Gebedspunt week 12

Blijf bidden voor meer mensen die willen spreken voor Geloofshelden. Bid ook voor een toename van het aantal aanvragen naar spreekbeurten. Bid ook voor een toename in aanvragen naar sportbijbels.