Bemoediging week 13

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge.

Heer, ons hart is vol lof. Wij verhogen uw naam.

Wees verheven, o Heer mijn God, hosanna in de hoge.

 

Glorie, glorie, glorie voor de Koning.

Heer, ons hart is vol lof. Wij verhogen uw naam.

Wees verheven, o Heer mijn God, glorie voor de Koning.