Gebed is de motor van Geloofshelden. Vrijwilligers en donateurs: ze dragen, naast God zelf, de organisatie. Maar wat is Geloofshelden zonder trouwe bidders...

We zien en zijn dankbaar hoe God de gebedsmuur zegent! Door middel van een maandelijkse gebedsbrief (met iedere dag een gebedspunt) wordt er vanuit het hele land dagelijks gebeden voor de organisatie.

Meebidden via de gebedsbrief? Klik hier