Bewogen met

content image

Awaskaki

Awaskaki faciliteert projecten ter verbetering van het welzijn van kansarme kinderen en ouderen in Indonesië. Waarden en normen, vanuit een christelijke visie en voetbalontwikkeling staan centraal. 

Awas (=pas op) Kaki (= voeten). Het betekent dus eigenlijk: Pas op je voeten/hou je staande! Dit heeft te maken met voetbal: veel kinderen spelen op blote voeten.
Voeten slaat ook op: kom in beweging; kom Nederland, om je naaste te helpen.

Awaskaki is een initiatief van de oprichter van Sports Witnesses (nu dus Geloofshelden) Ronald Lepez.

Voor meer info: ga naar de website van Awaskaki.

content image

Rene Kids Centre

Het Rene Kids Centre zet zich in voor de allerarmste kinderen in Rehoboth; een plaatsje van  20.000 inwoners in Namibië. Het RKC staat in Block E, een wijk met veel werkloosheid en drankmisbruik. Veel kinderen groeien hier op zonder ouders of met een ouder die er niet voor hun is, omdat deze aan drank verslaafd is. Voormalig directeur van Geloofshelden, Rene Ruitenberg, is initiatiefnemer van het RKC.

Voor meer info: ga naar de website van het Rene Kids Centre.

content image

City Bibles

De Stichting Loukas - dat de diverse City Bibles uitgeeft, waaronder de Sportbijbel - is gefundeerd op het onfeilbare Woord van God zoals beschreven in de Bijbel. Het doel van de Stichting is evangelisatie en het verspreiden van Gods Woord in Nederland, de Balkan, Israel en waar nodig elders in de wereld. Dit ongeacht ras, politiek of nationaliteit. 

Voor meer info: ga naar de website van Stichting Loukas.

content image

Dekker Creatieve Media & Druk

Dekker Creatieve Media & Druk in Leeuwarden is sinds 1940 een betrouwbare partner op het gebied van drukwerk, printen en crossmedia. Van ontwerp tot en met voorraadbeheer en van web-to-print oplossingen tot en met het implementeren van een eigen webshop. We zijn zeer content met de prettige samenwerking en de geleverde producten en diensten. 

Voor meer info: ga naar de website van Dekker Creatieve Media & Druk

content image

UItgeverij Gideon

Uitgeverij Gideon in Hoornaar is eind jaren ‘50 opgericht met als doel: leesbare en toegankelijke boeken uitgeven over de praktijk van het christen-zijn en over het werk van Heilige Geest. Gideonboeken hebben een duidelijke en geestelijke identiteit met de bekende G op de rug van elk nieuw boek.

Voor meer info: ga naar de website van Uitgeverij Gideon.