Gebedspunt week 31

Dank de Here Jezus dat Hij ons kent en dat Hij ons eeuwig leven geeft.