Eerste Geloofshelden-dag (incl. foto's)

Zondag 25 september was de eerste Geloofshelden-dag. We kijken dankbaar terug op een zeer geslaagde en gezegende dag. Op een prachtige locatie, met prachtige mensen en prachtig weer was de insteek om naast onze onmisbare vrijwilligers en achterban, bovenal ook de Here God zelf te bedanken.

Klik hier voor een fotoverslag van de dag

Na de koffie/thee en ontmoetingen werd er o.l.v. Ariën Vink en band gezongen. Aansluitend kwam de bemoedigende en inspirerende boodschap van voorzitter Paul Tulp (klik hier voor zijn presentatie). Vervolgens was het woord aan de hoofdleiders van de sportkampen: zij gaven een 1-minuut getuigenis van hun kamp. Daarna werd er samen gebeden en bovenal gedankt. Als slot van deel 1 ontving iedere vrijwilliger een bedankje. 

Tijdens en na de lunch was er tijd voor ontmoeting. Ook werd er gretig gebruik gemaakt van de pannakooi, de kano’s en het boogschieten. Omdat stagiair Harmen Twijnstra in de pauze onverwachts weg moest, werd zijn bedankmoment naar voren gehaald. We zijn dankbaar voor het vele werk dat Harmen verricht heeft, maar ook dat hij betrokken blijft bij ons werk. Rond 14.00 uur kwamen er nieuwe gasten binnen druppelen, vooral kampdeelnemers met hun familie.

Om 14.30 uur werd er weer afgetrapt met aanbidding. Zo’n 100 geloofshelden zongen uit volle borst, genietend van de muzikale talenten. Janneke Harmsen-Bakker gaf vervolgens een indrukkend verslag van haar belevenissen als sportpastor bij de Olympische en Paralympische spelen in Rio de Janeiro. Aansluitend werd penningmeester Tjarko de Jong bedankt voor zijn dienstbaarheid en werd Ardon de Waard benoemd en gezegend als nieuwe directeur van de stichting. Beide mannen spraken een bemoedigend woord.

Het ‘zitgedeelte’ werd afgesloten met een korte ‘organisatie update’, een filmpje met foto’s van alle 12 sportkampen (klik hier voor het filmpje) en tot slot een paar indrukwekkende getuigenissen van kampdeelnemers en/of ouders.

Vervolgens was er tijd voor ontmoeting, ontspanning en natuurlijk een hapje en een drankje. Om 17 uur werd de dag gezamenlijk afgesloten met ‘U maakt ons één’, waarna iedereen nog kon aanschuiven voor een warme maaltijd.

Namens het bestuur: het is geweldig en bemoedigend dat mensen vanuit het hele land naar Soest zijn afgereisd om deze dag samen te beleven en om Hem zo samen te danken. We willen iedereen die zijn steentje heeft bijdragen aan deze dag nogmaals bedanken. Daarnaast ook onze grote dank voor de inzet en betrokkenheid van alle vrijwilligers en de achterban die het mogelijk maken dat dit werk voortgezet kan worden. Tot slot alle dank aan onze trouwe Inspirator en Gids!

Na afloop waren we het er unaniem over eens: volgend jaar september de 2e Geloofshelden-dag.

Klik hier voor een fotoverslag van de dag

PS 1: middels het boekje God op de middenstip, van Gerrit Jan van Heemst, zijn de eerste donaties voor het 3e benefiet voetbaltoernooi (zaterdag 24 juni 2017) al binnen gekomen. Waarvoor dank!

PS 2: de collecte voor het werk van Geloofshelden heeft bijna € 500 opgebracht. Ook daarvoor dank!