Vandaag is onze nieuwe stagiair begonnen: Harmen Twijnstra. We zijn nu al superblij met Harmen en we zien uit naar en geloven in een mooie samenwerking! Hieronder stelt Harmen zich even voor.

Ik ben Harmen Twijnstra, 3e jaars student Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) aan de Viaa – Gereformeerde Hogeschool – in Zwolle.Ik ga me een jaar lang, (minimaal) één dag in de week, inzetten voor de volgende missie: ‘Het opleiden tot discipelen van Jezus in de (sport)wereld door getuigen, sportactiviteiten, onderwijs en training. Relatie is hierbij de sleutel, sport het speelveld.’

Deze missie wordt zichtbaar gemaakt door tientallen vrijwilligers. Komend jaar mag ik de krachten en talenten van diezelfde vrijwilligers bundelen en ze toerusten in datgene wat ze doen voor Gods Koninkrijk.

Daarnaast heb ik de taak gekregen om een aantal aspecten binnen Geloofshelden te professionaliseren, denkend aan de clinics die gegeven worden. Ook ga ik een onderzoek doen in het teken van het sportpastoraat, één van de pijlers van Geloofshelden.

In dit alles weet ik dat God de regisseur is en dat Hij wellicht nog veel meer in petto heeft. Niet in de eerste plaats voor mij persoonlijk, maar voor Geloofshelden. Samen mogen we – op wat voor manier dan ook – betekenis (vorm en inhoud) geven aan de missie van Geloofshelden en Gods droom. Ik citeer Wilkin van der Kamp: ‘God heeft een bijzondere droom: een wereld vol mensen die zijn bovennatuurlijke liefde ontvangen, beantwoorden en aan elkaar doorgeven.’

Met een gezonde dosis spanning zie ik uit naar het komende jaar, wetend dat ik het niet uit eigen kracht hoef te doen.

Zondag 11 oktober (de vrijwilligersdag in Soest) hoop ik velen van jullie te ontmoeten.