Gebedspunt week 8

Bid voor nieuwe bestuursleden die we hopen te vinden, bid voor hulp om de juiste mensen te vinden. Bid ook voor de mensen die zich hiervoor geroepen voelen.