Gebedspunt week 7

Bid voor de vele vluchtelingen die er in Nederland zijn. Bid ook voor de mensen die met vervolging te maken krijgen.