Maandag 13 april was de laatste ontmoetingsavond van dit seizoen in Ottoland. Het thema was: meer van de Vader zien. We mochten genieten van de live-muziek van Christian Verwoerd en hebben daarna in kleine groepjes ons persoonlijke beeld van onze 'aardse' (sport)vader en van God de Vader in kaart gebracht. Het tweede deel van de avond zijn we, met behulp van de Bijbel, gaan ontdekken wie God de Vader is. We zijn dankbaar voor de gesprekken en de openheid en danken God dat Hij ons deze avond gegeven heeft.