Bemoediging week 12

Dit is mijn besluit, dit is mijn plan met jullie: Het zal goed met jullie aflopen, niet slecht. Ik zorg dat er voor jullie een nieuwe tijd komt. Ik zal jullie nieuwe hoop geven. In die tijd zullen jullie weer tot mij bidden, en zal ik naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken. En als je mij zoekt met heel je hart, zul je mij vinden. Ja, jullie zullen mij weer vinden. En ik zal ervoor zorgen dat het weer goed met jullie gaat. Ik haal jullie allemaal terug, uit alle landen en alle plaatsen waar ik jullie heen gejaagd heb. Dan zullen jullie terugkomen in Jeruzalem. Jeremia 29:11-14a (BGT)