Gebedspunt week 50

Bid voor duidelijkheid voor het plan van God met Geloofshelden voor de toekomst.