Gebedspunt week 47

Bid dat er een groter verlangen komt bij mensen om als sportpastor in lief en leed de (top)sport(st)ers te dienen vanuit de Liefde van de Here Jezus.