Gebedspunt week 33

Bid voor een toename van het aantal aanvragen naar spreekbeurten. Bid voor meer mensen die willen en kunnen spreken voor Geloofshelden. Laten we ook bidden voor hulp om een voorbeeld te zijn voor andere christelijke sporters.