Gebedspunt week 1

Bid dat een ieder ook in 2020 zijn ogen op Jezus richt. Bid ook voor ons als stichting nu er het komende jaar veel veranderingen zullen plaatsvinden.