Reunieweekend kampdeelnemers

03-10-2019

Een weekend om kampvrienden, - vriendinnen en –leiding te ontmoeten van afgelopen zomer.
Het programma zit vol met sport & spel, geloof en gezelligheid!

We hebben meerdere gebouwen op dezelfde locatie gehuurd die zoveel mogelijk worden ingedeeld op leeftijd en ‘eigen kamp’.
De zaterdagmiddag staat weer in het teken van de sporten: turnen, voetbal of een ‘sportmix-sport’.

Datum: 20 - 22 december 2019
Tijdstip: vrijdagavond 20 uur t/m zondag 14.30 uur
Locatie: de Aalbertshoeve, Ermelo
Kosten: € 75

Lees verder

De gave van bewogenheid (zie ook de foto's hieronder)

30-09-2019

Interview met Bastiaan Manschot (Sportpastor en begeleider van sporters).

Afgelopen tijd spraken we met Bastiaan Manschot over zijn Liefde voor Jezus en zijn passie voor Sport en in het bijzonder voor voetbal. Hij brengt dit praktisch tot uitdrukking door het inzamelen en distribueren van sportkleding die hij veelal inzamelt bij sportverenigingen. Hierbij maakt hij gebruik van mensen in zijn netwerk.

Door Piet den Ouden

Zijn activiteiten in de sportkleding gaan terug naar 1997 wanneer zijn jongste broer namens World Servants naar India gaat voor een diaconale vakantie voor werk aan Schoolgebouwen. Deze vroeg of voetbalshirts iets zouden kunnen zijn om mee te nemen naar deze mensen. Hier wordt positief op gereageerd en bij SV Geinoord (waar Bastiaan thans beheerder schoonmaak is) lagen een 40-tal shirts die niet meer gebruikt werden. Tevens gold dat ook voor het Prins Hendrik Internaat voor Schippersjeugd, waar Bastiaan 16 jaar werkte als pedagogisch begeleider. Deze 80 shirts gingen mee naar India. Dit was een schot in de roos en door middel van een prachtige foto collage was de interesse geboren om meer te gaan doen met sportkleding. Tevens werd er in die periode een kerstactie op het Prins Hendrik Internaat gehouden die liefst NLG 1.800 opbracht en voor een toilettenblok in het desbetreffende jeugdcentrum in India was bestemd. Mooier nog dan de opbrengst was het feit dat zoveel mensen geraakt waren door het initiatief en waartoe een aantal sportshirts al kunnen leiden.

De daaropvolgende jaren zocht Bastiaan via zijn kerkelijk netwerk naar mensen en projecten om deze te steunen zo is er de afgelopen jaren, wereldwijd, in meer dan 30 landen sportkleding verspreid. Zo ging er kleding naar vele delen van de wereld zoals bv Mongolië en Argentinië. Maar een klein aantal landen heeft hij ook zelf bezocht. Daar hij vooral de spin in het web is.

De grootste uitdaging in deze projecten is veelal om de spullen op de plaats van bestemming te krijgen. Het transport ervan is vaak niet eenvoudig. Veelal probeert hij de overcapaciteit van bagageruimte bij reizigers te benutten en de spullen op deze manier mee te geven. Een enkele keer kan het mee in een container van een bedrijf wat materialen of onderdelen naar het land van bestemming stuurt. Maar dit blijft wel steeds een uitdaging.

In 2003 is Bastiaan in contact gekomen met Sports Witnesses, de voorloper van de huidige stichting Geloofshelden. Hij ziet het zeker niet als een hobby maar meer als de zegenbede van Franciscus van Assisi die onder meer bid voor liefde, vergeving, verzoening en het brengen van de waarheid of als moeder Theresa die zich inzette onder de armsten der armen in India. Alles wat hij doet is uit compassie voor Jezus, de Trainer van zijn leven. Hij zegt dan ook “ik kan niet anders ik ben geraakt hierdoor en zie het als de gave van bewogenheid”.

Verder is hij gek op sportkleding en vindt het zonde om shirts, ballen, doelnetten en dergelijke, die nog goed zijn, weg te gooien. Daarnaast zijn de verenigingen blij dat het materiaal wordt opgehaald en op deze manier een tweede leven krijgt. In de loop der jaren is hij al bij tientallen verenigingen geweest. Een enkele keer gebeurt het dat hij bij clubs komt die zelf al een goed doel hebben voor hun overtollige kleding wat uiteraard ten volle wordt gerespecteerd of soms wordt het gedeeld.

Een mooi voorbeeld van het bestemmen van kleding gebeurd in 2010 als Bastiaan met een aantal mensen van Sport Witnesses naar het WK in Zuid-Afrika gaat. Hierbij wordt ook weer kleding meegenomen om uit te delen aan de lokale bevolking zodat ze ook zelf kunnen zien en ervaren wat het doet als je diaconaal bezig kunt zijn en van je Liefde voor God mag getuigen.

We spraken over zijn mooiste ervaring waarvoor we teruggaan naar 1998/1999 ten tijde van de Kosovo oorlog als er een konvooi met hulpmaterialen wordt gestuurd. Hierbij zijn ook shirts die door hem zijn ingezameld. Het levert een aantal prachtige tekeningen op en een artikel in de Visie waarin de euforie van de bevolking tot uitdrukking komt. En wordt zelfs een radio opname gemaakt die wordt uitgezonden op radio 3. De spullen werden door onder andere de toenmalige EO DJ Floor Koomen in samenwerking met een Duitse hulporganisatie afgeleverd en aan het einde wordt er een voetbalwedstrijd gespeeld tussen Nederland en Duitsland in de shirtjes die Bastiaan heeft meegegeven.

Een ander bijzonder verhaal heeft betrekking op Oeganda. In zijn kerk vertelde een vrouw dat ze daar 30 sporttenues naartoe wil krijgen die kinderen nodig hebben om examen te kunnen doen op school. Geen levering betekende simpelweg geen examen. Maar ja hoe krijg je die daar op korte termijn. Bastiaan heeft ze gekocht via een lokale winkel ter plaatse en deze af laten geven op school. Op de foto’s die hij kreeg toegestuurd was, als dank, zijn eigen naam (Bastiaan FC) te zien die op de shirts was gedrukt.

Inmiddels is de activiteit behoorlijk uitgebreid en ook geprofessionaliseerd en beschikt hij over een eigen website genaamd www.sportswearfortheworld.nl om het onder een nog breder publiek te brengen. Op het komende benefiettoernooi, in 2020, van stichting Geloofshelden bij voetbalvereniging VVIJ te IJsselstein) zal een deel van de opbrengst bestemd worden om een dichte aanhanger te kunnen kopen voor het vervoer van de Sportkleding en de materialen.

Naast het gebruik van eigen opslag ruimte maakt Bastiaan ook gebruik van lokale opslag bij mensen door het hele land heen. Zelf gaat hij eind van dit jaar verhuizen naar een huis met een grotere opslagruimte. Daarnaast is hij altijd op zoek naar nog meer opslagruimte.

Een andere mogelijkheid die wordt benut is dat kleding die wordt gebracht, voor een deel, wordt doorverkocht waarvan de opbrengst ten goede komt van sportswearfortheworld waarvan weer andere materialen worden gekocht. Het verhaal van Oeganda is daar een voorbeeld van.

Stichting Geloofshelden vindt deze Sportkleding activiteit dermate interessant dat het deze ook steunt.  Giften voor Sportswear for the World kunnen dan ook worden gedaan aan Geloofshelden waarmee ze aftrekbaar zijn bij de belasting aangezien de stichting over een ANBI status beschikt.

Sportverengingen kunnen ook een deel van de entree gelden bestemmen voor het goede doel (SV Geinoord heeft dit bijvoorbeeld ook jaren gedaan).

Tevens heeft hij veel support van Ralph Sport in Nieuwegein die hem steunt door middel van gratis materialen of met fikse korting. Naast de steun voor Sportwear for the World steunt deze middenstander ook AIA en stichting Geloofshelden. Zo heeft Geloofshelden met Bastiaan een grote aankoop van 80 paar spiksplinternieuwe voetbalschoenen gedaan tegen een zeer voordelige prijs om deze doelgericht te kunnen schenken. 40 paar hiervan is al zeer dankbaar in gebruik gemaakt bij het voetbalproject van George en Jemima van Youthrenewedministries in Rwanda https://youthrenewedministries.org/. Geld hiervoor doneren kan onder vermelding van “donatie sportswearfortheworld”.

Deze warme ontmoeting sluiten we af met gebed en we danken God voor zijn Liefde en zijn bewogenheid voor ons mensen. We bidden dat Bastiaan dit werk mag blijven doen om zijn Liefde voor God en Sport te kunnen blijven combineren tot eer van Hem die zegt “Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven”.

Lees verder
content image

Geloofshelden App

Iedere dag een bemoediging en gebedspunt op je mobiel?

Download onze App in de App of Play Store.

Gebdspunt week 49

02-12-2019

Prijs God dat Hij voor ons is en dat we samen met Hem sowieso winnen!


 

Lees verder

Bemoediging week 49

02-12-2019

Lees verder

Komende activteiten

20-22 december: Reünieweekend kampdeelnemers (Ermelo)
11 januari: G-voetbaltoernooi (Zwolle)