Concrete samenwerking

Athletes in Action en Geloofshelden gaan vanaf nu concreet samenwerken. We hebben het afgelopen jaar meerdere keren samen rond de tafel gezeten en het is nu tijd om aan de slag te gaan. Voor alle duidelijkheid: we blijven gewoon 2 aparte stichtingen.

Ondanks dat er genoeg verschillen zijn binnen beide organisaties geloven wij dat we elkaar moeten gaan dienen en versterken, omdat we geen concurrenten zijn en omdat we zo meer jongeren/mensen (zowel deelnemers, medewerkers/vrijwilligers en achterban) tot zegen te kunnen zijn.

Waar begint het concrete samenwerken mee:
* af en toe elkaars activiteiten onder de aandacht brengen en onze achterban aanmoedigen om hier aan deel te nemen.
* uitwisseling van documentatie en kennis.

Daarnaast gaan we overleggen hoe we bij bepaalde taken of projecten elkaar kunnen helpen of zaken soms echt heel concreet samen kunnen doen. We gaan ontdekken, en zien daar naar uit, hoe de Here God dit zal gaan zegenen.

Voor nu brengen we graag 2 activiteiten onder jullie aandacht (meer info via de linkjes onder de tekst en de bijlage):
* een voetbaloutreach naar Barcelona (22 t/m 29 april, kosten € 625), waar nog 2 spelers voor gezocht worden. Denk jij dat je mee moet? Doen!
* het AiA voorjaarsevent (17 en 18 maart), waar een ieder welkom is! Wil jij hier naar toe? Doen!