Bemoediging week 38

"Gebed is altijd reactie op God. In alle gevallen neemt God zelf het initiatief – ‘luisteren’ gaat altijd aan vragen vooraf. God komt eerst naar ons toe; zo niet dan zouden wij nooit contact zoeken met hem" Tim Keller