderwijs en bovenal een dag waarin de Here God centraal staat.

Thema: geestelijke verleiding. Iedereen heeft er mee te maken, of je nou wil of niet.

Geef je op via m.stuut@geloofshelden.nl. Iedereen is welkom!

Lees verder

In de media

17-10-2016

De afgelopen week heeft Geloofshelden de nodige media aandacht gehad. Hier zijn we dankbaar voor!
Christelijke en niet christelijke, nationaal en lokaal, internet en radio.

Het gaat te ver om alles te plaatsen, maar we willen graag het geluidsfragment op Groot Nieuws Radio met jullie delen.

Klik hier (en vervolgens op de 'play' knop) om het fragment te beluisteren.
 

Lees verder

Foto's reunieweekend online

14-10-2016

Ook de tweede activiteit van het nieuwe seizoen is alweer achter de rug: het reünieweekend voor kampdeelnemers van afgelopen zomer. De tweede editie was minstens zo geslaagd als de eerste en uiteraard gaat er een vervolg komen in 2017.

Klik hier voor de foto's van het reünieweekend.

De volgende sportieve activiteit: de diverse sportdagen op 3, 4 en 5 januari. Klik hier voor een overzicht en geef je op! (scroll iets naar beneden voor het overzicht)

Lees verder

Overhandiging cheque aan stichting ALS

12-10-2016

Dinsdag 11 oktober heeft Esther Noorlander officieel een checque, met daarop het eindbedrag van € 2766,60, overhandigd aan stichting ALS. Plaats van gebeurtenis: het kantoor van stichting ALS in Den Haag.

Op de foto Esther Noorlander met directeur-bestuurder Gorrit-Jan Blonk van stichting ALS.

Dit seizoen is de benefiet op zaterdag 24 juni, zet hem in je agenda. Net als de voorgaande 2 edities gaat de volledige opbrengst, 100%, naar het goede doel. Welk goede doel? Dit hopen we met een maand te communiceren.

Via deze link vind je alvast meer info over de benefiet op 24 juni 2017.

Lees verder

Eerste Geloofshelden-dag (incl. foto's)

29-09-2016

Zondag 25 september was de eerste Geloofshelden-dag. We kijken dankbaar terug op een zeer geslaagde en gezegende dag. Op een prachtige locatie, met prachtige mensen en prachtig weer was de insteek om naast onze onmisbare vrijwilligers en achterban, bovenal ook de Here God zelf te bedanken.

Klik hier voor een fotoverslag van de dag

Na de koffie/thee en ontmoetingen werd er o.l.v. Ariën Vink en band gezongen. Aansluitend kwam de bemoedigende en inspirerende boodschap van voorzitter Paul Tulp (klik hier voor zijn presentatie). Vervolgens was het woord aan de hoofdleiders van de sportkampen: zij gaven een 1-minuut getuigenis van hun kamp. Daarna werd er samen gebeden en bovenal gedankt. Als slot van deel 1 ontving iedere vrijwilliger een bedankje. 

Tijdens en na de lunch was er tijd voor ontmoeting. Ook werd er gretig gebruik gemaakt van de pannakooi, de kano’s en het boogschieten. Omdat stagiair Harmen Twijnstra in de pauze onverwachts weg moest, werd zijn bedankmoment naar voren gehaald. We zijn dankbaar voor het vele werk dat Harmen verricht heeft, maar ook dat hij betrokken blijft bij ons werk. Rond 14.00 uur kwamen er nieuwe gasten binnen druppelen, vooral kampdeelnemers met hun familie.

Om 14.30 uur werd er weer afgetrapt met aanbidding. Zo’n 100 geloofshelden zongen uit volle borst, genietend van de muzikale talenten. Janneke Harmsen-Bakker gaf vervolgens een indrukkend verslag van haar belevenissen als sportpastor bij de Olympische en Paralympische spelen in Rio de Janeiro. Aansluitend werd penningmeester Tjarko de Jong bedankt voor zijn dienstbaarheid en werd Ardon de Waard benoemd en gezegend als nieuwe directeur van de stichting. Beide mannen spraken een bemoedigend woord.

Het ‘zitgedeelte’ werd afgesloten met een korte ‘organisatie update’, een filmpje met foto’s van alle 12 sportkampen (klik hier voor het filmpje) en tot slot een paar indrukwekkende getuigenissen van kampdeelnemers en/of ouders.

Vervolgens was er tijd voor ontmoeting, ontspanning en natuurlijk een hapje en een drankje. Om 17 uur werd de dag gezamenlijk afgesloten met ‘U maakt ons één’, waarna iedereen nog kon aanschuiven voor een warme maaltijd.

Namens het bestuur: het is geweldig en bemoedigend dat mensen vanuit het hele land naar Soest zijn afgereisd om deze dag samen te beleven en om Hem zo samen te danken. We willen iedereen die zijn steentje heeft bijdragen aan deze dag nogmaals bedanken. Daarnaast ook onze grote dank voor de inzet en betrokkenheid van alle vrijwilligers en de achterban die het mogelijk maken dat dit werk voortgezet kan worden. Tot slot alle dank aan onze trouwe Inspirator en Gids!

Na afloop waren we het er unaniem over eens: volgend jaar september de 2e Geloofshelden-dag.

Klik hier voor een fotoverslag van de dag

PS 1: middels het boekje God op de middenstip, van Gerrit Jan van Heemst, zijn de eerste donaties voor het 3e benefiet voetbaltoernooi (zaterdag 24 juni 2017) al binnen gekomen. Waarvoor dank!

PS 2: de collecte voor het werk van Geloofshelden heeft bijna € 500 opgebracht. Ook daarvoor dank!

Lees verder

Geloofshelden-dag: geef je (nog) op

13-09-2016

Zondag 25 september vind de eerste Geloofshelden-dag plaats. In Soest, bij de Kleine Melm. De dag bestaat uit 2 delen.

Tijdens deel 1, van 11.00 t/m 14.00, worden onze vrijwilligers bedankt voor hun onmisbare inzet. Ook partner en gezin zijn welkom. Uiteraard is er voldoende tijd voor ontmoeting met andere vrijwilligers. Rond 12.30 uur zal er samen gelunched worden. Als vrijwilliger ben je ook welkom bij het middagprogramma (deel 2).

Tijdens deel 2, vanaf 14.30 t/m 17.30 uur,  is er een programma voor iedereen die Geloofshelden een warm hart toedraagt, zoals kampdeelnemers en hun ouders/gezinnen of verzorgers. We sluiten de middag af met een maaltijd.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag. Wel wordt er een collecte voor Geloofshelden gehouden waarbij iedereen vrij is om wel of niet te geven.

Aanmelden
Dit kan via m.stuut@geloofshelden.nl o.v.v. Geloofshelden-dag. Graag even vermelden met hoeveel personen of je komt en of je deel 1, 2 of beide delen komt. Dit i.v.m. de catering.

Lees verder

Alle foto's en filmpjes online

31-08-2016

Inmiddels staan alle foto's en filmpjes van de 12 kampen online.

Hiernaast de 'GH foto van het jaar'. Hieronder een overzicht van alle foto's en filmpjes per kamp:
Voetbalkamp 13 t/m 15 jaar (11 t/m 15 juli)
Voetbalkamp 10 t/m 12 jaar (18 t/m 22 juli)
Voetbalkamp 12 t/m 14 jaar (25 t/m 29 juli)
Turnkamp 10 t/m 18 jaar (25 t/m 29 juli)
Voetbalkamp 9 t/m 11 jaar (1 t/m 5 aug.)
Sportmixkamp 10 t/m 14 jaar (1 t/m 5 aug.)
G-voetbalkamp 12+ (1 t/m 5 aug.): klik hier, hier, hier en hier
Voetbalkamp 16 t/m 18 jaar (8 t/m 12 aug.)
Sportmixkamp 14 t/m 18 jaar (8 t/m 12 aug.)
Danskamp 13 t/m 17 jaar (8 t/m 12 aug.)
Voetbalkamp Zwolle 13 t/m 15 jaar (8 t/m 12 aug.)
Voetbalkamp 14 t/m 16 jaar (15 t/m 19 aug.)
 

Volg ons ook via onze accounts op Facebook: Geloofshelden en Geloofshelden Sportkampen.
 

Lees verder

We zijn los! (inschrijving blijft OPEN)

15-07-2016

11 juli was het zover: de start van het kampseizoen. Inmiddels is het eerste (voetbal)kamp alweer voorbij! Nog 5 (kamp)weken en 11 kampen te gaan. Op meerdere kampen is nog plek en de inschrijving blijft OPEN. Gaan we jou nog zien deze zomer?

Op Facebook komen deze periode (bijna) dagelijks updates en foto's voorbij. Like onze sportkampen pagina en blijf op de hoogte. :)

Alle kampen op een rijtje: klik hier.

Lees verder

Tweede editie Benefiet Voetbaltoernooi groot succes

20-06-2016

Op zaterdag 18 juni 2016 werd door Geloofshelden het 2e Benefiet Voetbaltoernooi georganiseerd.

Door onze gastcorrespondent Piet den Ouden

Klik hier voor foto’s.
Er volgt z.s.m. nog een filmpje.

Was vorig jaar het doel Sijmen den Hartog waarvoor de sporters in actie kwamen. Dit jaar is het doel Stichting ALS. Deze stichting heeft als belangrijkste doelstelling het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van en de mogelijkheden ter voorkoming, genezing en toekomstige behandeling van de spierziekte ALS.

Al in oktober 2015 is de organisatie van Geloofshelden begonnen met de voorbereidingen voor dit toernooi. Men heeft toen ook in gebed aan God gevraagd om zelf een bestemming aan te geven waarvoor de sporters zich op deze dag kunnen inzetten. Eén van de leden heeft op zijn hart gekregen om Stichting ALS als bestemming te nemen omdat uit de Geloofshelden gemeenschap de moeder van Birgitta Roos (baanwielrenster) aan deze ziekte leed. Helaas is zij inmiddels enkele maanden geleden overleden. De opbrengst van deze dag komt voor 100% ten goede aan dit doel.

Ook vandaag is de plaats van handeling voetbalclub CJVV te Amersfoort. We willen de vereniging van harte danken voor hun gastvrijheid en support in de organisatie van deze dag. Daarnaast stelt de club een deel van de kantine opbrengsten beschikbaar voor het goede doel.  

Er hebben zich 7 teams opgegeven voor deelname aan het toernooi. Als inleg hebben ze, per team, € 100 ingelegd voor het goede doel. Er is zelfs een team wat nog een inzamelingsactie heeft georganiseerd en zij brengen zo nog een extra gift mee. Er zijn 2 categorieën te onderscheiden te weten de recreatie categorie en de prestatie categorie. Het toernooi wordt afgesloten met een wedstrijd tussen team Geloofshelden tegen het zelf bedachte ‘ALS sterrenteam’, bestaande uit spelers van de deelnemende teams. De teamcaptain, wellicht in overleg met zijn of z’n team, mag één speler aandragen voor deze wedstrijd. De dag wordt afgesloten met de prijsuitreiking en een veiling van sportartikelen.

Om 12.30 uur worden de teams, namens Geloofshelden, welkom geheten door Lourens Fieten die ook deze middag in gebed opdraagt aan God. Tijdens de opening, in de kantine, is er een korte maar heftige regenbui maar gelukkig als de teams beginnen aan de wedstrijden is het weer zo goed als droog. In de eerste wedstrijden regent het ook direct al doelpunten want zo wint Rene Kids Centere met 4 – 1 van De zachte balletje en verslaat LifeWireZ, Team Bappie met 3 – 0. Helaas raakt Rachel, van team UTF, geblesseerd aan haar enkel en kan niet meer verder spelen. Tussen de wedstrijden door spreken we met de teams en vroegen hoe ze van het toernooi gehoord hadden.

De Wittenberg, leefgemeenschap, heeft ook een jongerenwerkers opleiding van waaruit een connectie is met Geloofshelden. Ze staan volledig achter het goede doel en vinden het daarnaast ook goed om samen sportief bezig te zijn. Ondertussen worden de wedstrijden gespeeld en in de 2e wedstrijdronde wint UTF in een spannende wedstrijd met 3 – 2 van Team Bappie.

De zachte balletjes zijn een groep schooljongeren uit Amersfoort en omgeving waarvan één van de jongeren wilde deelnemen aan de sportkampen die Geloofshelden organiseren deze zomer. Op de site zag hij het benefiettoernooi staan en trommelde direct een aantal schoolmakkers op en schreef zich in met het team. Een leuke en enthousiaste groep jongens die ook hun op hun zaterdagmiddag voetballen voor het goede doel, Klasse toch!!

De wedstrijden gaan verder en er wordt fanatiek gespeeld om de punten binnen te halen. Na 3 wedstrijden gaat het team van HGJV aan kop zij hebben alle wedstrijden gewonnen tot dat moment. Vorig jaar deden ze ook mee en één van de spelers is ook actief binnen de stichting, waardoor de link snel is gelegd en ook bij deze club jongeren spat het plezier eraf.

Het team van Rene Kids Centre danken hun naam aan Rene Ruitenberg die ook al lang verbonden is aan Geloofshelden en zelf ook actief is binnen de lijnen. Een aantal jongeren heeft ook de afgelopen jaren zelf meermaals deelgenomen aan de voetbalkampen zodat ook zij een warme band hebben met de organisatie. Het weer heeft zich inmiddels prima hersteld en zon en wolken wisselen zich af.

Het geheel wordt prima aan elkaar gepraat door Bastiaan Manschot die ook uitstekend de tijd bewaakt en de scores verwerkt, samen met Gerrit-Jan van Heemst voormalig VI(Voetbal International) journalist en schrijver van het boekje “God op de Middenstip” uit juni 2014, zodat de teams na elke wedstrijdronde weten hoe ze ervoor staan.

Halverwege het toernooi is er een grotere pauze zodat de teams zich goed kunnen voorbereiden op het 2e deel van het toernooi waarin de beslissingen gaan vallen. In de kantine zijn er collectebussen voor het goede doel te vinden en is er de gelegenheid om iets te drinken en te eten. De kantine wordt vandaag voortreffelijk gerund door het gezin van voorzitter Paul Tulp waarvoor dank.

In de 4e ronde noteren we de grootste uitslag als Rene Kids Centre met lieft 9 – 1 Team Bappie aan de kant zet. Maar ook de uitslag van 5 – 2 tussen LifeWireZ en De zachte balletjes mag er zijn en dat allemaal in een tijdsbestek van 15 minuten wat maar aangeeft hoe schotvaardig sommige teams zijn. Maar niet het resultaat staat voorop vandaag maar vooral ook het gezellig samen zijn met elkaar en je inzetten voor het goede doel dat is waarvoor we het allemaal voor doen deze dag.

We spraken ook met een afvaardiging van Team Bappie wat is samengesteld uit jongerenverenigingen van de Baptistengemeente uit Huizen waarvan één van de spelers al jaren lang actief is voor Geloofshelden. In de 5e wedstrijdronde zien we de wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 van dat moment: HGJV tegen Rene Kids Centre. Het gaat er fanatiek aan toe tussen beide teams. Halverwege de wedstrijd staat Rene Kids Centre op een 2 – 0 voorsprong en lijkt de buit binnen, maar de HGJV vecht zich terug tot 2 – 2 waardoor de wedstrijd onbeslist eindigt. Ook LifeWireZ is één van de deelnemende teams en zij zijn via vrijwilligers van Geloofshelden deelnemer bij dit toernooi geworden. Zij spelen met spelers uit Utrecht en Bilthoven en gaan na de zomervakantie als zaalvoetbalteam verder.

Ondertussen gaan we naar de laatste wedstrijden toe en beginnen de prestatieteams zich al wat los te maken van de recreatieteams maar dat is natuurlijk geen verrassing. Eén van de prestatieteams is UTF (United Through Faith) en deze prima voetballende ploeg bestaat uit jongens die straks leiding gaan geven aan de voetbalkampen. De afgelopen periode hebben ze de ploeg samengesteld en zij vinden het belangrijk om straks de jongeren sportief te begeleiden tijdens de sportkampen maar zeker ook om ze te vertellen van Gods liefde en genade. Prachtig om te horen dat ze hun vrije tijd aan dit mooie werk willen besteden.

De laatste wedstrijden zijn inmiddels gespeeld en de eindstand, in de verschillende categorieën, kan worden opgemaakt. Als sportieve afsluiting spelen we nog de wedstrijd tussen het team van Geloofshelden en het ‘ALS sterrenteam’. Na een ruststand van 1 – 0 wint uiteindelijk het ALS sterrenteam met 2 – 3 waarbij alle 3 de doelpunten worden gemaakt door Lourens, één van de talentvolle jeugdspeler van De zachte balletjes.

Nadat iedereen heeft gedouched verzamelen we ons in de kantine voor de prijsuitreiking en de veiling. De winnaar bij de prestatieteams is geworden HGJV uit Genderen en bij de recreatie teams is dat De zachte balletjes geworden. Beiden krijgen uit handen van Bastiaan Manschot een mooie beker. Maar de grootste beker gaat naar het team van De Wittenberg. Zij krijgen namelijk de aanmoedigingsprijs. Ze hebben deze meer dan verdiend vanwege hun grote enthousiasme en onderlinge steun en aanmoediging naar elkaar tijdens de wedstrijden. En dit zonder overwinning.

Daarna beginnen we, onder leiding van Tijmen Stuut, met de veiling wat financieel gezien het hoogtepunt van de dag wordt. We zien diverse shirts van oud eredivisiespelers voor bedragen tot wel € 150 geveild worden. Ook een topper zijn de kaarten die PEC Zwolle beschikbaar heeft gesteld voor de aankomende IJsselderby tegen het gepromoveerde Go Ahead Eagles. De 4 kaarten gaan voor € 320 van de hand. Maar de absolute topper is het wedstrijdshirt wat het Nederlands Elftal droeg in de wedstrijd tegen Frankrijk waarin het afscheid van Johan Cruijff centraal stond. Het shirt van Jordy Clasie bracht maar liefst het bedrag van € 400 op!! Zo bracht de veiling in totaal € 1.665,- op waarmee de totaalopbrengst, inclusief deelnemersgelden en collecte/giften op € 2776,60 uit komt. Dit is bijna een verdubbeling, met hetzelfde aantal teams, ten opzichte van de eerste editie.

Hiermee sloten we dag af. Opnieuw kunnen we terugzien op een meer dan geslaagde dag. We bedanken de deelnemende teams voor hun (sportieve) bijdrage. Ook de scheidsrechters die alle wedstrijden in goede banen hebben geleidt. Natuurlijk alle sponsors die belangeloos de prijzen, het drukwerk, etc. beschikbaar stelden. Uiteraard ook een woord van dank aan alle medewerkers van Geloofshelden voor de organisatie. Bovenal gaat onze dank uit aan God de Vader die in ons nabij was met zijn Geest op deze dag.    

 

Lees verder

Opwekking was...

19-05-2016

Opwekking was voor ons een zeer geslaagde conferentie!

We danken voor: alle hulp van onze vrijwilligers, alle gesprekken die we mochten voeren met jong en oud, veel Sportbijbels die we weg hebben mogen geven, meer dan 1000 strandballen die we weg hebben kunnen geven, de samenwerking met Athletes in Action, de geslaagde clinic van Kees Langeveld en zo kunnen we nog wel even door gaan...

Ook heeft onze prijsvraag een winnaar opgeleverd. De winnaar heeft inmiddels bericht gehad. Wordt vervolgd...

Klik hier voor een aantal Facebook berichten inclusief foto's van de clinic met Kees Langeveld.

 

Lees verder

Geloofshelden op Opwekking

12-05-2016

Alle voorbereidingen zijn getroffen: Geloofshelden is klaar voor Opwekking 2016, van vrijdag 13 t/m maandag 16 mei. Dit jaar staan we niet alleen met een stand in de Mission Expo, maar zijn we ook actief op het tienerterrein. We nemen een leuke zomerse Geloofshelden gadget mee en je kan meedoen met een prijsvraag met een verrassende prijs...

We zien jou graag bij stand A07 in de Mission Expo of op het tienerterrein.

Openingstijden Mission Expo:
- vrijdag: 17.00 - 19.00
- zaterdag: 10.00 - 19.00
- zondag: 10.00 - 19.00
- maandag: 10.00 - 14.00

Geloofshelden actief op het tienerterrein:
- zaterdag: 12.00 - 13.30, 16.00 - 17.00 en 17.30 - 18.30
- zondag: 12.00 - 13.30, 16.30 - 17.45 en 21.15 - 22.45
- maandag: 10.00 - 12.00 en 12.00 - 13.15

Lees verder

G-voetbaltoernooi opnieuw succes

29-03-2016

Zaterdag 23 maart stond het 2e Geloofshelden G-voetbaltoernooi op de planning. Wederom op de prachtige locatie van de sportcampus de Pelikaan in Zwolle.

Vanaf kwart over negen druppelden de eerste voetballers binnen. Al snel stonden de mannen en vrouwen klaar in voetbaltenue.
Klokslag 09.45 klonk het fluitsignaal voor de eerste wedstrijd. Vitree 1 en De Linde speelden de eerste pot. Vervolgens waren Vitree 2 en Vitree 3 aan de beurt om de bal te laten rollen. Al snel zagen we rode, bezwete gezichten.

De Linde ging aan kop tot aan de pauze. Na de pauze liep de spanning op, De Linde liet de eerste punten liggen en er werd fanatiek gevoetbald. Ineke deed haar best om de 10 doelpunten te maken die ze wilde maken, Onno stond zijn mannetje in het goal en Inge deed haar best de nul te houden.

Na 12 rondes, 6 wedstrijden en 73 doelpunten was het toernooi ten einde. Vermoeide, bezwete gezichten zagen we en iedereen keek terug op een mooi toernooi.

Voor iedereen was er een medaille en voor elk team een beker. Alle voetballers en begeleiders werden bedankt voor hun inzet, sportiviteit en God werd gedankt voor alle gezelligheid, sportiviteit en dat er geen blessures gevallen zijn.

De uiteindelijke stand was: 1. De Linde, 2. Vitree 1, 3. Vitree 3, 4. Vitree 2.

Klik hier voor de foto's en filmpjes van het toernooi.

Van 1 t/m 5 augustus is op deze zelfde locatie een G-voetbalkamp. Vragen over het G-toernooi of G-voetbalkamp: mail of bel 06-15561076
Klik voor de flyer van het G-voetbalkamp 2016.

Lees verder

Wat geloof jij?

25-03-2016

1 Korintiërs 15

 1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;
 2. Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.

 3. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

 4. En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

 5. En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven.

 6. Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen.

 7. Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen.

 8. En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien.

 9. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb.

 10. Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is.

 11. Hetzij dan ik, hetzij zijlieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd.

 12. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is?

 13. En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt.

 14. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof.

 15. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden.

 16. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt.

 17. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.

 18. Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn.

 19. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.

 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

 21. Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.

 22. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

 23. Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

 24. Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.

 25. Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.

 26. De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

 27. Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft.

 28. En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

 29. Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt?

 30. Waarom zijn ook wij alle ure in gevaar?

 31. Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onzen roem, dien ik heb in Christus Jezus, onzen Heere.

 32. Zo ik, naar den mens, tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij.

 33. Dwaalt niet. Kwade samensprekingen verderven goede zeden.

 34. Waakt op rechtvaardiglijk, en zondigt niet. Want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte.

 35. Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen?

 36. Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is;

 37. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt, van tarwe, of van enig der andere granen.

 38. Maar God geeft hetzelve een lichaam, gelijk Hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam.

 39. Alle vlees is niet hetzelfde vlees; maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen.

 40. En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse.

 41. Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster.

 42. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid;

 43. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.

 44. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

 45. Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

 46. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.

 47. De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

 48. Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.

 49. En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

 50. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beerven kunnen, en de verderfelijkheid beerft de onverderfelijkheid niet.

 51. Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

 52. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

 53. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

 54. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

 55. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

 56. De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.

 57. Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.

 58. Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

Lees verder

Amsterdam of Berkel en Rodenrijs?

14-03-2016

Komende zondag mag Geloofshelden weer dienen op twee plaatsen. Zowel Rene Ruitenberg als Ardon de Waard zal om 10 uur spreken. René in Amsterdam, Ardon in Berkel en Rodenrijs.

Klik hier voor de adresgegevens.

Lees verder

Toerustingsdag 13 maart

07-03-2016

Komende zondag, 13 maart, staat de toerustingsdag op de agenda. Alle geledingen van Geloofshelden ontmoeten elkaar op de accommodatie van voetbalvereniging CJVV in Amersfoort (Gasthuislaan 70).

De dag staat in het teken van twee workshops: hoe geef ik een clinic en hoe leid ik een gesprek met tieners? De ochtend bestaat uit theorie, de middag uit de praktijk.

Opgeven kan via info@geloofshelden.nl.

Lees verder

Nieuwe medewerker: even voorstellen

17-02-2016

Ik ben Arie Vroedsteijn, 54 jaar en ruim 30 jaar getrouwd met Corrie.  Wij wonen sinds 2005 in Zwolle en we hebben 3 kinderen: Eline (29) & Marleen (26) & Michiel (23).  

In het dagelijks leven werk ik als woonbegeleider bij RIBW Overijssel in Zwolle. Voornamelijk met ouderen met psychiatrische problematiek. Ik zie mijn werk als een roeping van God om mijn gaven en talenten in te zetten tot eer van God en opbouw van zijn Koninkrijk. Zo wil ik mijn naasten ondersteunen in het dagelijks leven en daar waar mogelijk het Woord van God en Zijn liefde delen met mijn cliënten.

Ik heb een passie voor outdoorsport omdat ik mij daar het dichts verbonden weet met onze Schepper. Mountainbiken en racefietsen met mijn vrouw, maar ook hiken, survival, kanoën en outdoorcooking. Van jongs af aan ben ik met kampen mee geweest. Wat mij daar altijd trof waren de onderlinge relaties, alsof je in een andere wereld was gestapt. Opeens waren er allemaal mensen om mij heen die liefdevol met elkaar omgingen en echt plezier hadden met elkaar en vooral; God was daar het centrum van.

Een aantal jaren geleden heeft God Geloofshelden op mijn pad gebracht om mij een nieuwe geestelijke familie te geven. Het was een actie die God geregisseerd had en waar ik heen werd geleid en er in zat voor ik mij daar bewust van was. In dat jaar heeft God mij ook onomstotelijk laten zien dat Hij intens van ons houd en zo graag bij ons is. Dit is de schat in aarden vaten die we uit genade van God ontvangen en ons verlangen aanwakkert om dit te delen en door te geven aan wie dat maar wil horen en wil ontvangen.

Met deze passie en liefde heb ik de functie aangenomen als Promotie Coördinator. We hopen dat Geloofshelden meer bekendheid in Nederland gaat krijgen en willen het publiek breder informeren over alle activiteiten. Zo hoop ik dat steeds meer mensen familielid zullen worden van die schare die niemand tellen kan. Een schare mensen die dagelijks de liefde van Jezus ontvangen in hun harten en daarvan gaan delen als een rivier van levend water. Ik bid en werk er aan dat steeds meer mensen Geloofshelden leren kennen en deel kunnen nemen aan onze activiteiten en werk. Niet om Geloofshelden, maar om Zijn liefde en Woord zichtbaar en hoorbaar te maken. Iedereen in zijn eigen gezin en omgeving. Nederland heeft het zo ongelofelijk hard nodig…

Lees verder

Eerste editie G-voetbaltoernooi

10-02-2016

Afgelopen zaterdag was het zo ver: het eerste Geloofshelden G-voetbaltoernooi.
We geloven dat we als Geloofshelden ons mogen inzetten voor deze prachtige doelgroep.

Op de schitterende accommodatie, Sportcampus de Pelikaan, in Zwolle ging het vandaag gebeuren. Vanwege ‘concurrentie’ bleef de teller steken op 4 teams, maar het enthousiasme van de niet-deelnemende teams heeft ons erg bemoedigd.

Rond 9 uur kwam de deelnemers in hun teambusjes binnen stromen. Nog voordat er een bal gerold is, straalde het plezier al vanaf de gezichten.

Na een korte warming-up en korte opening, met wat mededelingen en gebed, konden Drenthina en Shalom 1 los. Aansluitend speelden de Steenrots en Shalom 2 hun eerste poulewedstrijd.

In 3 uur tijd werd er een hele competitie afgewerkt en na 12 speelronden had ieder team 6 wedstrijden in de benen.

Toen de kruitdampen waren opgetrokken kon er een groepsfoto gemaakt worden en vervolgens was er op de middenstip een woord van dank richting de spelers en leiders.
We mochten onze bewondering uitspreken voor de inzet, spelvreugde en sportiviteit. Een groot getuigenis!

Natuurlijk was er ook een prijsuitreiking. Ieder team ontving een beker en iedere speler kreeg een medaille. Als afsluiting werd er samen gedankt voor een goed verlopen toernooi.

De eindstand: 1e Drenthina, 2e Shalom 2, 3e Shalom 1 en 4e Steenrots
Klik hier voor de foto’s en filmpjes van het toernooi.

Na een lekkere douche werd er nog even nagezeten in de Soccer Lounge en werd er o.a. vooruit gekeken naar het G-voetbalkamp dat Geloofshelden komende zomer organiseert.

Van 1 t/m 5 augustus zal dit kamp plaats vinden op dezelfde locatie.
Voordat het zover is zal er eerst nog weer een G-voetbaltoernooi plaats vinden. De datum en locatie hopen we spoedig bekend te maken.

Vragen over het G-toernooi of G-voetbalkamp: mail of bel 06-15561076

Klik hier voor de flyer van het G-voetbalkamp 2016.

Lees verder

Boek: Geloven in topsport

22-01-2016

Geert Plender, voorheen marathonschaatser van beroep en in het heden spreker voor Geloofshelden, heeft onlangs een boek uitgebracht: Geloven in topsport.

Geert: Al enkele jaren spreek ik geregeld in kerken en voor groepen over topsport en geloof. Omdat ik nu eenmaal geloof en jarenlang aan topsport heb gedaan. Hoe kan je die twee combineren? Hoe kun je in een wereld die draait om jezelf, bezig zijn met God? Dat zijn de klassieke vragen die ik mezelf ook stelde. Het is echter geen kwestie van combineren. Je mag als christen in je topsport juist helemaal in je bestemming staan. Sporten met God is geen bedreiging voor je carrière, maar mag een stimulans zijn. Daarom is het boek zelfs voor niet-christenen een aanrader ;-).

Klik op de namen voor een recensie van Bert Reinds en het ND.

Nieuwsgierig naar het boek? Je kunt het kopen bij Bol.com, in de christelijke boekhandel, maar ook door een mailtje te sturen naar Geert zelf: mail@geertplender.nl.

Lees verder

Even voorstellen: nieuwe medewerkster

19-01-2016

Mijn naam is Esther Noorlander en ik ben administratief medewerker op een MBO – college in Den Haag. Zelf woon ik in Leidschendam. Ik ben een fanatieke volger van sport op de tv. En het bezoeken van sportwedstrijden als toeschouwer vind ik super.

Ik ken Geloofshelden via internet. Ik had al eerder gehoord van Sport Witnesses, maar wist niet dat dit nu Geloofshelden heet. Ik ben naar Sport Witnesses op zoek gegaan, nadat 'een stem' mij vertelde dat ik daar maar eens naar moest kijken. Heel gaaf om op deze manier in aanraking met Geloofshelden te komen.

Om een beeld van de stichting te krijgen heb ik een spreekbeurt en de vrijwilligers dag bezocht. Daarna zijn we samen in gesprek gegaan.

Sinds december 2015 ben ik de gebedscoördinator van Geloofshelden. Door een busongeluk, wat ik 15 jaar geleden heb gehad, ben ik mindervalide. Hierdoor was ik op zoek naar een functie binnen Geloofshelden wat vanuit huis gedaan kon worden. Het feit dat ik iets gevonden heb, wat geloof en sport samen brengt vind ik geweldig. Sport is een van de belangrijke passies in mijn leven, maar God staat voor mij op nummer 1 en. Mijn functie ga ik dan ook samen met God invullen. Ik ben heel benieuwd waar het Geloofshelden en mij gaat brengen!

Lees verder

Bedankt voor 2015!

31-12-2015

Nog een paar uur en 2015 voorbij. Het was in vele opzichten een gezegend jaar. Alle eer aan God!

Als ‘Geloofshelden’ mogen we er zijn voor mensen in de sportwereld. Een bijzondere wereld, waarin Zijn licht hard nodig is. We zien uit naar de vele mogelijkheden die we iedere dag krijgen om te getuigen. Ook in 2016 gaan we op weg om Zijn liefde uit te dragen aan hen die op zoek zijn naar een luisterend oor, een glimlach, een hand of een goed woord. Doe je mee?

Geloofshelden wenst je een gezegend 2016 toe!

Het laatste nieuws van 2015

 • Opgeven voor het ontmoetingsweekend 8-10 januari (in Putten) kan nog.
 • Sinds 1 december is de inschrijving voor alle 12 sportkampen geopend. Klik hier voor een overzicht.
 • Binnenkort zal onze website vernieuwd worden (en hij is ook weer voor mobiel en tablets up-to-date)
 • Dank mee voor alle zegeningen van 2015 en bid mee voor 2016. Structureel meebidden? Dat kan!

Lees verder

Inschrijving sportkampen en reünieweekend OPEN

01-12-2015

De inschrijving voor alle sportkampen van 2016 en het reünieweekend 26-28 februari 2016 is vanaf vandaag geOPENd!

De komende zomer zijn er 2 nieuwe kampen: we gaan opnieuw voor een G-voetbalkamp (in Zwolle) voor jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking. Daarnaast organiseren we in Zwolle een extra voetbalkamp.

Vanwege het succes is er opnieuw een danskamp in Ermelo, voor 13 t/m 17 jarigen. 

Verder zijn er weer de gebruikelijke kampen: voetbal, waarvan een aantal met wat nieuwe leeftijdsverschillen, turn en sportmix (met allerlei soorten sporten).

Zoals al eerder aangekondigd is er in het nieuwe jaar voor het eerst een reünieweekend: voor de 13 t/m 15- jarige deelnemers van afgelopen zomer. Centraal staan onmoeting, gezelligheid en geloof (middels sprekers en studie). Uiteraard staat 'sporten' ook op het programma.

Voor een compleet overzicht en aanmelden voor de kampen, het reünieweekend of de sportdagen: klik hier.

Ook kampleiding kan zich vanaf vandaag weer opgeven. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Lees verder

Even voorstellen: nieuwe medewerker

11-11-2015

Ik ben Martin Posthuma en ben 29 jaren jong. Ik ben getrouwd met mijn allerliefste vrouw Leonie. We wonen in Zwartemeer (plaatsje dichtbij Emmen). In het dagelijks leven ben ik zwemonderwijzer en daarnaast werk ik nog op een buitenschoolse opvang. Ik heb zelf jarenlang fanatiek gevoetbald, maar ben hier 2 jaar geleden mee gestopt ivm werk en blessures. Nu doe ik aan mountainbiken en trap af en toe natuurlijk ook nog wel een balletje met een toernooi waar we als Geloofshelden aan meedoen.

Sinds mijn 12e ben ik betrokken bij de stichting. Eerst jaren als deelnemer, en daarna als leider van de voetbalkampen. Het is mooi om te zien dat God het verlangen in mijn hart heeft gelegd om nu dienstbaar te zijn bij de stichting. Door de voetbalkampen heen heb ik echt mogen ervaren dat God een God van relaties is en dat wij niets kunnen doen om dit te verdienen. Het is pure genade!!! Daarom vind ik het ook super om ieder jaar een voetbalkamp te mogen bijwonen en dat God ons wil gebruiken als instrumenten om Zijn liefde en goedheid te laten zien.

Een nieuwe uitdaging voor mij worden de sportclinics. Ik ben hier al meerdere jaren bij betrokken door er af en toe één te geven. Geloofshelden hoopt al langere tijd de clinics te professionaliseren en nu werd ik gevraagd om hierin de kartrekker te zijn. Ik heb hier een tijdje over nagedacht en gebeden, waarbij God me duidelijk maakte om me hiervoor te gaan inzetten. Inmiddels heb ik samen met Bert Flier (directeur) en Harmen Twijnstra (stagiair) al een paar mooie stappen mogen zetten.

Mijn passie en verlangen is dat we doormiddel van de clinics relaties mogen gaan bouwen en dat we mensen mogen vertellen over Gods onmisbare liefde. Dit kan door woorden te gebruiken maar ook vooral door een getuige te zijn in daden (Jak.2:14-26). Ook wil ik zelf hierin groeien. God vraagt soms offers van ons die niet altijd leuk of aangenaam zijn maar wil ons hierdoor vormen en ons kneden. In mijn eigen leven denk ik nog te vaak dat ik het beter dan mijn Grote Vader weet. Het mooie is dat ik altijd weer bij Hem terecht kan als ik weer eens onderuit gegaan ben. Mijn verlangen is echt dat het thema van Geloofshelden dit jaar zichtbaar mag worden in mijn eigen leven: Walk The Talk!!!

Voor de mensen die twijfelen: Martin Posthuma is de meest dienende persoon op de foto.

Lees verder

Inschrijving sportdagen geopend

09-11-2015

Yes, alles ligt vast! Sportdagen, sportkampen en... een reünie voor de 13 t/m 15 jaar kampdeelnemers van afgelopen zomer.

De inschrijving voor alle sportdagen is geopend en de aanmeldingen druppelen lekker binnen. Klik hier voor een overzicht en de aanmelding.

Op dezelfde pagina alle sportkampen op een rijtje en helemaal onderaan de reünie. Aanmelden voor zowel de kampen als de reünie kan vanaf 1 december.

 

 

 

Lees verder

Bid mee voor Sijmen

04-11-2015

Meerdere mensen zullen het al gelezen hebben via de Geloofshelden app, nieuwsbrief of gebedsbrief: het gaat niet goed met de 3-jarige Sijmen den Hartog (waarvoor we in juni nog het 1e benefietvoetbaltoernooi mochten organiseren). Na diverse scans in Amerika is de keiharde conclusie van de artsen: genezing is niet meer mogelijk.

De familie heeft onlangs nog een update geschreven. Klik hier voor het artikel.

Als Geloofshelden vragen we: bid mee voor Sijmen. Dat hij nog zo lang mogelijk een goede tijd mag hebben. Bid ook mee voor ouders, overige familieleden en vrienden.

 

Lees verder

Thema & belangrijke data '15-'16

23-10-2015

'Walk the Talk' is het thema in het nieuwe seizoen 2015/2016. Onze missie is het maken van discipelen van Jezus. Hij is immers ons levende voorbeeld. Jezus was en is door en door betrouwbaar en gehoorzaamde Zijn Vader in alles. Hij doet wat Hij zegt. Jezus vertrouwde niet op eigen inzicht, maar volgde de wijsheid van de geschriften en in het bijzonder de Thora, de eerste vijf Bijbelboeken. Deze boeken van Mozes zijn het fundament van de Bijbel en zijn zeer actueel.

Theorie vs. praktijk
Daarom willen we dit jaar extra de nadruk leggen op het lezen van het Nieuwe Testament vanuit het Oude Testament. En Gods leefregels doen. Zijn leefregels heeft Hij niet zozeer gegeven om over te praten, maar vooral om te doen. Om een vergelijking te maken: stel, iemand wil leren zwemmen. Je kan zo iemand een schriftelijke cursus geven over hoe je in het water ligt, hoe je adem haalt en hoe je je armen en benen dient te bewegen om te zwemmen. Je kan dat perfect uit je hoofd leren en een tien halen voor je theorie-examen. Als je vervolgens dezelfde persoon in het water gooit, dan zal blijken dat hij met al zijn kennis nog steeds niet kan zwemmen. Zwemmen leer je namelijk niet in de theorie, maar in de praktijk. Zo werkt het ook in het geloof. We kunnen heel veel theorie in ons hoofd hebben, maar wat Jezus van ons vraagt, is te doen wat er staat. Lees Deuteronomium 6:4-9 maar eens en ook Mattheus 21:28-32. Ik kijk er naar uit deze geloofsreis met jullie te maken!

Nieuwe opzet toerusting
Dit seizoen zijn er geen ontmoetingsavonden in Ottoland, toerustingsavonden voor topsporters en ook minder opbouwdagen. We gaan het ontmoetings- en toerustingsweekend, samen met een toerustingsdag gebruiken om jullie (sprekers, kampleiders, standbemanners) specifieker toe te rusten middels thema’s die aansluiten bij jullie taak/taken.

Veel succes, plezier, passie en zegen voor dit seizoen!

Namens bestuur en medewerkers,
Bert Flier (directeur)

 

Hieronder belangrijke data voor in de agenda van 2016:

 • 8-10 januari: Ontmoetingsweekend (Putten)
 • 13 maart: Toerustingsdag (Zwolle)
 • 3-5 juni: Toerustingsweekend (Amerongen)
 • Opbouwdagen: 29 november 2015 (Nunspeet) en 13 februari en 17 april.
 • 18 juni: 2e Benefietvoetbaltoernooi (Amersfoort) voor een nader te bepalen goed doel.

Opgave voor deze activiteiten kan via info@geloofshelden.nl.

Lees verder

Vrijwilligersdag 1.0 (foto's)

15-10-2015

We zijn ontzettend dankbaar voor wat bijna 100 vrijwilligers, jong en oud, het afgelopen seizoen voor ons en HEM hebben mogen betekenen. Dit was de reden om als bestuur en medewerkers een vrijwilligersdag te organiseren. Bijna de helft van de genodigden gaf gehoor aan de oproep en hier zijn we ontzettend blij mee en dankbaar voor!

Centraal stond de ontmoeting en het 'in de watten' leggen van de vrijwilligers. Daarnaast  werd er kort teruggekeken op het afgelopen seizoen en kort vooruitgekeken naar het nieuwe seizoen. Verder was er een spreker en mochten we samen de tijd nemen om God te loven en prijzen, in muziek en gebed. Ook werd er afscheid genomen van Stephen Haverkamp (7 jaar bestuurslid) en Miriam Zwiggelaar (2 jaar medewerker).

We kijken terug op een prachtige en gezegende activiteit en willen een ieder nogmaals danken voor zijn aanwezigheid! Volgend jaar 'vrijwilligersdag 2.0'.   

Klik hier voor een aantal foto's. 

 

 

 


 

Lees verder

Interview Jolien Verschueren

08-10-2015

Hieronder vindt u een interview met Jolien Verschueren, een Belgische wielrenster die actief is op het hoogste niveau. Maak kennis met haar en lees een krachtig getuigenis.

Bron: paxxglobalcycling.com (christelijke wielerploeg uit België en Nederland)

Hoi Jolien. Voor de mensen die jou nog niet kennen, stel je kort even voor.

Ik ben dus Jolien Verschueren. Ik ben woonachtig in Kruishoutem (Oost-Vlaanderen) samen met mijn gezinsleden (mijn ouders: Francky en Livine, broer Jonathan en zus Jolisa).

Momenteel ben ik 25 jaar en ik doe dus aan veldrijden. Dit is gestart als een hobby en dit is het trouwens nu nog altijd maar ondertussen strijd ik wel mee op het hoogste niveau bij de dames elite. Naast het veldrijden heb ik natuurlijk ook nog een job die ik met heel veel liefde doe namelijk ik ben leerkracht kleutersport. Ik geef sportlessen aan 2,5- 6 jarige kleuters en ik doe dit heel graag. Ik vind het super om hen sportief te begeleiden en hen heel wat sportplezier te bezorgen. Daarnaast kan je mij ook regelmatig in het zwembad vinden, want ik geef ook watergewenningslessen aan 2e en 3e kleuter en samen met mijn collega uit het lager leren we de kinderen uit het eerste leerjaar ook zwemmen. Kortom, ik beleef doorheen de week ook heel wat sportplezier. Op woensdag en donderdag sta ik samen met mijn duo-partner juf Liesbeth in de derde kleuterklas. Ik heb dus een hele leuke en gevarieerde job in school met de Bijbel De Ark te Marke-Kortrijk.

Hoe ben je aan veldrijden begonnen?

Ik was altijd vrij sportief want ik kan namelijk heel moeilijk stilzitten. Ik ben gestart met voetballen, maar regelmatig ging ik ook mee gaan supporteren voor mijn papa. Hij deed al aan veldrijden en wielrennen en reed ook regelmatig wedstrijden bij de nevenbond LRC. Daar hebben ze op bepaald moment een kinderreeks tot 15 jaar in het leven geroepen. Het begon zowel bij mijn broer als mezelf te kriebelen en wij kregen elk een MTB om deel te nemen.

Had je als kind iemand waar je naar opkeek in het wielrennen?

Je hebt altijd wel renners die meer op jouw sympathie kunnen rekenen, maar ik probeer in iedereen het positieve te zien. Ik apprecieer het doorzettingsvermogen van Lars van der Haar, de vurigheid van Tom Meeuwsen, de techniek en vakbekwaamheid van Nys, en ga zo maar verder. 

Toch kijk en keek ik nog het meest op naar mijn papa. Ik ben dankzij hem in de veldritwereld terechtgekomen en leer nog altijd veel bij van hem. Terwijl mama meestal de verzorgende taken op haar neemt is papa mijn mecanicien, trainer, raadgever,… Ik hoef zelden alleen te gaan trainen en we verkennen ook meestal samen de omloop. Super hé! Daarom kijk ik wel naar hem op.

Wat vind je het allerleukste aan het veldrijden?

Ik vind het allerleukste sport omdat het enerzijds wel een heel uitdagende sport is. Het is altijd anders. Ook al rij je voor de zoveelste keer op een bepaalde omloop, de weersomstandigheden kunnen dat helemaal veranderen. Het is ook een sport waar ik mij dus heel goed kan mee uitleven! Ik vind het ook veel leuker dan wielrennen op de weg, omdat op de weg je gewoon vaak kan mee profiteren in het peloton en dan toeslaan in de spurt. Terwijl in het veldrijden is het meer ieder voor zich en komen de sterkste meestal naar voor.

Heb je een bepaalde favoriete ondergrond (zand, modder, hard bevroren, etc,.....) en favoriete wedstrijd?

De omlopen die ik het liefst betwist zijn de zware omlopen met lastige omstandigheden: heel wat modder om te stoempen zoals in Hoogstraten of omlopen met hellingen zoals Koppenberg, Gavere en Ronse. Dit zijn tevens ook mijn favoriete wedstrijden maar de Koppenberg is toch de meest ultieme…

Wat zijn je sterke en zwakke punten in het veld?

Mijn zwakke punten probeer ik om aan te werken maar dit is natuurlijk niet zo eenvoudig. Ik moet nog werk maken van mijn techniek en ook zandomlopen zijn niet echt mijn ding. Ook de start is vaak een probleem. Ik hou er namelijk niet van om te drummen en laat mij vaak wegdringen in de start, waardoor ik vaak al wat plaatsen verlies.

Mijn sterkte punt is dan misschien wel mijn doorzettingsvermogen. Ik probeer om nooit af te geven en er altijd voor te gaan.

Je komt nu uit voor de wielerploeg Telenet Fidea waar o.a. Tom Meeusen voor fietst. Hoe valt het mee om in een professionele ploeg te mogen rijden?

Dit is natuurlijk heel leuk om te mogen rijden voor zo’n team. Ik ben heel blij dat deze ploeg mij deze kans wilde geven en heb deze dan ook met beide handen gegrepen. Heel fijn dat ik door hen heel wat materiele ondersteuning krijg, maar dat levert natuurlijk wel wat extra druk mee. Ik heb de indruk dat mensen nu meer van mij verwachten omdat ik voor dit team rijd.

2 jaar geleden heb je de sprong gewaagd om het veldrijden op het allerhoogste niveau te gaan doen. Had je 5 jaar geleden ooit verwacht dat je zover zou staan waar je nu staat?

Ik had dit helemaal niet verwacht. Ik herinner mij nog heel goed mijn eerste wedstrijd die ik bij de dames elite deelnam te Ruddervoorde. Daarvoor reed ik dus wel al heel wat wedstijden in het nevencircuit. Ik had voor mezelf gesteld dat mijn eerste doelstelling was om niet gedubbeld te worden en mijn wedstrijd uit te rijden. Dat zou al een overwinning op zichzelf zijn, maar dit lukte dus meteen al en ik behaalde nog en vrij goed plaats en kon al heel wat rensters achter mij houden. En geleidelijk aan maakte ik meer en meer vooruitgang en kon dat seizoen zelfs afsluiten met een aantal top 10 noteringen. Ik bleef dit seizoen die wedstrijden ook combineren met de wedstrijden in het nevencircuit.

Het seizoen daarna heb ik de keuze gemaakt dankzij de steun van thuis uit, om er volledig voor te gaan en liet ik die wedstrijden bij de nevenbonden vallen. Ik mocht dit seizoen zelfs een aantal wereldbekerwedstrijden betwisten en dit was opnieuw een nieuwe en leerrijke ervaring Op einde van het seizoen verbaasde ik mezelf door twee podiumplaatsen op het einde van dat seizoen te behalen.(Middelkerke en Hoogstraten).

Ik werkte de zomer goed en nam deel aan een beperkt wegprogramma bij nevenbonden en aantal wegwedstrijden bij de dames elite. Ook om techniek te verbeteren nam ik deel aan een aantal mtb-wedstrijden en bij mijn laatste wedstrijd liep het dan eventjes mis. Ik maakte een val en brak dus vlak voor het nieuwe seizoen mijn rib en moest geopereerd worden wegens een driedubbele sleutelbeenbreuk. Ik startte het nieuwe seizoen met heel wat vraagtekens en was dus nog meer verbaasd dat het lukte om tijdens het seizoen 14-15 zowaar 12 podiumplaatsen en 3 overwinningen bij de dames elite (combinatie A- B veldritten). Dus kortom ik denk dat ik een verbazing was voor heel wat mensen maar zeker ook voor mezelf. Ik hoopt dus mijn talent verder te kunnen gebruiken.

Wat vind je voor jezelf je beste wedstrijd tot nu toe?

Ik kijk het meest terug naar de wedstrijd op de Koppenberg waar ik een tweede plaats haalde. Dit is een wedstrijd in de streek en ik werd echt heel hard vooruit geschreeuwd. Er kwamen heel wat mensen supporteren voor mij…. En sommige hadden zelfs hoge verwachtingen geuit want daarvoor reed ik een podiumplaats in Ronse. Ik kreeg in de aanlopende week en de dag zelf regelmatig te horen: “Jolien, we komen speciaal voor jou kijken. Ge gaat toch wel weer op podium staan hé!” Het was dan ook super dat het lukte.

Tevens heb ik nu ook een supportersclub en heel wat van die mensen zitten ook in de organisatie van de Koppenbergcross. Vandaar dat die cross toch wel een meerwaarde heeft voor mij en als je daar een goed resultaat kan neerzetten is dan natuurlijk nog leuker

Dit jaar mocht je voor de eerste keer proeven van het wereldkampioenschap in Tabor (Tsjechië). Vond je het een geslaagd debuut?

Ik was heel blij dat ik geselecteerd werd voor dit WK en dat de school waar ik les geef mij ook de kans gaf om mee te gaan. Mijn directie in samenspraak met bestuur zocht meteen een oplossing en ook mijn collega’s waren meteen bereid om uren over te nemen.

Maar de weersomstandigheden en de invloed op het parcours waren daar iets minder mijn ding. De dag ervoor dooide het en lag de omloop mij heel erg goed, maar de dag zelf vroor het dan weer en lag alles in sporen. Ik maakte die dag dan ook een harde uitschuiver waardoor ik in de nadars belandde. Ik verloor heel wat plaatsen en had mij toch wel wat bezeerd, maar ook het vertrouwen was natuurlijk ook wat weg waardoor ik niet meer voluit kon gaan. Daarom had ik het gevoel dat ik mijn kansen niet volledig kon benutten. Ik vond het jammer voor mijn omgeving dat ik mijn selectie dus niet kon staven met een mooi resultaat.

Volgend jaar vind het WK plaats in eigen land (Heusden-Zolder). Droom je van die titel?

Inderdaad, dit jaar is het toch wel speciaal dat het WK in eigen land plaats vindt, maar de omloop is niet echt mijn ding. Toch zal ik als ik geselecteerd ben mijn uiterste best doen.

Ik denk wel dat iedereen die deelneemt, wel eens droomt … Ik blijf mijn uiterste best doen en ben dankbaar voor alles wat ik al bereikt heb en eventueel nog zal bereiken. Ik probeer om echt te genieten van mijn sport en van die momenten en kansen die ik dankzij mijn sport krijg.

Waar haal jij je kracht en motivatie vandaan?

Mijn kracht en motivatie haal ik uit verschillende bronnen. Ik krijg namelijk van heel wat mensen heel veel steun op verschillende gebieden. Ik ben mijn ouders, broer en zus heel dankbaar voor alles wat zij opofferen voor mij. Daarnaast krijg ik ook van andere mensen heel veel steun zoals familie, collega’s op het werk, supporters, de supportersclub, … Kortom heel veel mensen die veel betekenen voor mij maar ik haal ook veel kracht en motivatie uit mijn geloof.

Ik besef heel goed dat het leven meer voorstelt dan enkel sporten. Vandaar dat ik veldrijden ook echt zie als een hobby, maar ik zet mij er wel uiterst voor in omdat ik vind dat ik mijn talenten ten volle moet benutten. Het geloof is dus belangrijk voor mij en maakt mijn persoonlijkheid. Ik ben trouwens opgegroeid met dit geloof en met de Bijbel.

Welke offers moet je voor je sport brengen?

Hoh, offers… Ik kan stellen als je iets graag doet, dan voelt dat niet echt aan als een offer. Iemand die zijn sport serieus neemt die moet oefenen en zijn levenswijze aanpassen en goed zorgen voor zijn of haar lichaam zodat men goed kan presteren. Natuurlijk is het zo dat een deel van mijn sociaal leven erdoor bepaald word. Ik probeer dus om de dag voor een wedstrijd op tijd in bed te zitten en dus weggaan de avond ervoor zit er niet echt in, maar ik heb het hier zeker niet moeilijk mee. Uitgaan is helemaal mijn ding niet. Ik probeer ook gezond te eten, maar ik zie dit ook niet als een moeilijkheid. Het is gewoon een levenswijze. Kortom je moet wel wat disicpline hebben.

Je bent naar verluidt ook gelovig. Kan je daar wat meer over vertellen?

Ik ben inderdaad gelovig en dat heeft mij ook kracht niet alleen tijdens het sporten maar het bepaalt gewoon mijn leven. Zoals ik al eerder aangaf probeer ik mij volledig in te zetten in alles wat ik doe. Ik ben redelijk prestatiegericht en als ik iets doe dan wil er 100% voor gaan. Ik denk dat een belangrijk eigenschap is om zaken te bereiken in de sport, maar ook als leerkracht probeer ik mij volledig in te zetten voor mijn job.

Dus ik focus me zeker op doelen, maar ik probeer altijd voor ogen te houden dat het vergankelijk is. Sporten is leuk en leerzaam, maar het mag niet mijn identiteit worden. Een mooie tekst in de bijbel daarover staat in Galaten 2:

'Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.'

Ga je regelmatig naar een kerk en is het een katholieke kerk?

Ik ga inderdaad regelmatig naar de Kerk, maar dit is niet naar de Katholieke Kerk. Ik ben namelijk Evangelisch Christen en dit wil dus zeggen dat ik geloof wat er in de Bijbel staat. Dit is de basis voor mijn leven en waarbij Jezus Christus dus mijn voorbeeld is.

De kerken waar ik naar toe gaan zijn dus anders dan de katholiek kerk. Wij zien een kerk of ook wel gemeente genoemd als een gemeenschap van Christenen die samen hun geloof beleven. Kortom elkaar liefhebben, voor elkaar zorgen, bemoedigen... doorheen het leven van elke dag. Elk met het goede dat Hij in ons heeft gelegd.

Tonen de mensen in je kerk begrip dat je in het veldritseizoen niet altijd naar de kerk kan gaan?

Ja, zeker hoor! Heel wat mensen zijn heel betrokken en vragen regelmatig hoe het gaat en volgen mijn resultaten op de voet. Soms vind ik het wel persoonlijk eens moeilijk dat er veel wedstrijden op zondag vallen, waardoor ik heel wat leuke diensten mis. Maar anderzijds denk ik dat God een plan heeft met mijn leven en dat Hij wil ik dat ik mijn talent gebruik om Hem eer te bewijzen.

 

Heb je een ervaring meegemaakt op training of in wedstrijd waar je de aanwezigheid van God voelde?

Ik heb niet echt een specifieke ervaring maar ik weet gewoon dat Hij altijd bij mij aanwezig is.

Ik veronderstel dat je niet sneller gaat fietsen als je in God gelooft, maar wat doet het dan wel met je?

Inderdaad, je gaat inderdaad niet plots sneller fietsen omdat je gelooft, maar het helpt mij wel. Voor mij heeft het zin aan mijn leven! Veldrijden is heel leuk en ik beleefde al heel wat leuke momenten dankzij deze sport. Ik geniet echt van mijn sport, maar het leven is natuurlijk meer dan enkel sporten.

Ik ben echt heel blij dat ik dit talent kreeg en natuurlijk is het leuk als het goed gaat en je leuke resultaten behaalt, maar het mag je identiteit niet bepalen. Misschien daarom dat ik er moeite mee heb om op een podium te staan omdat ik vind dat ik niet die eer verdien. Het geloof zorgt er ook voor dat ik alles beter kan relativeren.

Je gelooft dus dat God je dit talent gegeven heeft?

Inderdaad, ik zie mijn sport als een middel om God groot te maken. Ik kreeg dit talent hem van hem en probeer dit dan ook zo goed mogelijk te benutten. Ik probeer altijd het beste van mezelf te geven!

Ik heb een uniek talent gekregen, maar ik moet er wel keihard voor werken om resultaten te behalen. Zou God het leuk vinden als ik dat niet probeer te benutten? Waar je aanleg voor hebt, daar moet je naar mijn mening volledig voor inzetten. Soms denk ik dat topsport en geloof niet konden samengaan. Maar ik zie het nu meer en meer als een manier om God eer te geven. Ik ben er zeker van dat God een plan heeft met ieders leven en ik hoop op die manier een getuige te zijn voor anderen.”

Bid of lees je wel eens in je bijbel voor een wedstrijd?

Ja, zeker! Ik zal standaard altijd heel kort een moment stilte hebben voor de start. Ik vraag dan vooral om bescherming maar uit ook mijn dankbaarheid dat ik mag en kan sporten.

Ook in de Bijbel lezen staat regelmatig op de planning maar hier heb ik niet echt een vaste gewoonte in. Wel dankzij mijn smartphone kan ik heel gemakkelijk op vrije momenten eens de Bijbel raadplegen maar ik heb ook heel wat apps die ik gebruik met teksten en studies. Ook geloofsverhalen van medechristenen probeer ik regelmatig te lezen

En onlangs kreeg ik ook van iemand een Sportbijbel cadeau en daar lees ik iedere avond standaard een aantal stukjes uit voor het slapengaan. Kan ik iedereen aanraden omdat er heel wat teksten zijn die bemoedigend kunnen werken of zaken kunnen verduidelijken!

Heb je een bijbelvers of lied dat je persoonlijk aanspreekt?

Ik heb zeker een lied dat mij persoonlijk aanspreekt en dit was ook mijn dooplied: Opwekking 710. Het heeft een beetje aan hoe ik het leven aanzie. Ik wil namelijk graag met alles wat ik bereik een zegen kunnen zijn voor anderen. Mijn doel is om overal het goede in te zien of het goede proberen te doen. Het is dus zeker niet zo dat je mij als een engeltje moet zien want ik ben er mij zeker van bewust dat ik hier nog dagelijks in faal. Maar iedere dag krijg ik nieuwe kansen en die probeer ik te benutten.

Als sporter heb je ook wel eens blessures. Je bent dan ook al een paar keer zwaar gevallen. Hoe ga je om met tegenslagen?

Inderdaad, ik heb ook wel al eens wat blessures gehad maar toch ben ik dankbaar en gezegend dat ik nog maar zo weinig ongelukken heb gehad en dat de schade altijd heel erg meeviel.

Zoals ik al eerder aangaf brak ik vorig seizoen in augustus mijn sleutelbeen op 3 plaatsen en een rib maar mede dankzij een hoge pijngrens zat ik na een 3-tal dagen al weer op de fiets. Ik ging ook dit seizoen behoorlijk hard onderuit tijdens een training waarbij mijn helm zelfs gebarsten was maar ook dan kon ik vrij snel weer nadien voluit fietsen. Ik ben er mij van bewust dat sporten risico’s inhoud en de ene sport al wat meer dan de andere, maar ik mag toch wel stellen dat ik al goed beschermd ben geweest. Je kan misschien stellen dat is gewoon geluk hebben, maar ik vat dit toch wel anders op. Ik voel me echt beschermd en gezegend! En als er iets gebeurt, dan ervaar ik de nodige kracht om telkens terug te revalideren en zo snel mogelijk weer te kunnen fietsen. Tegenslagen zijn niet leuk, maar je leert er ook soms uit.

Ben je dan wel eens boos of gefrustreerd op God waarom zoiets gebeurd of kan je het allemaal wel een plaats geven?

Ik probeer om zeker niet boos te zijn op God, maar ik kan wel soms streng zijn voor mezelf en dus boos zijn op mezelf. Als het bijvoorbeeld een keer tegenzit in de voorbereiding denk ik wel vaak dat het zo heeft moeten zijn. Misschien is zoiets een leermoment, iets waar je later weer gebruik van kunt maken.’ Deze manier van denken geeft mij toch wel rust. ‘Iemand anders blijft misschien erg gefrustreerd na tegenslagen, maar ik kan het op deze manier een plek geven en ik kan vaak wel weer snel vooruit kijken.’ Het geloof helpt men dan ook relativeren.

Is het soms moeilijk voor je om als enige christen in het veldritwereldje te vertoeven?

Ik weet niet of ik de enige Christen ben in het veldritwereldje, want het is namelijk niet zo eenvoudig om daar open voor uit te komen. Ook ik vind dit trouwens niet zo eenvoudig… en het is ook niet zo dat je daar meteen bij een gesprek aan de start bijvoorbeeld eventjes snel over praat. Maar ik probeer door mijn levenswijze anderen te inspireren. Het is dus niet zo dat ik mij zomaar laat doen, maar ik probeer wel niet mee te doen met vloeken ofzo. Wanneer ik onrecht wordt aangedaan, dan ga ik gewoon proberen te antwoorden met de pedalen. Je stopt beter daar energie in dan andere uit te schelden. Al ben ik ook maar een mens en kan ik ook in de fout gaan en daar voel ik mij dan nadien natuurlijk niet goed bij.

Ik kreeg onlangs ook nog een artikel van een collega over Anna van de Breggen. In dat artikel getuigde ze over dat ze haar talent van God kreeg. Ook Marianne Vos zou gelovig zijn. Ik zou het wel leuk vinden om hen eens een persoonlijke babbel te hebben over topsport en geloof… Ik denk dat dit heel verrijkend kan zijn!

Dus voor mij is de liefde van God het belang van het leven, en dat proberen projecteren op mijn leven en medemens. Dan is topsport inderdaad niet de meest logische keuze, want het kan hard zijn. Maar ik zie het wel als een uitdaging om te proberen daarin de juiste weg te vinden. Dat mijn naaste familie ook Christenen zijn is natuurlijk ook een meerwaarde hierin. 

In de topsport gaat het altijd om resultaat, maar ik vind sportiviteit ook belangrijk. Je kan toch niet volledig genieten van een overwinning als je die niet eerlijk behaalde. Maar nog belangrijker vind ik hoe je in het leven staat, hoe je je gedraagt ten opzichte van anderen.

Zou je een leven zonder Jezus kunnen voorstellen?

Neen, zo een leven wil ik mij helemaal niet voorstellen. Ik kan me dat trouwens helemaal niet voorstellen daar ik ben opgegroeid in een Christelijk gezin. Ik ben daar enorm dankbaar voor!

Deel je graag handtekeningen uit? Zoja, mag ik dan een handtekening van jou?

Ik vind het altijd heel bizar dat mensen een handtekening komen vragen Het kost geen moeite en als ik die mensen daar dan blij kan mee maken, doe ik dat met veel plezier. Ik probeer ook altijd tijd te maken als mensen eens een babbeltje willen doen, al moet ik natuurlijk ook wel tijd krijgen om te focussen op de wedstrijd zodat ik het parcours kan gaan verkennen, gaan opwarmen, … Maar ik probeer tijd te maken en hoop dat mensen mij ervaren als een vriendelijk iemand. Het is wel leuk om te weten dat je iets betekent voor anderen, maar het bezorgt toch wel een raar gevoel dat mensen die ik al langer persoonlijk ken, nu plots een handtekening willen... Dus als ik jou daar een plezier kan mee doen, dan krijg je zeker een kaartje met een handtekening. :)

Lees verder

De gebedsmuur

30-09-2015

Gebed is de motor van Geloofshelden. Vrijwilligers en donateurs: ze dragen, naast God zelf, de organisatie. Maar wat is Geloofshelden zonder trouwe bidders...

We zien en zijn dankbaar hoe God de gebedsmuur zegent! Door middel van een maandelijkse gebedsbrief (met iedere dag een gebedspunt) wordt er vanuit het hele land dagelijks gebeden voor de organisatie.

Meebidden via de gebedsbrief? Klik hier

 

Lees verder

Download de Geloofshelden app

17-09-2015

Op kamp geweest? Een sporter horen spreken? Of gewoon bekend met het werk van Geloofshelden? Blijf via onze app op de hoogte van alle ontwikkelingen, maar ontvang ook dagelijks een bemoediging en het Geloofshelden gebedspunt.

De app is op dit moment alleen te downloaden voor Android gebruikers via de Play Store. We hopen dat hij binnenkort ook beschikbaar is voor iOS gebruiken, maar hiervoor zijn de bekende financiele middelen nog niet aanwezig. Mocht je hierin iets willen betekenen, neem gerust contact met ons op.

Lees verder

Alle kampfoto's online

16-09-2015

Helaas is het zomerkampseizoen alweer over, maar: gelukkig hebben we de foto's nog! Op deze pagina vind je een overzicht van alle foto's (en af en toe een filmpje) per kamp.

Momenteel wordt er hard gewerkt om alles te plannen voor de activiteiten in dit het nieuwe seizoen: sportdagen in de kerstvakantie, misschien een reunie (weekend) voor alle 13+ deelnemers (1e kwartaal 2016) en natuurlijk alle zomerkampen van 2016. We houden je op de hoogte!

Lees verder

Even voorstellen: nieuwe stagiair

14-09-2015

Vandaag is onze nieuwe stagiair begonnen: Harmen Twijnstra. We zijn nu al superblij met Harmen en we zien uit naar en geloven in een mooie samenwerking! Hieronder stelt Harmen zich even voor.

Ik ben Harmen Twijnstra, 3e jaars student Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) aan de Viaa – Gereformeerde Hogeschool – in Zwolle.Ik ga me een jaar lang, (minimaal) één dag in de week, inzetten voor de volgende missie: ‘Het opleiden tot discipelen van Jezus in de (sport)wereld door getuigen, sportactiviteiten, onderwijs en training. Relatie is hierbij de sleutel, sport het speelveld.’

Deze missie wordt zichtbaar gemaakt door tientallen vrijwilligers. Komend jaar mag ik de krachten en talenten van diezelfde vrijwilligers bundelen en ze toerusten in datgene wat ze doen voor Gods Koninkrijk.

Daarnaast heb ik de taak gekregen om een aantal aspecten binnen Geloofshelden te professionaliseren, denkend aan de clinics die gegeven worden. Ook ga ik een onderzoek doen in het teken van het sportpastoraat, één van de pijlers van Geloofshelden.

In dit alles weet ik dat God de regisseur is en dat Hij wellicht nog veel meer in petto heeft. Niet in de eerste plaats voor mij persoonlijk, maar voor Geloofshelden. Samen mogen we – op wat voor manier dan ook – betekenis (vorm en inhoud) geven aan de missie van Geloofshelden en Gods droom. Ik citeer Wilkin van der Kamp: ‘God heeft een bijzondere droom: een wereld vol mensen die zijn bovennatuurlijke liefde ontvangen, beantwoorden en aan elkaar doorgeven.’

Met een gezonde dosis spanning zie ik uit naar het komende jaar, wetend dat ik het niet uit eigen kracht hoef te doen.

Zondag 11 oktober (de vrijwilligersdag in Soest) hoop ik velen van jullie te ontmoeten.

Lees verder

Sfeerimpressie benefiettoernooi (foto's)

01-07-2015

In het eerder geplaatste verslag is het toernooi al prachtig beschreven, maar we hebben ook nog een mooie partij foto's die het toernooi mooi weergeven op beeld.

Klik hier voor de sfeerimpressie van Elke, onze fotograve.

Iedereen nogmaals bedankt voor zijn/haar aanwezigheid, bijdrage, inzet en sportivititeit!

Lees verder

Benefietvoetbaltoernooi zeer geslaagd

28-06-2015

Gister werd op het terrein van voetbalverenging CJVV te Amersfoort, op initiatief van Geloofshelden, een benefiet voetbaltoernooi georganiseerd waarvan de opbrengt ten goede komt aan de 3-jarige Sijmen den Hartog die een zeldzame vorm van kinderkanker heeft.

Door: Piet den Ouden (gastcorrespondent)

Onderaan het artikel: een aantal foto's (meer foto's volgen spoedig)

Voorbehandeling moet de familie den Hartog een half jaar naar Amerika waar de kans op genezing met 20% kan worden vergroot. De behandeling van Sijmen wordt vergoed door de ziektekosten verzekering maar alle overige (verblijfs)kosten van de familie moeten zelf bekostigd worden.

De familie den Hartog woont in Sprang – Capelle (Noord Brabant). Vader Erik den Hartog heeft in zijn voetbal carrière onder meer gevoetbald voor SVW uit Gorinchem en Woudrichem. Op dit moment speelt hij bij SSC’55 in Sprang Capelle. 

Tijdens het PCC zaalvoetbal toernooi in december 2014 te Gorinchem ontstonden de eerste contacten tussen een  medewerker van Geloofshelden en de Stichting Vrienden Voor Sijmen, die deze Stichting hebben opgericht om Sijmen en gezin te steunen en naar de USA te krijgen. Tijdens de, een week durende, tournee van het Moldavische top zaalvoetbalteam Atletiko Chisinau medio februari j.l. werd er tijdens de oefenwedstrijden en clinics ook aandacht gegeven en gecollecteerd voor de Stichting Vrienden Voor Sijmen.  Later kwam er een Gods verlangen om iets te gaan organiseren voor Sijmen met dit toernooi als gevolg.

De opbrengst van vandaag komt volledig ten goede aan het goede doel. Naast de sponsor inleg van € 100 per team zal een deel van de kantine opbrengst naar het goede doel gaan. Tevens wordt er aan het einde van toernooi nog een veiling gehouden met voetbal relikwieën. 

Aan de toernooi oproep hadden 7 voetbalteams, met spelers uit alle delen van het land, gehoor gegeven. Voorafgaand aan het toernooi werd er een gebed uitgesproken door Tijmen Stuut, mede organisator van het toernooi.

Onder een heerlijk zonnetje trapten de teams om even over half één voor de wedstrijden. Tussen de wedstrijden spraken we met verschillende vertegenwoordigers van de teams over hun drijfveer en hun (sportieve)ervaringen op tijdens deze middag.

Voor het Nederlandse Politieteam spraken we met bondscoach Patrick die aangaf dat één van de spelers was benaderd door Geloofshelden. Een groeps app met een oproep deed de rest en een ploeg was snel gevormd. Het doel spreekt voor zich zeker ook voor de politie die een grote sociale functie vertegenwoordigt in de maatschappij en zich op deze manier ook weer positief kan onderscheiden. De ploeg werd gesponsord door café bar Bloemstede uit Maarssenbroek. 

Bij FC Bal op het Dak spraken we met speelster Birgit en zij waren benaderd tijdens een toerustingsweekend van Geloofshelden. Deze toerustingsweekenden gelden als voorbereiding op de sportkampen die ook deze zomer weer worden georganiseerd door Geloofshelden. Ook voor dit team spreekt het voor zich om gehoor te geven aan de oproep om geld in te zamelen voor Sijmen. Tevens is het een goede gelegenheid om elkaar weer onderling te ontmoeten. Het team zelf is een sportieve mix van dames en heren.

Ook bij de the Busby babes verliep het contact via het toerustingsweekend zo vertelde Janneke ons. Uiteraard wilde men graag meedoen gezien het goede doel waarvoor gespeeld mocht worden. Spelers en speelsters kwamen uit verschillende delen van het land bij elkaar en zo vertelde Janneke het is ook leuk om op deze manier sportief bezig te zijn.

Halverwege de wedstrijden zien we het Nederlands Politieteam de ranglijst aanvoeren met Flowmotive als goede 2e maar ook de andere teams zijn zeker nog kansrijk in het vervolg van dit goed georganiseerde toernooi.  

Van het Flowmotive team spraken we met Rombert. Het team had van het toernooi gehoord en direct ingeschreven toen men zag voor welk doel er werd gespeeld. Voor Rombert, die zelf van dichtbij een vergelijkbare situatie heeft meegemaakt, was dit natuurlijk een extra stimulans om mee te doen.

Voor de 5e wedstrijd spraken we met teamleden van HGJV (interkerkelijke jeugdvereniging) 1 en 2 uit Genderen waarvan enkele leden ook dit jaar weer leiding geven aan de sportkampen. Namens HGJV 1 spraken we met Levi die de 1e wedstrijd, met zijn team, verloor maar daarna de volgende 2 wedstrijden wist te winnen. Hij geeft aan dat na de 1e wedstrijd het begon te lopen en iedereen staat nu op de juiste plaats en we hebben de goede opstelling. Met nog 2 wedstrijden te gaan zit de 2e plaats er nog in. Met name de slotwedstrijd tegen HGJV 2 leeft binnen het team.

Vanuit HGJV 2 spraken we met Jeroen die aangeeft dat het de 1e wedstrijd lastig was om tot de juiste opstelling te komen. Wel had de ploeg een paar trainingen georganiseerd om iedereen aan elkaar te laten wennen maar dit bleek niet genoeg te zijn om er direct te staan. De resultaten zijn niet belangrijk zegt Jeroen het gaat om het goede doel daarvoor zijn we hier. En het is heel gezellig zo met elkaar en ook zijn team kijkt uit naar “de topper” tegen HGJV 1.

De 5e ronde heeft een paar interessante wedstrijden. De wedstrijd HGJV 1 tegen Flowmotive heeft als inzet de 2e plaats. HGJV 1 neemt de leiding in de wedstrijd en keeper Levi houdt lang de nul maar moet in de slotfase toch capituleren. De ploeg moet meer risico nemen en krijgt door scherpe counters van Flowmotive het deksel op de neus met 1 – 3 waardoor zij de 2e plaats vast in handen nemen.

De andere wedstrijd die de aandacht trekt is die tussen HGJV 2 en FC EGS Soest. Laatstgenoemde ploeg heeft de eerste 4 wedstrijden verloren maar pakken nu met 2 – 1 de eerste winst. De ploeg bestaat uit allemaal jeugdspelers onder de 15 jaar. Na de wedstrijd spraken we met Luuk en hij vindt het een erg leuk toernooi. Via hun leider Arjan zijn ze op dit toernooi gekomen. Zelf heeft hij ook sportkampen van Geloofshelden bezocht en kan het iedereen aanraden. De kampen zijn heel leuk en je bent veel bezig met voetbal maar ook met bijbelstudies. En ook hij omarmt het goede doel waarvoor we vandaag bij elkaar zijn.

De laatste wedstrijdronde geeft nog een paar interessante ontmoetingen. Zo staan Flowmotive en het Nederlands Politie team tegen over elkaar. Flowmotive staat 2 punten achter zodat bij winst de toernooizege binnen is. Maar het Politieteam laat er geen (kunst)gras over groeien wie het beste is en met 4 – 1 trekken zij aan het langste eind zodat zij de winnaar zijn. Daarnaast hebben de we Genderense clash tussen HGJV1 en HGJV2. Ook hier is een duidelijke winnaar en wel HGJV 2 wat met 4 – 1 de beste ploeg uit Genderen is. Na deze wedstrijden kunnen we de balans opmaken en komen we tot de volgende eindstand van dit geweldige toernooi:

1) Nederlands Politieteam Bloemstede

2) Flowmotive

3) The Busby Babes

4) HGJV 1

5) HGJV 2

6) FC Bal op het Dak

7) FC EGS Soest.

De 9-jarige Iedar (Nederlands Politieteam), spelend in de E1 van Spakenburg, wordt topscoorder van het toernooi met 10 doelpunten.

Na afloop spelen we nog een wedstrijd tussen het team van Geloofshelden, in een compleet nieuwe outfit, met onder andere Bert Konterman (o.m. Feijenoord, Glasgow Rangers en Nederlands elftal) en Ardon de Waard (ex Heerenveen) in de gelederen en een toernooi team met deelnemers van alle teams waarbij het Nederlands Politieteam de grootste bijdrage levert. De finale wordt op een heel veld gespeeld en is 2x 17,5 minuut. Na een gelijk opgaande 1e helft, waarin niet wordt gescoord is, het het toernooi team wat na rust de score opent uit een counter. Een voorsprong die uiteindelijk niet kan worden vastgehouden want 2 minuten voor tijd komt de gelijkmaker er toch van de Geloofshelden in dit zeer sportieve duel. In de allerlaatste seconden van de wedstrijd krijgt het toernooiteam nog een grote kans maar er wordt niet gescoord zodat we afsluiten met een 1 – 1 eindstand. Penalty’s moeten dus uitwijzen wie de winnaar wordt. Uiteindelijk wordt het toernooiteam winnaar door de strafschoppenserie met 5 – 4 te winnen.    

De wedstrijden stonden vandaag onder leiding van officiële scheidsrechters met een KNVB licentie. Ook zij werkten belangeloos mee waarvoor dank!!.

Na de prijsuitreiking is er nog een veiling met onder meer een ingelijst jubileum shirt van Sparta (125 jarig bestaan), Shirt Nederlands elftal (met een handtekening van Bert Konterman), kaarten voor de wedstrijd PEC Zwolle – Ajax op 29 november, Ingelijste gesigneerde foto van Memphis Depay, Voetbal International Derby Star bal, Shirt Ajax van John van Loen met handtekening, Shirt John van Loen, FC Utrecht uit met handtekening, Boek Rood/blauwe Derby van Spakenburg en nog een aantal zaken. Dit alles is belangeloos beschikbaar gesteld. De toppers in de veiling zijn het gesigneerde shirt van John van Loen met een opbrengst van € 140 en de 4 kaarten voor PEC Zwolle – Ajax voor € 165. Ook de opbrengst van de gesigneerde foto van Memphis Depay met € 62 mag er zijn. Het ingelijste 125 jarige Sparta Rotterdam shirt met handtekeningen alsmede John van Loens blauwe AMEV FC Utrecht shirt zal via internet fora geveild gaan worden! Of als je dit leest en belangstelling om te zorgen dat deze artikelen heel veel geld voor Sijmen en zijn gezin gaan opleveren neem dan contact op met b.manschot@geloofshelden.nl

Ook een woord van dank aan alle sponsors van vandaag te weten Voetbalcity uit Almere, Dekker Creatieve Media & Druk (voor alle PR uitingen), AZ – Reclame de Vries uit Nieuwegein (sportprijzen), Frame Your Sport Moments uit Nieuwegein (veilingstukken), Sportwears in Beweging uit Nieuwegein (kleding) en niet te vergeten natuurlijk voetbalvereniging CJVV uit Amersfoort voor het beschikbaar stellen van hun accommodatie en een deel van de kantine opbrengst.

De foto’s zijn gemaakt door Elke, waarvoor dank!

De totale opbrengst van deze dag gaat door dit alles toch wel richting de € 1.600 en dat is natuurlijk een FANTASTISCH bedrag!!

Al met al kunnen we terugzien op een zeer geslaagd toernooi waarvan de opbrengst zoals gezegd geheel ten goede komt van Sijmen den Hartog, en zijn familie, die nu in Amerika zijn voor verdere behandeling van zijn ziekte.             

Tot slot nog iets over de initiatiefnemers van dit mooie initiatief de Geloofshelden: de organisatie heeft als missie: het opleiden tot discipelen van Jezus in de (sport) wereld door getuigen, sportactiviteiten, onderwijs en training. Relatie is hierin de sleutel, sport het speelveld.

Gedurende de zomer worden allerlei sportkampen georganiseerd met veel verschillende sporten. Naast het sporten op zich is men bezig met het geloof en ook komt een (ex) sporter langs om te spreken over zijn ervaringen. Ook de toffe avondprogramma’s en niet te vergeten de gezelligheid mogen niet ontbreken op deze sportkampen. Meer info via geloofshelden.nl en info@geloofshelden@.nl.

 

Lees verder

Opgeven kan nog...

25-06-2015

Opgeven kan nog t/m vrijdagmiddag 26 juni!

Aanstaande zaterdag, bij CJVV in Amersfoort, is het zover: het Geloofshelden Benefietvoetbaltoernooi voor het goede doel, namelijk Vrienden voor Sijmen. Sijmen den Hartog, op 28 april is hij 3 jaar geworden, heeft sinds juli 2014 neuroblastoom fase 4, een zeldzame vorm van kinderkanker in het verst gevorderde stadium. Voor behandelingen moet de familie den Hartog een half jaar naar Amerika. De kans op genezing kan hier vergroot worden met 20%. De volledig opbrengst van het toernooi gaat naar het goede doel!

Heb je zin in een leuk en sportief 7 tegen 7 toernooi, geef je dan op. Deelname kost minimaal  € 100,- per team. Uiteraard mag er meer gegeven worden.

Er zal vanaf 12.30 uur op meerdere velden gespeeld worden, in 2 leeftijdscategorieën (12 t/m 15 jaar en 15+) en op 2 niveau's (recreatief en competitief). Rond de klok van 16.00 uur speelt een team van Geloofshelden, met meerdere ex-profs, tegen een gescout team van de deelnemende 15+ teams.

Aansluitend is de prijsuitreiking en een veiling voor het goede doel. Het officiële gedeelte is rond 18.00 uur afgelopen, maar de kantine blijft open voor een hapje en een drankje, waarbij ook weer een deel van de opbrengst naar het goede doel gaat.

Sowieso is de kantine vanaf 11.00 uur open en is publiek natuurlijk welkom. Er wordt geen entree gevraagd. U kunt het toernooi wel vrijblijvend steunen met een bijdrage in één van de collectebussen. Op de accommodatie zal ook een springkussen en een aantal leuke voetbalattributen (voor jong en oud) te vinden zijn.

Een team opgeven: klik hier.

Mocht je het evenement willen sponsoren, neem dan contact op via 06-51816973 (Tijmen Stuut).

Voor de flyer van het toernooi: klik hier. Deel & mail hem binnen je netwerk en op social media.

Lees verder

Wees de sterke (video)

10-06-2015

Vaak draait het in sport om de geboren winnaars, maar voor God is iedereen gelijk. De Bijbel spreekt over Gideon, die door niemand als groot leider werd gezien. René Ruitenberg noemt in deze video het voorbeeld van Sven Kramer en Jorrit Bergsma. De geboren leider tegenover de stille kracht. Als we klein van ons denken, mogen we dit als voorbeeld nemen. God daagt ons allemaal uit ons negatieve zelfbeeld los te laten en krachtig te worden. God heeft jou op het oog.

Klik hier voor de overdenking en hier voor de Bijbelstudie.

Voor de vorige 6 studies en overdenkingen: klik hier.

Lees verder

Geloofshelden op Opwekking en ...

22-05-2015

Opwekking is inmiddels begonnen en ook wij zijn er bij! Je vind ons in de WereldExpo tent: stand A14.

Verder zijn we dit weekend actief in Wijnjewoude (clinic en spreekbeurt Bert Flier) en Appelscha (spreekbeurt Geert Plender). Op 2e pinksterdag spreken Henri Ruitenberg sr. en Janneke Harmsen-Bakker nog op het Festival of Fire in Sibculo.

Lees verder

Geloofshelden app online

21-05-2015

Het is zover: de Geloofshelden app voor android gebruikers is online. De laatste weken is er hard gewerkt door Opolo Webdesign en het resultaat mag er zijn!

Via de app blijf je niet alleen snel op de hoogte van alle ontwikkelingen, maar ontvang je ook dagelijks een bemoediging en het Geloofshelden gebedspunt.

De app is alleen te downloaden voor Android gebruikers via de Play Store. Het doel is dat hij t.z.t. ook beschikbaar is voor iOS gebruikers.

 

Lees verder

Café Tinto: Bert Flier

18-05-2015

Onlangs mocht onze nieuwe directeur aanschuiven bij Café Tinto, een dagelijks programma op de christelijke televisiezender Family 7. We zijn dankbaar voor deze uitzending, aangezien het programma op zeer korte termijn niet meer uitgezonden wordt.

Om het interview met Bert Flier terug te kijken: klik hier.

Lees verder

Sportbijbel weer verkrijgbaar

01-05-2015

Sinds 1 mei is de Sportbijbel weer verkrijgbaar. De Sportbijbel is behalve een evangelisatiemiddel een boek dat sporters kan helpen in hun christen-zijn.

Een belangrijke wijziging en stap in geloof: vanaf heden wordt de Sportbijbel niet meer verkocht. Wel wordt een ieder aangemoedigd om een om een gift te geven ten behoeve van de volgende 10.000 stuks.Logischerwijs worden bij online bestellingen de verzendkosten in rekening gebracht.

De Sportbijbel is gemaakt in opdracht van Geloofshelden. De Sportbijbel bestaat uit:

 • het Nieuwe Testament
 • 5 getuigenissen van topsporters
 • hoe wordt je een christen (stappenplan)
 • register met sportgerelateerde onderwerpen die verwijzen naar Bijbelteksten.

De getuigenissen in de 4e druk zijn van Vince Rooi (honkbal), Levi Risamasu (voetbal), Marnix ten Kortenaar (schaatsen), Jesse de Haan (wielrennen), Rene Ruitenberg (schaatsen) en Bert Flier (triathlon). De getuigenissen zijn opgetekend door marathonschaatser Geert Plender.

De Sportbijbel is uitgevoerd in een handig pocketformaat van 14 x 10 cm (h x b).

Bestellen? Klik hier.

Lees verder

Laat je niet intimideren (video)

29-04-2015

Het gaat in sport om de sterke te zijn. In zijn eerste fietswedstrijd ziet René Ruitenberg mannen met geschoren benen en dure fietsen. Hij was geïntimideerd. Totdat hij ontdekt dat die mooie fietsen en gladde benen niet zo sterk waren. Intimidatie is ook een sterk wapen van onze tegenstander. De tegenpool is leven vanuit vrijheid en identiteit.

Klik hier voor de overdenking en hier voor de Bijbelstudie.

De volgende overdenking (20 mei) rechtstreeks in je mailbox: klik dan hier.

Voor de vorige 4 overdenkingen en studies: klik hier.

 

Lees verder

Oproep: kampleiding

28-04-2015

Het is allereerst geweldig om te zien hoe God voorziet in veel kampleiding. Daarnaast bidden we dat de open plekken verder ingevuld gaan worden en we weten dat Hij dit gaat doen!

Wat zoeken we nog op dit moment? Koks, mensen die goed zijn met een muziekinstrument, mensen met ervaring m.b.t. het werken met jongeren of volwassenen met een verstandelijke beperking en trainers (bij voorkeur met ervaring en/of papieren) voor voetbal, turnen en dans (in het bijzonder m.b.t. hiphop en showdance).

Voor meer info omtrent kampleiding: klik hier.

Voor een overzicht van alle kampen: klik hier.

Lees verder

Meer van de Vader zien

18-04-2015

Maandag 13 april was de laatste ontmoetingsavond van dit seizoen in Ottoland. Het thema was: meer van de Vader zien. We mochten genieten van de live-muziek van Christian Verwoerd en hebben daarna in kleine groepjes ons persoonlijke beeld van onze 'aardse' (sport)vader en van God de Vader in kaart gebracht. Het tweede deel van de avond zijn we, met behulp van de Bijbel, gaan ontdekken wie God de Vader is. We zijn dankbaar voor de gesprekken en de openheid en danken God dat Hij ons deze avond gegeven heeft.

Lees verder

Zondag Opbouwdag

14-04-2015

Aanstaande zondag, 19 apri, is er weer een opbouwdag. Een ieder die betrokken is of betrokken wil raken bij het werk van Geloofshelden is welkom. Voor de noorderlingen is het dit keer dus wat dichterbij: Zwolle.

De dag is zoals gebruikelijk van 10 uur t/m 16.00 uur. We beginnen de dag met aanbidding en vervolgens zal een gastspreker ons aanmoedigen vanuit Gods Woord. Na de lunch hopen we samen te gaan sporten of is er tijd voor ontspanning. Als laatste is er tijd om in kleine groepjes elkaar te bemoedigen en voor elkaar te danken en bidden.

Al met al een dag vol ontmoeting, toerusting, tot opbouw van het geloof en elkaar met Jezus als middelpunt.

Opgeven kan al via l.fieten@geloofshelden of 06-83525638

Lees verder

Gezocht: nieuwe collega

09-04-2015

Geloofshelden is per direct op zoek naar: Medewerker PR & Communicatie (8 uur). Heb jij o.a. een relatie met God, affiniteit met sport, kennis en ervaring op dit vakgebied en zoek je leuke collega's en een uitdaging dan is deze vacature wellicht interessant voor jou! 

De functie van PR & Communicatiemedewerker is gericht op het faciliteren en uitvoeren van het PR & communicatiebeleid van de organisatie.

Werkzaamheden

 • Voert PR & communicatieactiviteiten uit en vertaalt wensen in concrete activiteiten.
 • Ontwikkelt en implementeert activiteiten en instrumentarium op het gebied van PR & Communicatie.
 • Ondersteunt het management bij de inzet van communicatie-instrumenten, de omgang met de media of de inzet bij activiteiten of projecten.
 • Onderhoudt website en zet Social Media in.
 • Ontwikkelt, schrijft en coördineert (online) marketing- en informatiecampagnes.
 • Ontwikkelt en geeft uitvoering aan informatie- en kennisoverdracht op het gebied van inzet van communicatie.
 • Faciliteert d.m.v. uitvoerende werkzaamheden zoals het schrijven en redigeren van teksten voor brochuremateriaal, nieuwsbrieven, het begeleiden van drukwerk.
 • Bewaakt de huisstijl.

Wij zoeken iemand met

 • Een relatie met God / actief geloofsleven.
 • Affiniteit met sport.
 • HBO werk en denkniveau.
 • Kennis op het gebied van corporate communicatie, marketing en/of journalistiek.
 • Kennis van de productie, vormgeving en verspreiding/inzet van communicatievormen en –uitingen.
 • Aantal jaren ervaring als communicatiemedewerker.
 • Zeer goede mondelinge, schriftelijke  en didactische uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van communicatieactiviteiten en -middelen.
 • Aantoonbare ervaring met diverse on- en offline communicatiekanalen.
 • Ervaring met het inrichten en onderhouden van websites.
 • Pro-actief, ondernemend en omgevingssensitief.

Wij bieden

 • Een fijn team om mee samen te werken en verder te bouwen aan Gods koninkrijk.
 • Een uitdagende functie.
 • Een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
 • Ondersteuning bij het opzetten van een vriendenkring.

Bijna al onze medewerkers zijn vrijwillig werkzaam voor de organisatie en/of zijn afhankelijk van giften en hebben daarom een ‘vriendenkring’.

Informatie en reactie
Indien je voldoet aan de gestelde functie-eisen en vragen hebt over de functie kun je contact opnemen met Bert Flier (directeur): b.flier@geloofshelden.nl.
Sollicitaties bij voorkeur aangevuld met een portfolio kunnen eveneens naar dit e-mailadres, o.v.v. de functienaam Medewerker PR & Communicatie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Lees verder

Sport helpt in geloofscontact

31-03-2015

Artikel in het Nederlands Dagblad.

AMERONGEN - Triatleet Bert Flier is de nieuwe directeur van stichting Geloofshelden. Hij wil in de sportwereld het licht van Jezus laten schijnen.

'Sport is de belangrijkste bijzaak van het leven.' Nog niet eens zo lang geleden onderstreepte Bert Flier (42) deze uitspraak, maar nu lijkt hij zich er een...

Voor de rest van het artikel: klik hier.

Lees verder

Nieuwe directeur en bestuursleden

24-03-2015

Tijdens de bestuursvergadering van 18 maart is ex-triatleet Bert Flier benoemd tot nieuwe directeur van de organisatie en Paul Tulp is aangesteld als nieuwe bestuursvoorzitter. Ook Ardon de Waard (ex-profvoetballer) en Henri Ruitenberg jr. (ex-marathonschaatser) zijn deze avond toegevoegd aan het bestuur. We danken vooral God dat Bert, Paul, Ardon en Henri bereid zijn zich in te zetten voor Geloofshelden en bidden hen allen Gods leiding, kracht en wijsheid toe. 

Hieronder stellen zij zich kort voor. Onderaan ook een foto van hun gezinnen.

Bert Flier

Ik ben getrouwd met Tabitha en vader van Abel. Mijn sport is triathlon, met een voorliefde voor de lange afstand. Sinds vier jaar ben ik als spreker verbonden aan Geloofshelden en ben ik steeds dichter naar de kern van de organisatie gegroeid. Mijn verlangen is om als directeur leiding te mogen geven zoals Jezus dat deed: dienend en geleid door de Heilige Geest om zo binnen de wereld van de sport het licht van Hem te laten schijnen.

Paul Tulp

Getrouwd met een lieve vrouw en vader van een zoon en dochter, ben ik een dankbaar en gelukkig mens. Op diverse wijzen heb ik me in mijn leven geroepen mogen weten iets te mogen betekenen in het koninkrijk van Gods liefde. Doordat mijn kinderen naar sportkampen zijn geweest ben ik in contact gekomen met Geloofshelden. Op bijzondere wijze heeft God laten zien dat ik iets zou mogen gaan betekenen voor de organisatie. In geloof, dankbaarheid, afhankelijkheid en een vast vertrouwen op Hem zal ik me als voorzitter in gaan zetten om Gods plan met Geloofshelden te verwezelijken. Met verlangen zie ik er naar uit u te ontmoeten op één van de activiteiten.

Ardon de Waard

Ik ben getrouwd met Miranda en wij zijn trotse ouders van een dochter Naomi en een zoon Aron-Levi. Het is een geweldige zegen om al zoveel jaar, eigenlijk vanaf de oprichting in 1986, betrokken te zijn bij Geloofshelden. Het is mijn verlangen om de organisatie te dienen en Zijn koninkrijk zichtbaar te maken in de sportwereld.  

Henri Ruitenberg jr.

Momenteel ben ik zo'n 12 jaar betrokken bij de stichting Geloofshelden. Ik ben gelukkig getrouwd en vader van twee zonen. Vanuit mijn schaatsverleden ben ik in contact gekomen met Ronald Lepez, de oprichter van Sportwitnesses (de voorloper van Geloofshelden). In al die jaren heb ik gezien hoe we door de leiding van God mensen in de sportwereld mogen bereiken met het evangelie. Ik heb mij de afgelopen jaren in mogen zetten voor Geloofshelden door het geven van getuigenissen voor verschillende groepen. Nadat ik een periode bewust niet actief ben geweest voor de organisatie, kwam ik door gebed op een bijzondere wijze weer in contact met Geloofshelden. Met dankbaarheid zal ik me als bestuurslid in gaan zetten om de plannen van onze Vader samen met bestuur en medewerkers te realiseren.

Voor het complete overzicht van medewekers en bestuur, inclusief taken en verantwoordelijkheden  klik hier.

 

Lees verder

Moldavia on tour (incl. foto's)

10-03-2015

Van 18 februari tot 24 februari mocht Geloofshelden gastheer zijn voor het Moldavische zaalvoetbalteam van Atletiko Futsal Akademy Chisinau wat door AIA Moldova gedragen en geleidt wordt. Ze hadden het verlangen om in Nederland een aantal clinics te geven en wedstrijden te spelen. We mogen terugkijken op een geweldige en gezegende week! 

Na een lange pittige reis kwam het team, bestaande uit 13 spelers en 3 stafleden, aan op de verblijfplaats: ‘de Schaapskooi’ in Ottoland. De week was gevuld met: 3 sportclinics voor een basisschool en een sport naschoolse opvang en ook aan jongeren (waaronder één met een meat, great and eat). Met veel enthousiasme werd dit gegeven en aan deelgenomen. En uiteindelijk door het intensieve programma 1 training.

Ook was de week gevuld met 3 spannende wedstrijden tegen: Regioteam Utrecht (3-2 verlies na 0-2 voorsprong) FCK de Hommel (4-1 verlies na 0-0 ruststand) en TPP Rotterdam (6-1 verlies, waar TPP met ex-prof Nourdine Boukari speelde)

Atletiko was na 3 wedstrijden in 5 dagen en de clinics, bezoekjes en vele reizende kilometers aan het einde van hun latijn. De spelers van Atletiko vroegen of we niet zwaar teleur gesteld waren in de resultaten. 'Nee absoluut niet'. Ondanks de zeer zware omstandigheden waren de tegenstanders zeer te spreken over de weerstand die ze kregen en waren enorm dankbaar dat het team helemaal naar Nederland wilde komen. We hebben enorm genoten van dit jonge fris, soms te veel op de aanval, spelende team. Ook mistte men 3 ervaren spelers i.v.m. werk en gezin.

Verder was er tijd voor ontspanning dmv een bezoek aan Amsterdam Centrum o.l.v. een vrijwillig gids van Youth With A Misson Amsterdam en hebben we het Corrie ten Boom Huis in Haarlem bezocht waar we na afloop vertrokken naar Het Openhuis in de Haarlemse Schalkwijk, voor een heerlijke Ghanese 3-gangen maaltijd. Ook werd er in Amsterdam en werd er een Eredivisiewedstrijd zaalvoetbal bezocht waarin we genoten van de oa het fantastische team spel van FC Eindhoven o.l.v. Karim Bali.

Elke dag nam het team na het ontbijt tijd voor het kijken aan de hand van laagdrempelige filmpjes op internet over levenszaken en spraken ze hier met elkaar door  over de ware essentie van het leven. En was er op zondag een laagdrempelige Sportschurch. Deze overdenkingen werden in het Roemeens, de basistaal in Moldavië, gedaan.

Het bijzondere is dat 80% van de spelers van het team niet christelijk gelovig zijn. Op de vraag waarom men toch voor deze Futsal Akademy wilde spelen gaf men antwoorden als vertrouwen, eerlijk, geen vage sponsors met verkeerde geldstromen. Bastiaan, als facilitator en Nederlandse reisleider, viel op dat de leiding van het team zo ontzettend geduldig, invoelend en kostbaar met de spelers om ging. Daarnaast de gedrevenheid en passie om op futsal gebied en als futsal organisatie grote stappen te maken door veel te trainen en veel aandacht te geven aan de spelers en trainers. Prachtig om te zien en horen!

Ook werd er de hele tour aandacht geschonken aan Vrienden voor Sijmen. De 2 jarige Sijmen den Hartog heeft Neuroblastoom fase 4, een zeer ernstige vorm van kinderkanker. Velen hebben, ondanks de pinpas, gegeven en… geven kan nog altijd, waarvoor nogmaals dank! Voor meer informatie of doneren: ga naar de website van Vrienden voor Sijmen.

De Moldaviërs en Geloofshelden kijken zeer dankbaar en voldaan terug op een bijzonder en kostbare week, waarin God de Regisseur was. In alles is voorzien en Zijn Licht mocht schijnen op vele plekken, waaronder in de Nederlandse topzaalvoetbalwereld. Bij deze bedanken we ook de ontzettend grote aantallen mensen die van koken t/m vervoer en alles wat daar om heen en tussen zat aan mee hebben gedragen!

Atletiko Futsal Akademy Chisinau is 4 jaar geleden opgericht en speelt in de verschillende divisies in Moldavië. Ook organiseert men in Moldavië clinics voor jongeren, scholen en andere verenigingen. Het eerste team komt uit in de nationale competitie en herbergt vier zaalvoetbal internationals, waarvan er 2 mee waren. Het nationale team van Moldavië staat 59e op de FIFA ranking.

Lees verder

NIEUW: video overdenkingen

04-03-2015

Geloofshelden publiceert 2-wekelijks video overdenkingen (incl. korte Bijbelstudies) van topsporters die hun weg met God afleggen. Over succes, God verliezen en terugvinden, scoren, intimidatie en identiteit. De eerste 7 video's zijn met Levi Risamasu, René Ruitenberg en Bert Flier.

Vandaag deel 1 waarin Levi Risamasu spreekt over de boze voetbalwereld. God zou voetbal en zijn verlangen God uit te dragen bij elkaar brengen, daarvan was Levi overtuigd. Hoe? Dat was niet zo simpel...

Klik hier voor de de overdenking.

Klik hier voor de bijbehorende Bijbelstudie.

Op 18 maart, tussen 18 uur en 20 uur, zal deel 2 online komen te staan. Wil je hem rechtstreeks in je mailbox, klik dan hier.

Lees verder

'De Heer is mijn banier'

02-03-2015

Zondag 1 maart was er weer een Opbouwdag, de 4e van het seizoen. We mochten dit keer gebruik maken van de gastvrijheid van de voetbalvereniging CJVV in Amersfoort.

Na de eerste koffie en thee startten we met aanbidding onder leiding van Jeff. Aansluitend bracht Paul Tulp ons de boodschap over de banier die God voor ons is/wil zijn. Hij deed dit aan de hand van Ex. 17: 8-16. Wij mogen ook onder de banier (vlag) van God werken, voor Hem. Aansluitend werd er in kleine groepjes over de studie gepraat en werd er voor elkaar gebeden, om vervolgens gezamenlijk te lunchen.

Deel 1 van de middag bestond uit een actief programma: een potje voetbal of een wandeling. Sportiviteit, beweging en ontmoeting in één. Na het douchen was er nog weer een 'serieus' gedeelte, bestaande uit aanbidding, getuigenis en een korte update omtrent Geloofshelden. De afsluiting bestond zoals altijd uit 'U maakt ons één'.

Met een mooie groep mensen mochten we weer opgebouwd naar huis gaan, met huiswerk wel te verstaan, aangezien we elke dag een strijd te voeren hebben die we alleen in Zijn naam kunnen winnen (Rom. 8:37).

De volgende opbouwdag hopen we op 19 of 26 april in de omgeving Zwolle te houden.

 

 

Lees verder

Ardon de Waard met Sportbijbel

21-02-2015

Een mooie opsteker voor de Sportbijbel! Spreker en voormalig profvoetballer Ardon de Waard staat in EO Visie met de Sportbijbel. Helaas zijn de Sportbijbels momenteel zo goed als uitverkocht, maar Stichting Geloofshelden is samen met City Bibles bezig met een herdruk. Ergens begin april hopen wij weer Sportbijbels beschikbaar te hebben. 

Lees verder

Kort verslag ontmoetingsavond

11-02-2015

De avond stond in het teken van 'meer van de Zoon zien'. En dat mochten we! We begonnen met een bemoedigend lied en met een indrukwekkend filmpje (dat verwees naar de collecte voor het goede doel: vrienden voor Sijmen). Na een felicitatie en cadeautje voor Bert Flier - hij en zijn vrouw Tabitha mochten een prachtige zoon (Abel) krijgen - was er tijd om elkaar in kleine groepjes te bemoedigen en aan te moedigen om Jezus te volgen in de sport, maar ook in de wereld.

Vervolgens stond stond het hoofdgerecht op het programma: Marnix ten Kortenaar. Hij nam ons via zijn eigen getuigenis mee in het 'meer van de Zoon zien'. In zijn kwetsbaarheid - eigenlijk leefde hij zijn eerste 30 jaar zonder de Zoon - mochten we horen dat God in een egoïstische en uitzichtloze situatie aan de slag ging met Marnix. Vanuit Gods Woord mochten we aangevuurd worden om onze weg met de Zoon te gaan: niet om dichtbij Hem te leven, maar omdat Hij IN ons is.

Na wat diepere Bijbelse uitleg over Israël en het Hebreeuws sloten we de avond af met gebed, een filmpje van een project waar Marnix aandacht voor vroeg en 'U maakt ons één'. Aansluitend was er uiteraard nog tijd voor ontmoeting.

De volgende ontmoetingsavond in Ottoland is op maandag 13 april. Liefhebber van sport en/of geloof, of zoekende? Noteer het in de agenda: je bent welkom!

Lees verder

Interview in Het Kontakt

02-02-2015

Christenen die fanatiek sporten voelen zich soms eenzaam, zegt Bastiaan Manschot van Geloofshelden. Daarom organiseert hij in Ottoland ontmoetingsavonden voor christelijke sporters.
Vorig seizoen waren er avonden van Geloofshelden in ‘t Bruisend Hart in Hoornaar. Toen Bastiaan in Ottoland gratis ruimte...

Voor het vervolg: klik hier.

Lees verder

Getuigenis op nationale televisie

27-01-2015

Anak Verhoeven is een jonge en zeer getalenteerde Belgische klimster. Haar passie: klimmen voor Jezus. Onlangs kreeg ze in een sportprogramma op de Belgische nationale televisie de ruimte om te getuigen. Behalve dat het een krachtige getuigenis is, is er vanuit de familie ook dankbaarheid voor de eerlijke reportage. Wij danken mee! 

Voor de reportage: klik hier.

Lees verder

Ontmoetingsweekend (incl. foto’s)

16-01-2015

Iedereen heeft ze wel eens, van die ‘roze wolk’ dagen. Een ‘roze wolk weekend’ is weer eens wat anders. Wat was het genieten om met allemaal Geloofshelden te vertoeven op de Herikon (waarvoor nogmaals dank).

Na het inchecken, de koffie/thee en de eerste ontmoetingen, begonnen we met onze vaste aanbiddingsleider (Jeff) God de eer te geven: voor alles wat Hij heeft gedaan, doet en gaat doen. In onze persoonlijke levens, maar ook voor, tijdens en na dit 1e ontmoetingsweekend.

Aansluitend stond de eerste spreker op het programma. Rene Ruitenberg bracht een pittige boodschap. De belangrijkste vragen: in welke wereld en welke tijd leef jij? Is jouw focus op Jezus of… ? Hoe is het met jouw verlangen om Jezus te ontmoeten, zie je er naar uit? We werden meegenomen langs vele Bijbelteksten waarin staat hoe waakzaam we moeten zijn. Ook de paralellen tussen de Bijbelse feesten en Jezus kwamen aan bod. Duidelijk werd dat de Bijbel zoveel meer zegt en zoveel duidelijker is dan wij ons beseffen. De opdracht van levensheiliging en een toegewijd leven, die God ons geeft, mocht ons allemaal (opnieuw) aan het denken zetten.  

De rest van de avond was er tijd om door te praten of bij te praten, ook werden de 1e spellen van stal gehaald. Rond de klok van 12 was het bedtijd, want om 8 uur stond alweer de persoonlijke stille tijd op het programma. Een aantal wist hiervoor de centrale ruimte te vinden en het was indrukwekkend om iedereen in stilte, met Gods Woord, al nadenkend of  en gebed, bezig te zien.

Het ontbijt was uitstekend verzorgd door de familie Bolhuis. Annelien en de 5 zonen hebben ons het hele weekend geweldig verzorgd en grotendeels ontlast: ook daarvoor nogmaals onze dank! Erik - de nog niet genoemde - Bolhuis nam ons, na de aanbidding, mee in zijn laatste boodschap als medewerker van Geloofshelden. Het thema: ik verlang om te lijken op Jezus! Hoe? Onder andere door zitten (rust), wandelen en standhouden (volharden). Drie andere punten kwamen uit Ezra 7 vers 10: zelf met Gods Woord bezig zijn, het toepassen en dan pas anderen onderwijzen. De aanmoediging bestond uit belangrijke ‘blijvertjes’, blijf getuigen en blijf vurig van Geest,  en ‘sleutels’: ongeveinsde liefde (wees echt), onderzoek het Woord en wees gericht op relaties, met daarin Jezus centraal).

Vervolgens werden we individueel aan het werk gezet met een J-POP: het Jezus Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Na het ontbijt zou er geklommen gaan worden in Garderen, maar helaas liet de wind dit niet toe. De middag werd dus ingevuld met vrije tijd, waarbij ieder zijn eigen gang kon gaan. Een grote groep koos voor een lange en sportieve partij voetbal (ondanks de aanwezigheid van de topsporters en kersverse bestuursleden Ardon de Waard en Henri Ruitenberg moest team ‘oranje’ het afleggen tegen team ‘zonder hesje’). Anderen kozen voor een wandeling bij het Veluwemeer, een bezoekje aan het centrum van Putten inclusief ongeplande evangelisatieactie of gewoon even ontspanning op de locatie.

Lars, Janet en Monique hadden eind middag de weg naar de keuken gevonden en om 18 uur konden we heerlijk aanschuiven. Met een goedgevulde maag kon er vervolgens geluisterd worden naar de stand van zaken rondom Geloofshelden. Na de aftrap van Erik nam Tijmen ons mee langs alle ontwikkelingen die er de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden en die in 2015 verder vorm zullen gaan krijgen. Vervolgens was het de beurt aan Jeff en aansluitend konden we in kleine groepjes onze J-POP delen en voor elkaar bidden. Geweldig om te zien hoe God de regie heeft gehad deze avond. Stuk voor stuk waren er bijzondere ontmoetingen en werd er gebouwd aan relaties, wat weer een vervolg tijdens de rest van de avond (vrije tijd).

Op de zondag, na de persoonlijke stille tijd, het wederom goedverzorgde ontbijt en de aanbidding, kwam Bert Reinds langs voor de laatste geestelijke toerusting van het weekend: ‘Jezus maakt het verschil, maar wat ziet men dan’? Echt christen zijn blijft over in je eigen omgeving, tussen niet christenen: waar sta jij voor / wat laat jij zien of horen? Ook Bert riep ons op tot een geheiligd leven: afgezonderd (je positie in Hem) en toegewijd (je weg met Hem). Vervolgens nam hij ons mee met het leven van Koning Josia, 8 jaar (2 Kron. 33:21 – 34:10). Hij deelde 5 aspecten: kneedbaar maakt bruikbaar, groeien door afleggen en aandoen, binnenkant wordt buitenkant, er ontstaat inzet in de Gemeente en Hij wil zich alleen nog maar laten leiden door het Woord. Dit circulaire proces heeft 1 doel: jij wordt minder, Hij wordt meer! Ons leven hier is een voorbereid op dat wat nog komen gaat…

Voordat Bert Reinds het woord nam werd er nog officieel afscheid genomen van Henk. Erik sprak Henk toe en na een cadeau in ontvangst genomen te hebben, werd er voor Henk gebeden en sloot Henk zelf af met (dank)gebed. Aan het eind van de lunch was er opnieuw tijd voor ‘afscheid’. Na 31 januari zit het werk van Erik Bolhuis voor Geloofshelden er op. In het midden van vele Geloofshelden werd ook Erik in het zonnetje gezet. Na meerdere cadeaus en dankwoorden mochten we voor Erik en zijn gezin danken, bidden om vervolgens af te sluiten met ‘U maakt ons één’. Ook langs deze weg: Henk en Erik, nogmaals dank voor alles wat jullie gedaan hebben, doen en zullen blijven doen voor Geloofshelden.

Inmiddels waren de stofzuigers, bezems, etc. van stal gehaald en konden we gezamenlijk aan de schoonmaak: vele handen maken licht werk bleek ook vanmiddag weer. Tijdens de afsluiting mochten we stil staan bij het leed in de wereld (Vrienden voor Sijmen), zongen we nog een lied en was er tijd voor iedereen om een dankwoord naar onze grote en trouwe God uit te spreken. Net als bij andere activiteiten volgende aansluitend, nogmaals, het ‘clublied’ (U maakt ons één).  Voor de liefhebbers was er nog koffie/thee en kon er nog even doorgepraat worden. Afscheid nemen blijft moeilijk, was ook weer vandaag te zien.

We zijn ontzettend dankbaar voor een ieder die aanwezig was en voor zijn of haar rol en hulp in dit 1e ontmoetingsweekend! Het was genieten om samen Koning Jezus centraal te zetten, om te ervaren dat Hij in ons midden was en is. Een memorabel weekend, hopelijk voor velen. We zullen elkaar nog genoeg zien dit jaar, maar in ieder geval ook: op naar het 2e ontmoetingsweekend in 2016.

Lees verder

Sportdagen groot succes (incl. foto's)

13-01-2015

We zijn ontzettend dankbaar voor de gezegende sportdagen op 22 en 23 december. Maar liefst 102 deelnemers en 36 leiders wisten de weg naar Huizen, Amersfoort en Veenendaal te vinden.

Het was een weerzien met vele bekenden, maar ook werden er weer vele nieuwe gezichten verwelkomd. Aan het eind van de dag gingen vele vermoeide, maar voldane gezichten richting huis. Voor sommige deelnemers met hun ouders/verzorgers, maar ook voor leiders, een trip van 200 kilometer.

De turndag vond plaats in de Baat in Huizen. De voetbaldag bij CJVV in Amersfoort en de sportmixdag in het Ichthus college in Veenendaal. Geweldig dat we voor het eerst of opnieuw op deze locaties terecht konden!

Klik voor de foto's op de desbetreffende sportdag: sportmix, voetbal en turn.

Lees verder

Inschrijving sportkampen geopend

01-01-2015

1 januari om 00.00 uur: niet alleen een nieuw jaar, maar ook de opening van inschrijving voor alle zomerkampen van 2015! Zowel voor deelnemers, als voor kampleiding.

Voor een overzicht van alle kampen en het aanmelden voor deelnemers: klik hier.

Voor meer algemene informatie over de kampen: klik hier.

Lees verder

Nieuwe website online

30-12-2014

Nog net voor de jaarwisseling prachtig nieuws: de nieuwe website is online!

We zijn Dekker creatieve media en druk (Leeuwarden) ontzettend dankbaar voor het door hun geleverde werk en de zeer prettige samenwerking!

Lees verder

Teamplayer worden

20-12-2014

De missie van Geloofshelden is: het opleiden tot discipelen van Jezus in de (sport)wereld door getuigen, sportactiviteiten, onderwijs en training. Relatie is hierin de sleutel, sport het speelveld.

Als een familie mogen we deze missie uitdragen en vorm geven, maar meer teamplayers zijn welkom. Klik hier om te kijken wat jij voor onze organisatie en werkzaamheden zou kunnen betekenen  

Lees verder